393
OCAK-ŞUBAT 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Habitat III’ün Ardından
    Ayşe Ege Yıldırım, Dr., Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı, ICOMOS BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temsilcisi

  • Bir Mülteci Kampı ‘Ethos’u Üzerine
    Ömer Faruk Günenç, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Sıtkı Karadeniz, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

YAYINLAR



KÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KENT MEKAN SEMPOZYUMU

Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu'nun düzenlediği "Toplumsal Cinsiyet ve Kent Mekan" Sempozyumu, 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu`nda yapılacak. Kent çalışmaları alanında toplumsal cinsiyet bakış açısının derinleşmesine katkı sunmayı ve bu anlamda bir bilimsel platform oluşturmayı hedefleyen bu sempozyuma kuramsal / görgül araştırma sunumları yanında, oturum ya da etkinlik önerisi de kabul edilecek. Sempozyum tartışmalarının konuları şu şeklide belirlendi: Mekansal ve stratejik planların hazırlanması ve uygulanması süreçleri, Kentsel tasarım ve kamusal mekanların oluşumu (örn. güvenlik sorunu ve ayrımcılık/dışlanma süreçleri), Barınma ve mülkiyet sorunu, Hak temelli mücadeleler, Emek süreçleri/ emek politikaları ve mekan, Doğal kaynakların özelleştirilmesi, Kentsel planlama dışındaki yerel hizmetlerin sunumu, Yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde merkeziyetçilik ve idari vesayet (örn. bütünşehir yasası, bazı belediyelere kayyum atanması).

Bu icerik 1134 defa görüntülenmiştir.