388
MART-NİSAN 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi Mimari Fikir Proje Yarışması

Muratpaşa Belediyesi tarafından çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik amatör ve profesyonel hazırlık çalışmalarının yapılabildiği, sınırlı altyapı gerektiren temsillerin gerçekleştirilebileceği bir kültür yapısının kente kazandırılması amacıyla açılan mimari fikir projesi yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve iki kademeli olarak açılan yarışma, kentin, turizm ve tarımın yanı sıra bir kültür ve sanat merkezi olmasını hedeflemektedir. Yarışmanın birinci aşamasında 96, ikinci aşamasında 8 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 5 eşdeğer mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ümit Uysal (Muratpaşa Bel. Bşk.), Mehmet Osman Aydın (MO Antalya Şube Bşk.), Ömer Dinç (Mimar), Evin Atik (Müzikolog), İbrahim Karaoğlu (Yazar-Sanat Eleştirmeni)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Abdi Güzer (Mimar)

Alper Ünlü (Mimar), Emre Arolat (Mimar), Haşim Ertuğ Uçar (Mimar), Mustafa Balcı  (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Nazmiye Öztürk (Mimar), A. Eşref Şeneler (Mimar), İsmail Selçuk Yılmaz (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Cem Alcan (Mimar), Metin Gürgür  (Mimar)

1. ÖDÜL

DOĞAN TÜRKKAN mimar, CİHAN SEVİNDİK mimar, TUNA HAN KOÇ mimar, ZEYNEP CANAN SEVİNDİK mimar

PROJE RAPORUNDAN

Yapı asal etkinliklerinin çoğunlukla gerçekleştirileceği çok amaçlı gösteri salonu, akustik ve diğer disiplin gereksinimleri doğrultusunda şekillenerek hacmin egemen birimini oluşturur. […] Salonun kullanıcısıyla buluştuğu fuaye, aynı kotta hizmet vererek kentli ile salon kullanıcısını yapı arakesitinde buluşturur. Bu sayede, yapı kent kullanıcısı için farkedilebilir bir kamusal obje iken park da salon kullanıcısı için yoğun kent dokusu içerisinde adeta bir kaçış noktasıdır. İhtiyaç programı gereği talep edilen atölye ve prova salonları ise avludan açılan "Sanat Sokağı" ile bütünleşerek yapı kullanıcısının tek bir kotta tüm hizmetlerden faydalanmasına olanak kılar. Yapıdan, gece-gündüz, yaz-kış gibi devinimin olduğu her zaman diliminde kent kullanıcısının faydalanmasını sağlamak üzere, restaurant ve seyir platformu ile zenginleşen ön kamusal mekan, etkinlik avlusu ile tüm bu birimleri bir arada tutar. Kentlinin salt program dahili sanatsal aktivitelerden faydalanmasının yanı sıra, açık ve yarı açık platformlarda da benzer etkinliklerde rol alması sağlanır. Bu bağlamda tasarlanan üst teras yürüyüş platformları sayesinde, yapı her düzlemde kentli için kullanılabilir duruma gelir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Program çözümünün az katlı, yaygın, bir yapı kurgusu ve sade bir mimari dil içinde ele alınması sonuç önerinin insan ölçeği ile kurduğu ilişki ve parka yönelik geçirgenliği olumlu bulunmuştur. Benzer biçimde mevcut parkın korunarak değerlendirilmesi, gerek cephe düzeni, gerekse yarı açık korunaklı alanlarla iklime yönelik duyarlılık geliştirilmesi anlamlı bulunmuştur. […] Yapının gerek ölçek gerekse dil olarak öngördüğü yalın kurgu, kentle ve parkla bütünleşme biçimi, yaratılan iç sokak ile sağladığı zengin etkinlik ortamı olumludur.

2. ÖDÜL

İLKER İĞDELİ mimar, H. BUŞRA AL mimar

Yardımcılar: Bihter Öztürk, Ozan Çelik

3. ÖDÜL

BURAK PELENK mimar

Yardımcılar: Dilara Demiralp, Tuna Torun, Sena Akgül

MANSİYON

ZUHAL KOL mimar, ZEHRA SADAY AYGÜN mimar

Yardımcılar: Carlos Zarco Sanz, Sara Palomar Perez, Jose Luis Hidalgo

MANSİYON

İLKER FATİH ÖZORHON mimar, GÜLİZ ÖZORHON mimar

Yardımcılar: Özgür Öztürk, Onur Tekin, Varlık Yücel, Caner Üretmen, Ender Yıldızhan

MANSİYON

BENNU TUNÇ mimar

Yardımcı: Ş. Betül Ay Birsöz

MANSİYON

ALPER DERİNBOĞAZ mimar, HAKAN TÜZÜN ŞENGÜN mimar

Yardımcılar: Orçun Girgin, Selçuk Kişmir, Aysu Aysoy, Şevki Topçu, Ecem Çınar, Tarık Keskin

MANSİYON

BARIŞ DEMİR mimar, SIDDIK GÜVENDİ mimar

Bu icerik 2089 defa görüntülenmiştir.