388
MART-NİSAN 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması

Lüleburgaz Belediyesi tarafından “kent kültürü odaklı sosyal içerikli” projeler geliştirilmesi vizyonuyla sanat akademisi elde etme amaçlı açılan mimari proje yarışması sonlandı. Serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak açılan yarışmayla elde edilecek projenin, farklı zaman dilimlerinde esnek kullanımlara izin veren mekânlarının olması, açık-yarı açık-kapalı mekân dengelerinin alanın doğal peyzajı ile bütünleşerek kullanım niteliklerini zenginleştirecek yönde ele alınmış olması beklendi. Yarışmanın birinci aşamasında 27, ikinci aşamasında 8 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 3 eşdeğer mansiyon ve 1 satınalma verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Emin Halebak (Lüleburgaz Bel. Bşk.), Murat Ermeydan (TMMOB PMO İstanbul Şube Bşk.), Kemal Suner (Elektronik ve Haberleşme Yüksek Müh.), Mahmut Türker (Akustik Danışman)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Boğaçhan Dündaralp (Mimar)

Hüseyin Sinan Omacan (Mimar), Ali Cengizkan (Mimar), Semra Uygur (Mimar), Murat Aksu (Mimar), Arzu Kutkam Nuhoğlu (Mimar), Kanat Burak Bozdoğan (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Ozan Öztepe (Mimar), Seda Bildik Erdoğmuş (Mimar), Nilüfer Kart Aktaş (Peyzaj Mimarı), Kadir Kılınç (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Zeynep Tüfekçioğlu (Endüstri Müh.), Öncül Kırlangıç Yoldaş (Mimar), Burcu Bağcı (Mimar)

 

1. ÖDÜL

HAKAN EVKAYA mimar, KUTLU İNANÇ BAL mimar, SEDEN CİNASAL AVCI mimar, MURAT MEMLÜK mimar

Yardımcılar: Cansu Dinç, Hande Öztürk, DamIa Gürsoy

PROJE RAPORUNDAN

Yapı kurgusu parçalı bir çözümleme geliştirilecektir. Bunun temel nedeni büyük fonksiyonları barındırması beklenen yapının devleşmesini engellemektir. Bu bağlamda öncelikle kuzeybatı ve güneydoğu aksında yer alması planlanan bir sokak kurgusu oluşturulmuştur. Bu sokağın bittiği Mehmetçik Caddesi yayalaştırılarak mevcut eğitim yapıları ile yatay bir ilişki kurması hedeflenmiştir. […] Yapının ağaçlık alan ile buluştuğu noktada deforme olarak parçalanması ve dönüşmesi vurgulanmıştır. "Yapı yapma" eyleminin büyük oranda yeşil dokuyu dönüştürdüğü ve yok ettiği gerçeği karşısında yeşil dokunun yapıyı parçalarına ayırması kurgulanmıştır. Bu bağlamda biçimsel açıdan parçalanma ve ölçek arayışı ve kentsel sirkülasyonlar ve olası yaya sirkülasyonlarının etkileri ile yapı genel formunu kazanmıştır. Kullanım amacından kaynaklı büyük hacimler ve büyük kütleler oluşturması beklenen bu yapı tüm fonksiyon ve akış nedenleri dışında insan ölçeğini yakalamak kaygısı ile beraber de kütlesel hareketler ve geçişler sayesinde daha doğru bir büyüklük aralığında bırakılabilmiştir. Bu karar, büyük oranda parasal ve egosal şovları tatmin etmek amacı ile üretilmiş olan bu tür kültür yapılarına ait farklı bir açı üretmeye hizmet eder. Bir kültür yapısının, bir şov ürünü olarak var olmadan önce kültür ve insan arasında ilişkiler yaratma ve pekiştirme işini doğru yürütmesi gereklidir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin bulunduğu mekânla kurduğu ölçek ilişkisi, açık alanda aidiyet hissi veren ve adeta agora, gibi işleyen mekân kurgusu ve tasarımın gelişmeye açık tavrı, ayırt edici özellikler olarak öne çıkmaktadır. Program bölümlerini arazi bütünü içerisinde parçalayıp birbirleri ve açık alan içerisinde biraraya getirmesi; deneysel sahnenin eğitim amaçlı birimlerle yorumlanarak kente katılması ve yeşil alanla ilişkilendirilerek kamusal alana katkıda bulunması başarılı bulunmuştur. Kent mobilyaları üzerine hassasiyetle eğilinmiş olması olumlu bulunmuştur. […] Atölyelerin açık alan ile ilişkisi ve mevcut ağaç dokusunun tamamen korunması olumlu bulunmuştur. Büyük ve küçük sahneyi sahne arkası birlikte işleyecek ve birarada servis alacak şekilde kurgulaması, deneysel sahneyi akademi yerleşkesi ile birlikte çamlık alanına yerleştirilmesi, çok amaçlı salonu etkinlik meydanı ile birarada çalışacak şekilde Özgürlük Caddesi’ne yönlendiren program çözümü olumlu bulunmuştur.

2. ÖDÜL

SIDDIK GÜVENDİ mimar, BURAK PELENK mimar, BARIŞ DEMİR mimar, EDA EKİM mimar

Yardımcılar: Dilara Demiralp, Tuna Torun, Sertaç Sukay, Soyer Bayraktar

3. ÖDÜL

MURAT ARİF SUYABATMAZ mimar, HAKAN DEMİREL mimar

Yardımcılar: Elif Yılmaz, N. Melis Eraydın, Orhun Ülgen, Eda Yazkurt, Haluk Demirel, Mustafa Uzman

MANSİYON

SEVİNCE BAYRAK GÖKTAŞ mimar, ORAL GÖKTAŞ mimar, EMİNE DERYA ERTAN mimar, ZEYNEP HAGUR SORGUÇ mimar

Yardımcılar: Atıl Akgündüz, Hazal Seval, Damla Kömürcü

MANSİYON

TUNA HAN KOÇ mimar, CİHAN SEVİNDİK mimar, DOĞAN TÜRKKAN mimar, ZEYNEP CANAN SEVİNDİK mimar, SENA İKİZ mimar

Yardımcılar: Tuğba Bahar Yılmaz, Fatma Yelkenci Sert

MANSİYON

SACİT ARDA KARAATLI mimar, LEBRİZ ATAN mimar, SÜVEYDA BAYRAKTAR ATAGÜR mimar

SATINALMA

HASAN ÖZBAY mimar, TAMER BAŞBUĞ mimar, SERPİL ÖZTEKİN ERDEM mimar

Yardımcılar: Özlem Arvas, Murat Örgün, Mahsure Köse, Guşef Bage, Mustafa Can

Bu icerik 2030 defa görüntülenmiştir.