375
OCAK-ŞUBAT 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE

MİMARLIK'tan

N.Müge Cengizkan

Mart ayı sonunda yapılacak yerel seçimler, 2014 yılının ilk aylarında kentlilerin birincil gündemini oluşturuyor. Kentlerin yönetilme biçimlerinin yakın tarihimizde hiç olmadığı kadar doğrudan sorgulandığı Gezi’nin yarattığı iklim değişikliği, mahalle ve park forumlarında yerelden dile getirilen dolaysız talepler, Gezi’nin ardından akademik veya değil ‘kent hakkı’ üzerine yapılan tartışmalar ve yayınlar, tümü bugün yerel seçimler yaklaşırken kenti yönetme iddiası ile karşımıza çıkanların söylem ve eylem bütünlüğüne dair sorgulamalarımızın yönünü değiştirdi. İlhan Tekeli, bu sayının başyazısında, Gezi’nin turnusolü olduğu, Türkiye’de yaşanan demokrasi krizinin giderek derinleştiğini vurguluyor. Bu demokrasi krizini aşmadan kentlerdeki sorunların aşılamayacağına ve yaşam kalitesinin geliştirilemeyeceğine yaptığı vurgunun ardından, demokrasi krizinin aşılmasında yararlı olabilecek önerilerini sıralıyor. Mutlaka okunmalı.

Gündeme ilişkin bir diğer önemli yazı ise, Feridun Duyguluer’in imar sürecinin yeni araçları üzerine yazdığı kapsamlı ve nitelikli çözümleme... Bakanlıkta uzun yıllar etkin görevlerde yer alan Duyguluer’in bir kitap ön hazırlığı gibi de okunabilecek kapsamlı yazısı, tek tek gündeme gelen, bazen dava konusu olan, bazen de teknik sohbetlerin sınırları içinde kalan imar araçlarının bir bütünlük içinde tartışılmasına zemin hazırlıyor. Planlama kültürümüzün törpülendiği, “iş bitirici” hızlandırılmış süreçler ile sadece “inşaat yapımı”nı hedefleyen bir düşünce yapısının belirginleştiği bu ortamda, mesleki davranış modellerinin de eğitimden değil, piyasadan beslenen bir deneyimler karmaşası içinde şekillendiğine vurgu yapıyor.

***

Yeni yıla girerken sevindirici bir haber İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan (İKSV) geldi: Yıllardır içimizde bir ukde olarak duran, dünyanın en önemli güncel sanat ve mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali’nde Türkiye’nin 20 yıl boyunca bir mekâna/pavyona sahip olacağı haberi, 2014’e iyi bir başlangıç yapmak için tam zamanında yetişti. 7 Haziran - 23 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bienalin Türkiye Pavyonu’nun küratörü Murat Tabanlıoğlu’na ve proje koordinatörü Pelin Derviş’e başarılar dileriz.

Bu sayıyla 51. yılına ayak basan MİMARLIK dergisi adına herkese iyi bir yıl dileğiyle...

Bu icerik 3665 defa görüntülenmiştir.