404
KASIM-ARALIK 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kente 95 Santimden Bakmak
    Selva Gürdoğan, Studio-X Istanbul Direktörü
    Yiğit Aksakoğlu, Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi
    Ardan Kockelkoren, Bernard van Leer Vakfı Araştırma Analisti
    Ege Sevinçli, Studio-X Istanbul Program Sorumlusu

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

ARTVİN VE ERZURUM’DAKİ GÜRCÜ DİNİ MİMARİSİNDE SÜSLEME

Tahsin Korkut, Ekim 2018, Hiperlink Yayınları, İstanbul, Türkçe, 712 sayfa.

Sanat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Korkut tarafından kaleme alınan kitap Hiperlink Yayınları’ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Anadolu'nun diğer bölgelerinde olduğu gibi Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde de, Ortaçağda Hristiyanlık ve akabinde İslamiyet'i kabul eden çeşitli medeniyetlerin hüküm sürdüğü görülmektedir. […] Hristiyanlığın bölgeye yayılmasından sonra kültürel doku belirginleşmiş ve Bagratlılar döneminde Tao-Klarceti'de inşa edilen anıtsal yapılar, günümüze önemli bir kültürel miras olarak kalmıştır. Bagratlı dönemine tarihlenen birçok manastır ve kilise yapısının mevcut olduğu çeşitli araştırma ve yayınlarla bilinse de; bu yapılarda dikkat çeken ve özgün bir üslupla tasvir edilmiş plastik bezemelerin, günümüze kadar doktora tez seviyesinde, detaylı olarak incelenmedikleri görülmektedir. Bu çalışmamızda, Tao-Klarceti'de bulunup Bagratlı dönemine tarihlenen ve günümüze kadar sağlam gelebilmiş dini mimari yapılar analiz edilmiş ve bu yapılar üzerinde yer alan plastik tezyinat tespit edilerek değerlendirilmiştir.”

Bu icerik 804 defa görüntülenmiştir.