404
KASIM-ARALIK 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kente 95 Santimden Bakmak
    Selva Gürdoğan, Studio-X Istanbul Direktörü
    Yiğit Aksakoğlu, Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi
    Ardan Kockelkoren, Bernard van Leer Vakfı Araştırma Analisti
    Ege Sevinçli, Studio-X Istanbul Program Sorumlusu

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MOĞOL FETHİNDEN SONRA ANADOLU’NUN YENİDEN İNŞASI: RUM DİYARINDA İSLAMİ MİMARİ, 1240-1330

Patricia Blessing, 2018, (çev.) Merve Özkılıç, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkçe, 296 sayfa.

Sanat tarihi alanında yaptığı çalışmalar ile bilinen Patricia Blessing tarafından kaleme alınan kitap, Merve Özkılıç tarafından Türkçeye kazandırılarak Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “1243’teki Moğol Fethi’nin ardından Anadolu’da İslami mimari alanında yaşanan gelişmeleri ele alan kitap, bu dönemde gerçekleşen karmaşık yönetim değişimlerinin, nüfus hareketlerinin ve kültürel dönüşümlerin mimariyi ne yönde etkilediğini okuyucuyla paylaşıyor. Anadolu’nun Yeniden İnşası, Moğol istilasının ardından inşa edilen camilerin ibadet ve toplanma yeri, medreselerin İslam hukuku ve ilahiyat eğitimi merkezleri, kervansarayların ise tüccarlar ile seyyahlar açısından ticaret yollarını güvenli hale getirdiğini anlatıyor. Kitap, Patricia Blessing’in mimariyi çok katmanlı bir şekilde ele alarak yaptığı gözlemleri etkileyici bir biçimde sunuyor. Anıtlarda bulunan Arapça, Farsça ve Türkçe yazılı kaynaklardan ve tarihsel fotoğraflardan faydalanan Blessing, Ortaçağ Anadolu’su İslam mimarisinin karmaşıklığına ışık tutuyor.”

Bu icerik 775 defa görüntülenmiştir.