320
KASIM-ARALIK 2004
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA Her Daim Gündemde: YARIŞMALAR

  • Şatolar Üzerine
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
YAYINLAR

Seçtiklerimiz

YAYINLAR

NEVZAT SAYIN: DÜŞLER, DÜŞÜNCELER, İŞLER: 1990-2004

Tansel Korkmaz, haz., Ağustos 2004, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul; 319 sayfa.

Mimar Nevzat Sayın’ın 1990-2004 yılları arasındaki işleri ve bu işlerin arka planındaki düşleri ve düşünceleri üzerine yeniden düşünmeyi amaçlayan kitapta, mimarlık eleştirmeni Tansel Korkmaz’ın Nevzat Sayın’la yapılmış uzun söyleşilerden yola çıkarak oluşturduğu metinlere, fotoğraflar, çizimler ve notlar eşlik ediyor. Tansel Korkmaz’a göre, mimarın yaşamsal uğraşını “resimler ve levhalar” yardımıyla anlatan ve “bir meslek atlası” niteliğinde olan bu kitap, mimarın yapıtlarını aktarmaktan çok, izlediği yol üzerine bir düşünme etkinliği içeriyor. Nevzat Sayın’ın meslek atlası, mimarın mesleki etkinliğini dört belirgin anlayışın hakim olduğu dört dönem üzerinden değerlendiriyor: Görüntünün cazibesi ve estetik kurgu dayatma refleksinin hakim olduğu “Pitoresk” dönem, ekonominin gerek-şartı olarak süreç tasarımının ve deneme cesaretinin belirginleştiği “Süreç” dönemi, pitoresk ile süreç tasarımının arasında gidip gelen “Olgunlaşma” dönemi ve fethetmenin taşkınlığından uzak duran, onun yerine uyum, denge ve ritmin hakim olduğu “Olgunluk ve Dans” dönemi.

KOÇZÂDE AHMET VEHBİ BEY VE BİR İNŞAATIN ÖYKÜSÜ: ANKARA HUKUK MEKTEBİ

Ali Cengizkan, 2004, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul; 62 sayfa.

Ali Cengizkan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında mimari anlayıştaki “söylemsel dönüşe” ve “ulusal biçemden kopuşa” tanıklık eden Ankara Hukuk Mektebi’nin öyküsünü anlatıyor. Ankara Hukuk Mektebi’nin öyküsü, 1924’te başlayan “Ankara’nın inşası” ve “yeni toplum” anlayışına paralel olarak ortaya çıkan yeni fiziksel mekân gereksinimi ve bu gereksinimi karşılamak üzere hareketlenen inşaat faaliyetinin genel bir panoramasıyla başlıyor. Bu panoramada, dönemin inşaat malzemesi satıcıları, inşaat firmaları (yüklenicileri) ve inşaat ustalarının bir dökümü de yer alıyor. Mektep olarak inşaatına başlanıp bodrum kat düzeyinde Müteahhid Mühendis Mustafa Cemalettin Bey tarafından Ankara Adliye Mektebi’ne, sonraki adıyla Ankara Hukuk Mektebi’ne dönüştürülen ve kalorifer tesisatının Koçzâde Ahmet Vehbi Bey (Vehbi Koç) ve Mösyö Thamm tarafından gerçekleştirildiği yapı, aynı zamanda planimetrik ve tektonik ayrıntılarıyla da ele alınıyor. Kitap, başta Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) arşivi olmak üzere birçok arşivden yararlanarak Ankara Hukuk Mektebi ve onun arka planında “Ankara’nın inşası”nı belgelemesi açısından önem kazanıyor.

ULUSLARARASI YUVARLAK MASA TOPLANTISI: MİMARLIKTA SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM (SMG)

Tuğçe Selin Tağmat, yay. haz. ve çev., Ekim 2004, Mimarlar Odası yayını, Ankara; 63 sayfa.

INTERNATIONAL ROUND TABLE DISCUSSION CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) IN ARCHITECTURE

Tuğçe Selin Tağmat, ed. trans., November 2004, Chamber of Architects of Turkey Publications, Ankara; 64 pages.

14 Haziran 2003 tarihinde UIA Konseyi İstanbul toplantısına paralel olarak düzenlenen “Mimarlıkta Sürekli Mesleki Gelişim (SMG)” konulu uluslararası yuvarlak masa toplantısının metinlerini içeren kitap, aynı zamanda bu konudaki önemli belgeleri de sunuyor. Kitapta, toplantı öncesi Mimarlar Odası tarafından hazırlanan taslak metin, Haziran 1999’da UIA Genel Kurulu tarafından onaylanan “UIA Mutabakat Metni Politikası SMG Öneri Kılavuzu” ve ayrıca toplantıdan daha sonra, Nisan 2004’te Mimarlar Odası’nda kabul edilen “SMG Merkezi Yönetmeliği Gerekçesi” ve “SMG Merkezi Yönetmeliği” yer alıyor. Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM), mimarlık eğitimi, yapı sektörü ve toplumsal ihtiyaçlar arasında bütünleştirici bir rol üstlenecek olması nedeniyle, SMG üzerine güncel belgeleri içeren bu kitap önem kazanıyor.

MİMARLIĞIN EVRENSELLİK VE/YA KÜRESELLİĞİN NERESİNDEYİZ?

Necdet Teymur - Mehmet Bozkurt - Günhan Danışman - Deniz İncedayı - Güven Birkan - Hakkı Önel, Yuvarlak Masa Toplantısı-1, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Ağustos 2004, 51 sayfa.

EKA-MBÇK (Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu) organizatörlüğüyle, “Küreselleşme; Mimarlık Pratiği’nin Geleceği ve Mimarın Değişen Rolü” ana teması çerçevesinde, birbirine bağlantılı alt temalar halinde sürdürülmesi planlanan bir dizi yuvarlak masa toplantısının ilki “Mimarlığın Evrensellik ve/ya Küreselliğin Neresindeyiz?” alt temasıyla gerçekleştirilmişti. Necdet Teymur, Mehmet Bozkurt, Günhan Danışman, Deniz İncedayı, Güven Birkan ve Hakkı Önel’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, küreselleşme, mimarlık eğitimi ve mimarlık meslek pratiği ele alındı, tartışma-değerlendirme ve çözümlemeler de konuya katkı sağladı. Kitap, 14 Ocak 2004 tarihli bu toplantının bant çözümünden oluşuyor.

DANİMARKA-PAKİSTAN MİMARLIK MESLEK PRATİĞİ KARŞILAŞTIRMASI

Prof. Dr. Sümer Gürel, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, EKA-MBÇK Dünya Ülkelerinde Mimarlık Pratiği Dizisi, Ağustos 2004; 31 sayfa.

Dünya Ülkelerinde Mimarlık Pratiği Dizisi’nin üçüncüsü olan kitap, Sümer Gürel’in Danimarka- Pakistan örneğinden yola çıkarak mimarlık, halen daha ülkemizde de tartışılan mimarlık eğitimi programları ve mimar odalarının çalışmaları üzerine sunduğu bilgi ve anekdotları içeriyor. Metinler, Sümer Gürel tarafından verilen 19 Haziran 2003 tarihli konferansın bant çözümünden oluşuyor.

Bu icerik 3867 defa görüntülenmiştir.