321
OCAK-ŞUBAT 2005
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • EAAE Atölyesinden Notlar...
    Deniz İncedayı

    Doç.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü; Yayın Komitesi Üyesi.

DOSYA: Sayisal Mimarlik

  • Evler Senfonisi
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
YAYINLAR

Seçtiklerimiz

Yarışmalar Dizini 1930-2004

Zeynep Ömür Yılmaz, yay.haz., Ekim 2004, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Ankara Şubesi yayını, Ankara.

Türkiye’de mimarlık yarışmaları ve tarihi, belli aralıklarla ve belli dönemlere odaklanan çalışma ve araştırmalarla ele alındı. TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar-Araştırma Geliştirme Merkezi Y-ARGEM tarafından yıllar önce başlatılan dokümantasyon çalışmaları, bir tarih araştırması olmaktan çok, bir referans kitabı niteliğinde tasarlanan bu kitabın belkemiğini oluşturdu. Ankara Şubesi’nin bir araştırma grubu oluşturarak dokümantasyonun kapsamını oldukça genişleterek hazırladığı bu kitapta, 1930’dan 2004’e, çıkan yarışmaların kazanan ekipleri ve jüri üyeleri bilgilerinin yanısıra, birincilik ödülü kazanan projenin ulaşılabilen bir fotoğraf / çizimine yer veriliyor. Y-ARGEM dokümantasyonlarının yanısıra, dönemi belgeleyen Mimar, Arkitekt ve Mimarlık dergilerine referansla hazırlanan kitap, belgelediği dönemin ve kapsamının genişliği gözönüne alındığında, farklı arşivlere dayalı bilgiler ve tarihi birinci elden yaşamış kişilerin ellerindeki dökümlerle, yeni basımlarında geliştirilmeyi ve dönüştürülmeyi bekliyor.

Dünyada Mimarlık Mesleği Uygulaması

Arif Şentek, Tuğçe Selin Tağmat, çev., Aralık 2004, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara; 80 sayfa.

Kitap, Uluslararası Mimarlar Birliği himayesinde ve İspanya Mimarlar Örgütleri Yüksek Konseyi adına Katalonya Mimarlar Örgütü Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yürütülen, dünyada mimarlık mesleğinin uygulanma şekilleri üzerine odaklanan araştırmanın sonuçlarını içeriyor. Dört yıllık bir çalışmanın ardından 2002 yılında sonuçlandırılan araştırma, mimarlık meslek uygulaması alanında, ülkeler arasındaki farklılıkları belirterek ve bu arada gerekli genellemeleri yaparak kapsamlı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırma, farklı ülkelerdeki mimarlık eğitim kurumları, süreleri ve denetimleri, staj uygulamaları, mimarlık mesleğini düzenleyen yasalar, kayıt ve ruhsat koşulları, sigorta, ücret tarifeleri, sürekli mesleki gelişim, meslek ahlak kuralları, rekabet, işbirliği, mimarlık meslek kuruluşları, uluslararası meslek uygulamaları ve yabancı mimarlara ilişkin düzenlemelere ilişkin notlar ve istatistiki bilgiler sunuyor. Çalışma, özellikle meslek alanımızda uluslararasılaşmanın yoğunlaştığı günümüzde çok yararlı bir kaynak niteliğinde. Katalonya Mimarlar Örgütü, ülkelerden gelen bilgileri daha kapsamlı ve net bir hale getirerek araştırmayı daha ileriye götürmek amacıyla uluslararası ortamdaki anket çalışmasını bugünlerde yeniliyor. Araştırmanın yeniden düzenlenmiş hali, örgüt tarafından UIA 2005 İstanbul Kongresi’nde sunulacak.

Merkezi Bir Kent Parçası: Kentsel Tasarım Projesi

Atabaş Mimarlık, Ekim 2004, Boyut Yayıncılık, İstanbul; 144 sayfa.

Ankara’nın şehirlerarası otobüs terminalinin, Söğütözü mevkiindeki yerine taşınmasıyla eski alanın nasıl değerlendirileceği, son 10 yıldır kentin gündeminde olan bir konu. Kitap, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine, Atabaş Mimarlık tarafından bu alanda çalışılan kentsel tasarım projesinin aşamalarını ayrıntılı bir biçimde sunuyor. Yaklaşık 225.000 m2’lik eski AŞOT alanı için hazırlanan proje kapsamında, kentin olası senaryolarına göre bu alanın ne tür etkileşimler içinde hangi işlevleri üstlenebileceği araştırılıyor. Bunun ardından, alanda belediyeye ait oldukça eskimiş ve plansız gelişmiş yapıların temizlenmesi ve sonuç olarak alanın belediye hizmet binası, kentsel park ve kongre merkezi işlevlerini üstlenmesi öngörülüyor. Türkiye’de ilk kez bir kentsel tasarım projesinin kitaplaştırılması ve tasarımın farklı etaplarının ayrıntılı bir şekilde hem alana özel saptamalar ve hem de dünyadan konuyla ilgili örnekler aracılığıyla aktarılması nedeniyle kitap, öncü bir çalışma olarak nitelendirilebilir.

Dolgu İstanbul: Küresel Şehre On iki Senaryo

Esra Akcan, Temmuz 2004, 124/3 Yayınları, İstanbul; 96 sayfa.

İstanbul küçüldüğünde denizin içine kara doldurarak büyür. Dolgu alanlarının inşası ile İstanbul, sur duvarları ve yalıların suyun hemen kenarından yükseldiği bir kentten, deniz ve bina sıralarının arasında geniş bulvarlar ve devasa parklar olan bir şehre dönüşmüştür. Kitapta, “müteahhit”, “nostaljik”, “arkeolog”, “eğlence kralı”, “dindar”, “ekolojist”, “idealist”, “sinik”, “frequent flyer”, “sürücü” ve “denizci” olarak isimlendirilen hayali karakterlerin dramatize edilmiş ideal kent tanımları ile başlayıp trajik sonları ile biten bir seri senaryo dile getiriliyor. Bu senaryolar kendi hikayelerini anlatan karakterlerin dilinden İngilizce, dışardan bir anlatıcının bakış açısını nakleden Türkçe ve dünyanın çeşitli yerlerinden imge ithal eden bir seri kolajı kullanan görsel dil olmak üzere birbirine tercüme edilen üç farklı dilde anlatılıyor. Kitap, mimari ve kentsel eleştiride edebi kurgunun rolüne, hemen hemen gerçekleşmiş olası bir hadise ile felaket, ütopya ile distopya arasındaki ince çizgiye işaret ediyor.

Bu icerik 2680 defa görüntülenmiştir.