321
OCAK-ŞUBAT 2005
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • EAAE Atölyesinden Notlar...
    Deniz İncedayı

    Doç.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü; Yayın Komitesi Üyesi.

DOSYA: Sayisal Mimarlik

  • Evler Senfonisi
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

TARİHİ KÜÇÜLTMEDEN BÜYÜYEBİLMEK

Hemen tüm kentler gibi “tarihsel kentlerin” büyümeleri de 20. yüzyıldan 21. yüzyıla aktarılan evrensel bir olgudur. Yeni yüzyılın “kentler çağı” olacağını saptayan, 1996’daki BM Habitat-II İstanbul Doruğu’ndan bu yana geçen 8 yıl içinde, çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansta “kentleşmenin” değişik yönleri irdelendi. UIA 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi için belirlenen “kentler ve mimarlık” teması kapsamında aynı olgunun ele alınmasında ise özellikle Türkiye kentlerinin ortak karakteri olan “tarihsel kimlik” ile “çağdaş gelişme” arasındaki ilişkiler ve çelişkiler, İzmir’deki Türkiye Kongresi’nin öncelikli konusunu oluşturdu.

Ege Bölgesi’ndeki Mimarlar Odası Şubelerinin yakından gözledikleri İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çanakkale kentlerinin ortak görünümleri; “büyümeyle birlikte tarihsel dokuların küçülmesi” şeklinde özetlenebilir. Bu gerçek, kentin sadece eskiden gelen mimarlık değerlerini yitirmek şeklinde gözlenmiyor. Yeni yapılaşmanın da hem yasadışı yayılma alanlarında, hem de “planlı ve izinli” gerçekleşen yerlerde, yine o kentin “eskiden gelen” kimlik ve peyzaj değerlerini gözetmeyen bir “mimari”yle sürmesi de aynı gerçeğin ürünü… Bu süreçle ilgili kongredeki değerlendirmelerin ortak vurgulamaları ise:

- Tarihsel kentler büyüdükçe, “tarihselliklerinin” kanıtlarında gözlenen “küçülmeyi” durdurabilmek için, sadece imar ve planlama politikalarındaki “korumaya” dönük ihmallerin giderilmesi yeterli olmayacaktır.

- Kentlerdeki yeni yapılanma ve kentsel gelişme alanlarındaki genel mimarlık, şehircilik hedeflerinde de o yerleşmenin eskiden gelen karakterlerini ve kazanımlarını “sürdüren” bir anlayışın öncelik kazanması sağlanmalıdır.

Bu icerik 817 defa görüntülenmiştir.