321
OCAK-ŞUBAT 2005
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • EAAE Atölyesinden Notlar...
    Deniz İncedayı

    Doç.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü; Yayın Komitesi Üyesi.

DOSYA: Sayisal Mimarlik

  • Evler Senfonisi
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

UIA 2005 Bilim Komitesi Üyelerinden Mesajlar*: İSTANBUL’A HOŞGELDİNİZ!

DOĞAN KUBAN (Kongre Onursal Başkanı)

Çeşitliliğin sürdürülmesi ve küresel bir insanlık vizyonunun mimarlar arasında daha güçlü bir birlik duygusuyla birleştirilmesi, can çekişen toplumların daha iyi bir çevreye sahip olmalarını sağlayabilir.

SARA TOPELSON DE GRINBERG (UIA Eski Başkanı, Meksiko)

Mimarlar olarak bizler, kentlerimizin herkes için sağlıklı, güvenli, çeşitlilik içeren ve teşvik edici yerler olmalarından sorumluyuz.

DOĞAN HASOL (Yapı Endüstri Merkezi Başkanı)

Görkemli İstanbul kentinin enerjisinden hareketle, bugünün ve yarının dünyasında mimarlık ve kentlerin tartışılması için olağanüstü bir platform yaratılacak.

SHUKUR ASKAROV (Taşkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Taşkent)

Günümüz mimarlığında yaşanan krizler manevi içerikten kopuşun bir sonucudur. Mimarlık hızla, kentlerin kültürünü etkileyen bir meta haline dönüşüyor. Kentlerin yeniden düzenlenmesi, ticarileşmeye paralel olarak ilerliyor ve maneviyat bir kenara bırakılıyor. Uluslararasılaşmanın etkileri çok önemli bir noktaya gelmiştir.

AZDINE NECMOUCHE (Bölge Mimarlar Odası Başkanı, Kazablanka)

Ekonomik sermayenin ve politikanın kentin kuruluşu üzerindeki baskısı Doğuda daha ağır bir şekilde hissedilmektedir. Fakat aynı zamanda, kentlerde hassas “akupunktur” çalışmalarıyla iyi sonuçlar almak da Doğuda mümkün olabilmektedir.

HARUN BATIRBAYGİL (YTÜ Öğretim Üyesi)

Pazaryeri fikri popülizme değil çeşitliliğe –tüm aktörleri içeren kültürel ve mesleki bir çeşitliliğe- gönderme yapmaktadır. Kongre, yapılı çevrenin tüm aktörlerine açıktır.

BUDI A. SUKADA (Endonezya Üniversitesi Öğretim Üyesi, Cakarta)

Gerçekleşecek bu etkinliğin teması olarak belirlenen “Mimarlıkların Pazaryeri”, pazarın aslında tam da ifade ettiği şeyi, yani sınırsız beklentileri de beraberinde getirecektir.

KÖKSAL ANADOL (Yapı Merkezi Başkanı)

İstanbul: 2005 yılında dünya mimarlarının uğrak yeri!

HASAN ŞENER (İTÜ Öğretim Üyesi)

UIA 2005 aracılığıyla, mimarlık eğitimi ve mesleki rekabet konusunda tüm dünyanın paylaştığı değerlere ulaşmamızı diliyorum.

AYDAN BALAMİR (ODTÜ Öğretim Üyesi)

Temanın özü, mimarların, kültürel ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebileceği bir dünyaya katkıda bulunmak konusundaki toplu iradeleridir. Bu çerçevede, dünya kentlerimizi, “pazaryeri” metaforunun gönderme yaptığı ve olanaklı kıldığı tüm boyutlarıyla tartışmayı planlıyoruz. Kongrenin, bir yandan pazaryerinin çoğulcu ruhunu kabul ederken, aynı zamanda bütünüyle pazar değerleri üzerine kurulu mimarlık üretimlerine ilişkin eleştirel görüşleri de barındırmasını hayal ediyoruz.

FRANÇOIS CHASLIN (Paris ve Lille, Lille Üniversitesi)

İstanbul, yığılma, trafik, dünyanın düzensizliği, sırları, karışıklığı ve kendisiyle olan sonsuz tartışmasının bir metaforu olan “pazaryeri”ni icat eden kenttir. İstanbul, yığın halindeki düşüncelerden oluşan ve hatta kakofoni yaratan Dünya Mimarlık Kongresi’ne ev sahipliği yapmak için çok yerinde bir kenttir. En son kültürel karışımları, nüfus kaymalarını, yıkımları olduğu kadar, maddesiz doğaları olan ve hiçbir haritada bulunamayacak çeşitli imparatorlukların kurulduğu, geleneksel ulusların ve kıtaların üzerinde ve ötesinde uçuştuğu bu dönemde, yeni dayanışma biçimlerini de tartışacağız. Estetik değerleri ve siyasi çıkarları tartışacak, bu tartışmamıza dünya hakkında uzlaşılması güç felsefelerimizi de ekleyeceğiz. Bunun gerçekten bir pazar olacağını ve aynı zamanda çok muhteşem olabileceğini düşünüyorum.

* UIA Bülteni’nden (Kasım-Aralık 2004, no: 6/2004) Tuğçe Selin Tağmat tarafından derlenmiştir.

Bu icerik 476 defa görüntülenmiştir.