406
MART-NİSAN 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

2. TOPLUMSAL CİNSİYET / KENT / MEKAN SEMPOZYUMU

Şehir Plancıları Odası’nın düzenlediği "Toplumsal Cinsiyet / Kent / Mekan" Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. 2017 yılında birincisini gerçekleşen sempozyumun ardından, toplumsal yapıya / imgeleme olan erillik ile mekânın etkileşimi, bunun çeşitli yollarla nasıl yeniden üretildiğini ve bu duruma karşı neler yapılabileceğini tartışmak niyetiyle gerçekleştirilen etkinlik,19. yüzyıldan itibaren gelişen feminist mücadele ve özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte görünür olup büyüyen LGBTQİA hareketin toplumsal algıda yarattığı değişimler ve siyasi-sosyal haklar temelli kazanımların değerinin farkındalığıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bu toplumsal hareketlerin kent / mekân çalışmaları üzerindeki etkisini, diğer yandan ise bu alanlarda yürütülen tartışmaların sahip oldukları mekânsal boyutu gözden kaçırmadan yaşam alanlarımızın kuruluşunu toplumsal cinsiyet perspektifinden irdelemeyi hedefleyen etkinliğe bildiri özeti göndermek için son tarih 19 Aralık.

Bu icerik 668 defa görüntülenmiştir.