355
EYLÜL-EKİM 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • İki Kitap
    Gürhan Tümer, Prof. Dr., DEÜ Mimarlık BölümüKÜNYE
YAYINLAR

Biçimlendirme

Özgönül Aksoy, Şubat 2010, YEM Yayın, İstanbul; 120 sayfa.

Anadolu’daki ilk mimarlık bölümünü KTÜ’de Erdem Aksoy ile birlikte kuran Özgönül Aksoy’un 1977 yılında bina bilgisi alanında yaptığı profesörlük çalışması olan bu kitapta yazar, insanın içine doğduğu biçimlendirilmiş dünyanın yine insan tarafından biçimlendirildiği fikrinden yola çıkıyor. Yapıp edilenlerin, üretilenlerin, tutum, davranış ve duyguların ve yalnızca mimarlık yapılarının değil, toplumsal-kültürel ilişkilerin biçimleri üzerinde düşünce üretiyor. Tasarlama faaliyetine bir biçim verme işi olarak bakabildiğimiz ölçüde mimarinin nesnesi “bina” ile öznesi “tasarımcı”yı ilişkilendirebileceğimizi gösteriyor. Burada “biçimlendirme faaliyeti” aracılığıyla hem üretim süreci, hem de “ürün” olarak tasarımın insan ve tasarımcı merkezli yönünün altı çiziliyor. Yazar, 1970’lerin ikinci yarısında yapılan bu çalışmayla bize, 1980’lerin başında bilimsel olarak ilk kez ortaya konan “tasarımın zihinsel etkinlik boyutu”nun ayrılmaz parçası “biçimlendirme etkinliği” üzerine temel bir bilgi sunuyor. Aynı zamanda kitap, yazarın tasarımı bir kültür ürünü, herkese ait beşeri bir etkinlik, şiir, öykü ve belki de oyun gibi gördüğünün bir kanıtı.

Bu icerik 1211 defa görüntülenmiştir.