355
EYLÜL-EKİM 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • İki Kitap
    Gürhan Tümer, Prof. Dr., DEÜ Mimarlık BölümüKÜNYE
YARIŞMA DEĞERLENDİRME

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması Kolokyum Notları

Zeynep Uysal

Yarışmanın kolokyumu ve ödül töreni 10 Ağustos 2010 tarihinde İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Yalçın Ergen’in yönettiği kolokyum, jüri üyeleri Hüseyin Cengiz (jüri başkanı), Kamuran Öztekin, Ahmet Eyüce, Cengiz Yıldızcı, Yeşim Ç. Kaptanoğlu ve Gökmen Mengüç’ün katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla başladı.

İlk soru, yarışmada mansiyon alan proje ekibinden şehir plancısı Melih Birik’ten geldi. Proje alanı dışında büyük bir sulak alan olduğunu ama proje alanına dahil olmadığı için kullanamadıklarından yakınan Birik, proje alanının belirlenmesindeki kriterleri sordu. Kocaeli BB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gökmen Mengüç, proje alanının belirlenmesindeki en önemli kriterin mevcut merkezî iş alanının (MİA) konumu olduğunu ve bu merkezî alanın denizle buluştuğu alanın proje alanı olarak seçildiğini belirtti.

İkinci soru, yarışamaya katılan ama geç teslim nedeniyle projesi yarışma dışı bırakılan mimar Can Kubin’den geldi. Kubin, şartnamede teslim koşullarında belirsizlikler olduğunu; teslim tarihinden günler sonra kargoyla gelen projelerin yarışmaya kabul edildiğini ancak elden teslim edilen ve dakikalar bazında geç kalan projelerin elendiğini belirtti. Kubin, bu durumun yarışmanın iptalini gerektirebileceğini söyledi. Bunun üzerine jüri üyesi Cengiz Yıldızcı, bu durumun kendilerini de çok üzdüğünü, fakat yasal düzenleme gereği elemeleri gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yarışmayla elde edilen projelerin ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin bir soruya Mengüç, bu kararın idareye ait olduğunu ama en kısa zamanda uygulamaya geçmeyi dilediklerini belirtti.

Kolokyum jüri üyelerinin değerlendirme ve teşekkür mesajlarıyla devam etti. Değerlendirmelerin dört aşamada gerçekleştirildiğini dile getiren jüri başkanı Cengiz, teslim edilen projelerin genel başarısı nedeniyle ilk aşamada hiçbir projeyi eleyemediklerini ifade etti ve projelerin değerlendirilmesinde aranan koşullardan bahsetti. Şartnamede belirtilen değerlendirme kriterlerini sayarak, yarışmacılardan, çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların dinlenme gibi gereksinimlerini kentsel estetik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurarak çözmelerinin; proje alanında yakın çevre ilişkilerinin uyumu ve sürekliliğine dikkat ederek kentin gelecekteki merkezi iş alanı (MİA) ve mevcut kent merkezi ile tasarımın bütünlüğünü sağlamalarının; proje alanını sürekli bir yaşam alanı olarak tasarlamalarının; açık ve kapalı alanlar arasında uyumlu bir denge oluşturmalarının; alandaki mevcut ve önerilen ekosistemi zenginleştirip sürekli kılmalarının; sınırları verilmiş olan sulak alanı korumalarının; koruma zonlarını iyileştirmelerinin; yasa ve yönetmeliklere uymalarının; ulaşım konseptini ve çözümlerini (yaya, kara, deniz, demiryolu, otopark vb) yaya ve çevre dostu sistemler olarak tasarlamalarının; İzmit’in kentsel ve mimari dokusunu iyileştirmelerinin; Kocaeli ve yakın çevresindeki doğal ve kültürel değerleri korumalarının; denizi kentin sosyal ve kültürel yaşamı ile birleştirmelerinin; oksijensiz kalmış İzmit Körfezi’nin temizlenmesine, sanayi atıkları ile kirlenmiş topraklarda bitki yaşamına ve yeni yapılaşmaya uygun bir alanın nasıl bir arazi ıslahı ile elde edileceğine dair çalışmalardan proje içerisinde bahsetmelerinin; kongre ve kültür merkezini, kente katacağı imgesel değerleri göz önünde bulundurarak tasarlamalarının ve sahil-yaya ilişkisi bütünlüğünü sağlamalarının beklenmiş olduğunu belirtti.

Ahmet Eyüce, bu tür yarışmalarda çeşitli meslek gruplarının birlikte yer almasının sağlıklı bir birlikteliğin habercisi olduğunu ve Kocaeli Belediyesi’nin de buna vesile olduğunu belirtti. Yalçın Ergen, Kocaeli’nin bir sahil kenti olmasına rağmen, içinde hiçbir zaman bir sahil kenti gibi yaşanamadığını, bu yarışmanın bu durumu değiştireceğini umduğunu söyledi.

Kolokyum sonrası yapılan ödül töreninde bir konuşma yapan Kocaeli Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin kontrolsüz büyümüş ve plansız gelişmiş bir endüstri kenti olduğunu, tüm küçük çaplı belediyelerin yakın zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında toplanmasından önce kentte sürekliliği sağlanamamış parçacıl projeler gerçekleştirildiğini, bir birliktelik ve bütünlük olmadığından bahsetti. Kentin artık o gri ve plansız ifadesinin değişeceğini, temiz ve güzel bir çehreye büründürüleceğini belirten Karaosmanoğlu, bunun için planlı bir çalışmanın gerekli olduğu ve bu yarışmanın da bunun bir parçası olduğunu ifade etti. İzmit Körfezi’nin, Kocaeli’nin sofrası ve en güzel yeri olduğundan bahseden Karaosmanoğlu, geçmiş medeniyetlerden beri önemli bir yere sahip olmuş bu alana artık gereken önemin verilerek tekrar güzelleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu çalışmalar sayesinde artık o kirli ve kötü kokulu İzmit sahilinin yerine temiz ve güzel bir sahil yaratacaklarını sözlerine ekledi.

Derleyen: Zeynep Uysal

Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesi Yürütücüsü

Bu icerik 4127 defa görüntülenmiştir.