355
EYLÜL-EKİM 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • İki Kitap
    Gürhan Tümer, Prof. Dr., DEÜ Mimarlık BölümüKÜNYE

MİMARLIK'tan

Dergimizin bu sayısından itibaren, mimarlığın gündeminde olan bir konuyu farklı yazarların imzasıyla Başyazıya / Gündeme taşıyacağımızı duyurmuştuk. Tarihî değeri olan ve kentte konumu itibariyle değerli bölgelerde bulunan okul ve sağlık yapıları ve arazilerinin özelleştirilmesine odaklanan bu sayımızdaki ilk “Gündem”i, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal yazdı. İşlevsiz kalan / bırakılan kamusal yapı ve arazilerin özelleştirilip rant tesislerine dönüştürülmesi yerine, bu alanların bir plan bütünlüğü içinde eksikliği bilinen kamusal kullanımlarına dönüştürülmesinin öncelikli olması gerektiğini vurguluyor.

MİMARLIK Kasım-Aralık 2010 sayısını, İstanbul’un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olmasından hareketle bir İSTANBUL sayısı olarak kurguluyoruz. Editörlüğünü Haydar Karabey’in üstlendiği dosyada, romancı, yazar, düşünür, akademisyen farklı disiplinlerden pek çok kişiyi ve görüşü biraraya getirmeyi hedefliyoruz.

Ocak-Şubat 2011 sayımızda ise kültür başkenti olarak 2010’da nasıl bir İstanbul karşımıza çıktı; kent hangi etkinliklerle gündeme taşındı; nasıl bir hareketlilik yaşandı; nasıl bir İstanbul portresi çizildi; ve geriye İstanbul’a ne kaldı, kentin kazanımları ne oldu, gibi konulara odaklanmak istiyoruz. Bu sayımız katkılarınıza açık.

Son on yıldır ülke kaynaklarının, kamu varlıklarının, kent ve çevre değerlerinin yoğun bir biçimde büyük bir tahribata uğradığını/uğratıldığını gözlemliyoruz. Mimarlar Odası, zaman zaman diğer kuruluşlarla birlikte “kent-çevre-kamu” suçu niteliğindeki pek çok karar ve uygulamanın iptali amacıyla davalar açıyor. Bu davaların tamamına yakın bir kısmında yargı, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları vererek bu değerlerin korunmasının güvencesi olarak görevini yapıyor. Ülkenin öz kaynaklarının hesapsızca (doğrusu, kamu yararına olmayan farklı hesaplarla) kullanımının önünde engel olarak görülen “yargı”nın yetkilerinin tırpanlanması, bir bölümünün tasfiye edilmesi amacıyla 12 Eylül’de önümüze bir Anayasa Paketi sunulacak.

Derginin gelecek iki sayısında "İstanbul nereye?” sorusunu sorarken, bu referandumun sonuçlarının özellikle İstanbul için çok belirleyici olacağını akıldan hiç çıkarmamak lazım. Anti-demokratik izler taşıyan, özgürlükçü, eşitlikçi ve adil olmayan her türlü Anayasa değişikliği girişiminin ‘hayır’ oyuyla durdurulması boynumuzun borcu.

N. Müge Cengizkan 

Düzeltme: 354. sayımızda, Pınar Dinç’in “Mimarlığa Yarışanlar: Mimarlık Yarışmalarına Katılımda Süreklilik” başlıklı yazısında, TC Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası (“Bağ-Kur Genel Müdürlük Sitesi” olarak yarışmaya açılmıştı.) resim altı yazısında bir hata olmuştur. Düzeltir, özür dileriz. Doğrusu şöyledir: “TC Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası, 1990, Birincilik Ödülü // Mimarları: Merih Karaaslan, Mürşit Günday”


Bu icerik 2916 defa görüntülenmiştir.