355
EYLÜL-EKİM 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • İki Kitap
    Gürhan Tümer, Prof. Dr., DEÜ Mimarlık BölümüKÜNYE
YAYINLAR

ZİYA TANALI

Zeynep Onur (ed.), Haziran 2010, Mimarlar Odası Yayınları, Mimarlığa Emek Verenler Dizisi, dizi no: 4, Ankara; 255 sayfa.

11./2008 Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi kapsamında değerli mimar Ziya Tanalı, “Sinan Ödülü”ne değer görülmüştü. Seçici Kurul, ödülü verirken Tanalı’yı şu sözlerle tanımlamıştı: “Mimarlık mesleğine mimar, eğitimci, eleştirmen, yazar, yönetici olarak yaptığı çok boyutlu katkının yanı sıra, meslek hayatı süresince gerek mimarlık ürününün kalitesine yönelik sürdürdüğü taviz vermez tutum, gerekse mimarlığın eleştirel kültürünün yerleşmesine katkıları, yapıtlarının barındırdığı arka plan düşünce zenginliği, ince ayrıntı kalitesi, yalın bir mimari dil ile ulaşılan zenginliği öncelikli kılan kararlı tutumu nedeniyle ödüle değer görülmüştür.”

Mimarlar Odası 2008 yılında düzenlenen programın 11. döneminden itibaren “Sinan Ödülü” alan mimar/ların üretimlerini derlemek ve mimarlık kamuoyuna sunmak amacıyla SİNAN ÖDÜLLÜ MİMARLAR PROGRAMI’nı başlattı. Program, bu kapsamda mimar/ların etkinliğinin ve üretimlerinin değerlendirildiği bir panel, üretimlerinden oluşan bir sergi ve tümünü kapsayan bir kitabın yayımlanmasını kapsıyor. Programın ilki ise, “Ziya Tanalı 1965-2009” başlığı altında retrospektif bir sergi ve Tanalı mimarlığının değerlendirildiği, akademi, mimarlık profesyonelleri ve mimarlık öğrencilerinden yoğun bir katılımla Nisan 2009’da gerçekleşen bir panel ile yapıldı. Program, editörlüğünü Zeynep Onur'un yaptığı Tanalı hakkındaki monografi çalışması ile tamamlandı.

Zeynep Onur'un Tanalı ile yaptığı söyleşiler, Tanalı'nın mimarlığı üzerine düşünceler, mimarlık ve kişilik eğitiminin sorgulanması üzerine yazıların yanı sıra kitapta, Tanalı'nın bugüne kadar ürettiği yapı ve projeleri ayrıntılı bir katalogda biraraya getirildi. Mimarın bugüne kadar yayımlanmamış önemli yazıları ile birlikte, program kapsamında düzenlenen panelde Özlem Taşkın Önen’in “Mimarın Kendini Kurması Üzerine”, İlhan Kesmez’in “Tanalı’nın Mimarlık Eğitimine Yaklaşımı”, Zeynep Onur’un “Etik Anlayış ile Sonuçlanan Bir Düşünce Biçimi”, Güven Arif Sargın’ın “Tanalı’nın Erken Dönem Tasarımları Üzerine Bir Deneme” ve Abdi Güzer’in “Tanalı Mimarlığında Zaman, Mekan ve Gerçeklik İlişkisi” başlıklı, Tanalı mimarlığı üzerine yaptığı değerlendirmeler yer alıyor.

Bu icerik 1117 defa görüntülenmiştir.