343
EYLÜL-EKİM 2008
 
MİMARLIK’tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: UIA 2008 TORİNO: Mimarlığı Aktarmanın Yolları Üretilebildi mi?

KONGRE OTURUMLARINDAN

  • Küreselleşme
    Gaetan Siew
    UIA Eski Başkanı

    İngilizceden çeviren: Aydan Erim

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

Yozgat Belediye Başkanlığı Ticaret, Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından açılan ulusal mimari proje yarışması, kente bir ticaret, kültür ve sanat merkezi kazandırmak ve bu merkezin tasarlanacağı alanda bulunan mevcut Belediye Hizmet Binası'nın bu yapılarla ilişkilendirilmesi sağlayacak önerilerin elde edilmesini amaçlıyordu. Mart 2008'de açılan yarışma, Haziran 2008'de sonuçlandı. Jüri değerlendirmesi sonucunda 3 ödül, 3 mansiyon ve 4 satınalma ödülü verildi.

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Yusuf Başer (Yozgat Belediyesi Başkanı), Murat Şahiner (İnşaat Mühendisi, Yozgat Belediyesi Meclis Üyesi)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Yaşar Bahri Ergen (Yrd.Doç.Dr., Bozok Üniversitesi, Müh. ve Mim. Fakültesi)
Yurdanur Sepkin (Y.Mimar, DGSA, Çankaya Üniversitesi)
Öner Olcay (Y.Mimar, DGSA, Bozok Üniversitesi)
Yakup Hazan (Y.Mimar, Rest. Uzmanı, ADMMA, ODTÜ)
Ramazan Lekesiz (İnşaat Mühendisi, GÜ)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Ünsal Allıoğlu (Mimar, Mimarlar Odası Yozgat Temsilcisi)
Şükrü Ünal (Mimar, ADMMA)
Abdullah Şorabatır (İnşaat Mühendisi, GÜ)

 

RAPORTÖRLER

Eyyüp Tanış (Mimar, EÜ)
Seyfettin Samıkıran (İnşaat Teknikeri, AÜ)
İlhan Uzun (İnşaat Mühendisi, SÜ)

RAPORTÖR YARDIMCILARI
Haşmet Mete (Mimar, YTÜ)
H. Mehmet Etli (İnşaat Mühendisi, AÜ)

1. ÖDÜL
REMİME GÜNEŞ mimar, EBUBEKİR KÜÇÜK mimar, AHMET EKİNCİOĞLU mimar
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Tasarımın genel yaklaşımı içinde yer aldığı ticareti aktiviteyi ve doku içerisinde yer alan aksla beslenen ticaretin binaya akıtılması ve bu sayede programda yer alan ticari birimlerin doğru bir şekilde işlemesinin sağlanarak binanın bu aksın bir parçası hatta bu aksın sonlandığı yer olmasının sağlanmasıdır. Saat Kulesi'yle başlayıp meydan ve Cumhuriyet Parkı'nı da içine alan bir yaklaşımı gözardı etmeden park karşısında zeminde gerekli alanlar boşaltmak; buradan gelen insan potansiyelini parka alternatif olarak değil, aksine oradan beslenen bir alana almak; bahsedilen ticari etkinlikle buluşturduktan sonra zeminden yükseltilen bir serbest kullanım platformuna yönlendirmek tasarımın diğer bir ana ilkesidir.
 
 
2. ÖDÜL
PINAR GÖKBAYRAK y.mimar, ALİ ERAY y.mimar, BURÇİN YILDIRIM y. mimar
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Yapı, bir yandan arazinin doğusundaki kentin ana sosyal donatısı olan parka, diğer yandan arazinin güneybatısındaki ticari dokuya eklemlenir. Bu iki fonksiyonu kendi içinde devam ettirerek bütünler, kent içindeki yaya sirkülasyonuna süreklilik kazandırır. Yaya akışının sürekliliği sağlanarak, kentliyi ticari, sosyal ve kültürel programıyla içine alacak/içinden geçirecek/üzerinde duraklatacak bir mekân fikri öne sürülmektedir. Sınırlı yapılaşma alanı nedeniyle yükselmek durumunda olan kütlede ofis alanları, ticari alanlar ve kültür-sanat alanlarının birbiriyle ilişkili ancak bağımsız yapılarını da muhafaza edecek şekilde konumlanmalarına önem verilmiştir. Bu amaçla, ofis alanları yükselen kütlede çözülmüş, bu yüksek kütlenin ise arazinin batısına doğru geri çekilerek, doğu yönündeki kentsel açık alanın görsel sürekliliği sağlanmıştır.
 
 
3. ÖDÜL
HAYRİ ANAMURLUOĞLU mimar, EYÜP KENDİRCİ mimar
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Yarışma konusu, Yozgat'ın merkezinde, en önemli caddesi üstünde resmî yapılar arasında kalan bir boşluğun en rasyonel biçimde doldurulması olarak görülmüştür. Tasarım, öncelikle bir saçak veya kıvrılan örtü teması üzerinden kurgulanmıştır. Amaç, program parçalarının en rasyonel-fonksiyonel ve formel şekilde bu örtü içinde veya altında veya da üstünde kente sunulmasıdır. C formunda olan bu örtünün altına iki katlı ticaret birimleri ve kentsel bir boşluk-meydan yerleştirilmiş, üstüne ise üst meydan-kent terası ile birlikte kültürel programlar öne cadde kenarına yerleştirilerek Hükümet Meydanı'na ve parka bakış sağlanmıştır.
 
1. MANSİYON
LEVENT BALCI mimar, HAMİYET GÖKMEN BALCI y.mimar, TAHSİN ERBİL İNCE y.mimar, NİL ECE BEKEN y.mimar
 
2. MANSİYON
SERVET GÜMÜŞ mimar
 
3. MANSİYON
HATİCE ÜSKÜDAR ÖZER y.mimar, KAAN ÖZER mimar, ÜMİT ANAMURLUOĞLU mimar
 
SATINALMA
ÖZGÜR BİNGÖL y. mimar, İLKE BARKA y. mimar, EMRE SAVGA mimar, TUBA TÜRKMEN mimar, BERNA GÖL mimar
 
SATINALMA
ZAFER AKDEMİR mimar, ALİ KILIÇ y.mimar
 
SATINALMA
ERHAN VURAL mimar, OZAN ÖZDİLEK mimar, GÖKHAN KODALAK mimar, HASAN SITKI GÜMÜŞSOY mimar
 
SATINALMA
AYHAN ERTUĞRUL y. mimar
 

Bu icerik 3967 defa görüntülenmiştir.