343
EYLÜL-EKİM 2008
 
MİMARLIK’tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: UIA 2008 TORİNO: Mimarlığı Aktarmanın Yolları Üretilebildi mi?

KONGRE OTURUMLARINDAN

  • Küreselleşme
    Gaetan Siew
    UIA Eski Başkanı

    İngilizceden çeviren: Aydan Erim

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası projelerinin elde edilmesi amacıyla açılan yarışma 29 Haziran 2008 tarihinde sonuçlandı. Jüri, değerlendirmede, tasarı-tasarım ilişkileri, form-işlev etkileşimi, işlevsellik, konuyu temsil yeteneği ve özgünlük kriterlerini gözönüne aldığını belirtti. Jüri aynı zamanda çalışmaları sırasında işlevsel nitelikler kadar mimarlığın kalıcı niteliklerini barındırdığına inanılan yaklaşımlar ile güncel akımlarla ilgili avangart tutumları barındıran önerilerin değerleri ve geçerliliğini de değerlendirdiğini açıkladı. 64 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada, 3 ödül, 5 mansiyon ve 4 satınalma ödülü verildi.

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Sumru Çörtoğlu (Danıştay Başkanı), Taci Bayhan (Danıştay Üyesi Genel Sekreteri), Sabri Özkan Erbakan (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşarı), Emrullah Kardeş (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı), Gürsel Alkan (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Gen. Md., Tesisat D. Bşk., Makine Şube Md.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 

Jüri Başkanı

Ziya Tanalı (Mimar, ODTÜ)


F. Onur Bezirci (Mimar, ADMMA)
Ercan Çoban (Mimar, ADMMA)
Hasan Özbay (Y. Mimar, ADMMA, ODTÜ)
A. Tuna Acar (İnşaat Mühendisi, GÜMMF)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

N. Cüneyt Akbulut (Mimar, ADMMA)
Nurperi İlhan (Mimar, GÜMMF)
Mustafa Cısdık (Y. İnşaat Mühendisi, GÜMMF)

 

RAPORTÖRLER
Canay Çamur (Mimar, ODTÜ)
Esra Turan Tombak (Mimar, ODTÜ)
Onur Yıldız
(Mimar, ODTÜ)1. ÖDÜL
CEM AÇIKKOL y.mimar
Danışman: Bolkar Açıkkol
Yardımcılar: Mithat Tekin, Nuh Tüccar, Emrah Özer
 
JÜRİ RAPORUNDAN
Ana kararları en başarılı bulunan projedir. Girişlerin konumu, başkanlık, genel kurul salonu ve dava dairelerinin konumu ve yönlenmesi olumlu bulunmuştur. Sosyal tesislerin bağımsız çalışabilme olanağı ve bahçe ile ilişkileri çok başarılıdır. Konferans salonunun yapıdan kopuk olması, kullanıcı idare tarafından olumlu bulunmuştur. Yapının iç mekân kalitesi ve kütle plastiği yeterince başarılı bulunmamış olmasına karşın geliştirilebilir bulunmuştur. Kreş ve sağlık merkezinin yapının genel diline yeterince katılmadığı düşünülmektedir. Açık alan kullanımı tasarımın en olumlu yanlarının başında gelmektedir.
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Arazinin en karakteristik özelliği, araziyi ikiye bölen bir şev bulunmasıdır. Topografyanın da çok uygun olması nedeniyle, şev altı ve şev üstü olmak üzere iki kot yaratılarak verilen program bu zeminler üzerinde planlanmıştır. Arsa kullanım kararları ve bu kararlara bağlı olarak verilen kitle kompozisyon düzeni ve iç mekân kalitesi, yapının insanlara pozitif yaşama ve çalışma enerjisi veren, alçakgönüllü, milletine adalet dağıtan, şefkatli, şeffaf, az katlı kolaylıkla kavranan bir yapıda olması, temel düşüncemizdir.
 
2. ÖDÜL
CEMAL ERCAN y.mimar, MURAT PARLAK mimar, MEHMET SELİM SANCILI mimar, ZEYNEP ÇÖÇELLİ ÖZKOÇAK mimar
 
JÜRİ RAPORUNDAN
Öneri kurgusu, iç mekân kalitesi ve yapı plastiği ile dikkati çekmektedir. Özellikle "omurga" olarak tanımlanan giriş hollerini de içeren ana mekândaki kalite, ulaşım, giriş mekânları, dava dairesi çözümleri ve yapı plastiği çok başarılıdır. Ancak, omurga mekânının abartılı ölçüleri, yapının arazide fazla yer kaplaması, merdiven çekirdeğinin duruşma salonlarına ulaşımı zorlaştırması ve açık otoparkın yetersizliği eleştirilmiştir.
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
İhtiyaç programı, oldukça yoğun, karmaşık ve iç içe geçmiş, kompleks bir yapı olacağını göstermektedir. Bu durum dikkate alınarak yapı sade, basit fonksiyonel bir yapı olarak tasarlanmıştır. Böylece yapıyı kullanan, personel ve ziyaretçiler, kaybolmadan, varmak istedikleri yere kolayca ulaşmaları sağlanmaya çalışılmıştır. İşlevsellik esas alınmış; kolay anlaşılır, yalın, ferah mekânlar kurgulanmış; doğrusal (lineer) iç yol (omurga) üzerinde ihtiyaç programı sıralamasına ve kullanım işlevselliğine göre planlanma yapılmıştır.
 
3. ÖDÜL
BAHRİYE GÖNÜL TAVMAN mimar, KERİMAN DİLEK BERBEROĞLU mimar
Yardımcılar: Şeyda Akkan, Tuba Kaldırım, Elif Gök, Nur Durmaz, Gönül Çam
 
JÜRİ RAPORUNDAN
Genel kurgusu, ulaşım kararları ve yapı plastiği başarılı bulunmuştur. Eskişehir Yolu üzerinde yer alan başkanlık bloğu ile başlayan bir aks üzerinde avlu formundaki 3 bloğun eklemlenmesiyle tasarım biçimlenmekte ve yemekhane ve konferans salonunu içeren blok ile sonlanmaktadır. Giriş holleri, ana ulaşım aksı ve yönlenme başarılıdır. Dava dairelerinin düzeni sıkışık bulunmuştur. Kreş, spor merkezi ve sağlık merkezi konumları eleştirilmiştir. Yapı kütlesindeki kademelenmenin yapı plastiğine yeteri katkıda bulunmadığı görülmüştür.
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Yapının mimari dili, cam ve masif yüzeylerin ilişkisinden oluşan netlik üzerine kurulmuştur. Eskişehir Yolu'ndan algılanmasında yapının boyutlarının hissedilmesi; bunun bir ölçek ve dinamizm çerçevesinde sağlanması ve farklı perspektifleri oluşturulabilmesi; dava dairelerinin, dava dairesi kurullarının savcılığın ve başkanlığın ayrı birer birim olarak çalışabilmesine rağmen kütle plastiğinde bir bütünlük içinde algılanabilmesi; iç mekânda sirkülasyonun galeriler ve masif kulelerle tariflenmesi ve zenginleştirilmesi tasarımın çıkış noktasıdır.
 
1. MANSİYON
SELİM VELİOĞLU y.mimar, SUNAY YUSUF mimar, ERCE FUNDA mimar, MUSTAFA ORKUN ÖZÜER mimar, UMUT İYİGÜN y.mimar, MURAT AKSU y.mimar
Yardımcılar: Ozan Soya, İncisel Özkılıç, Dilek Eren
 
2. MANSİYON
HAYRİ ANAMURLUOĞLU mimar, MÜRŞİT GÜNDAY mimar, KAAN ÖZER mimar
 
3. MANSİYON
RIFAT GÖKHAN KOÇYİĞİT mimar, BİLGE BULUT AKSAZ mimar, IŞIL GÖNÜL BUDAK mimar, FULYA AYŞE SEVİĞ mimar
 
4. MANSİYON
AYHAN USTA y.mimar, GÜLAY USTA y.mimar, ALİ KEMAL ŞEREMET mimar
Yardımcılar: H. Emre Engin, Sıdık Güvendi, Armağan Seçil Melikoğlu, Gürkan Topaloğlu
 
5. MANSİYON
MEHMET SOYLU y.mimar, METE ÖZ mimar
Yardımcılar: Övünç Tarakçıoğlu, Murat Demirkoparan, Abdulkadir Yılmaz, Serkan Çerezcioğlu, Denizhan Ölmez, Mehmet Sel
 
SATINALMA
İLKER FATİH ÖZORHON y. mimar, GÜLİZ KÜÇÜKÖZDEMİR y. mimar
 
SATINALMA
BARAN YARDIMCI mimar, MEHMET ZAFER ÜNAL y.mimar, RECEP SEMİZOĞLU mimar
 
SATINALMA
M. BORAN EKİNCİ mimar, HAKAN DALOKAY mimar
Yardımcılar: Evren Öztürk, Deniz Okten, Yeliz Tekin Çimen, Roysi Ojalvo, Handenur Yazıcı, Murat Küçük, Murat Çetin, Murat Şalcıgil
 
SATINALMA
NİMET AYDIN y.mimar
Yardımcılar: Mevlüde Gervan, Ali Düzdağ, Kezban Düzdağ, Seda Aydın, Tuğrul Büyükköken, Ebru Öztürk, Hamide Yiğit
 
 

Bu icerik 4203 defa görüntülenmiştir.