343
EYLÜL-EKİM 2008
 
MİMARLIK’tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: UIA 2008 TORİNO: Mimarlığı Aktarmanın Yolları Üretilebildi mi?

KONGRE OTURUMLARINDAN

  • Küreselleşme
    Gaetan Siew
    UIA Eski Başkanı

    İngilizceden çeviren: Aydan Erim

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
KONGRE OTURUMLARINDAN

Gelecek Kongreler Üzerine: Tokyo ve Durban

Tuğçe Selin Tağmat

UIA 2011 TOKYO: "TASARIM 2050"

2005 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen UIA Genel Kurulu sırasında, 2011 yılında gerçekleştirilecek olan 24. Dünya Mimarlık Kongresi ve 25. UIA Genel Kurulu'na evsahipliği yapmak üzere, Japonya'nın Tokyo kenti seçilmişti. UIA 2011 Tokyo Kongresi 25 Eylül-1 Ekim 2008 tarihlerinde "Tasarım 2050" temasıyla gerçekleştirilecek.

 

Tema, dünyanın dört bir yanından gelen mimarların sürdürülebilir mimarlık konusundaki görüş ve deneyimlerini paylaşmalarını, dünya kentleri ve çevrenin geleceğine yönelik vizyonlarını tartışmalarını amaçlıyor. "İklim Değişikliği", Kyoto Protokolü sürecini yaşayan küresel toplum için en önemli tartışma alanlarından biri haline geldi. Bu çerçevede 2050'ye kadar, dünyadaki sera gazı salınımının bugünkü oranlarına göre % 50 ve hatta daha da yüksek oranda azaltılması gerektiği tartışmaları gündemde. "Nüfus" konusu ise bir diğer önemli alt başlık. Dünyanın pek çok bölgesinde nüfus artışı devam ederken, aralarında Japonya'nın da bulunduğu çeşitli ülkeler, gittikçe düşen doğum oranları nedeniyle, yaşlanan bir nüfusla karşı karşıya kalıyor.

 

Dünyanın karşı karşıya kaldığı ve acilen değerlendirilerek eyleme geçilmesi gereken bu sorunlar, Tokyo Kongresi'nde yapılacak etkinliklerin ana eksenini oluşturacak. Geleneksel mimarlığı ve kent dokusunun yanısıra, modern kentleşme ve metropoliten alanlar için de ilgi çekici bir örnek oluşturan Tokyo kenti, mimarların 2050 vizyonlarını oluşturmaları için bir dönüm noktası olmayı hedefliyor.

 

Kongre'nin resmî sayfası: www.uia2011tokyo.com/en

Kongreye evsahipliği yapacak ana kuruluş Japonya Mimarlar Enstitüsü için:www.jia.or.jp

 

UIA 2014 DURBAN: "ÇeşitliKENT: DÜNYANIN GELECEĞİ"

Torino'da gerçekleştirilen UIA Genel Kurulu'nda, 2014 yılında yapılacak UIA Kongresi ve Genel Kurulu'nun evsahibi olarak Güney Afrika'nın Durban kenti seçildi. Genel Kurul'da yapılan seçimde Singapur ile yarışan Durban kenti, oy veren 224 delegeden 113'ünün oyunu alarak, 111 oy alan Singapur'da çok küçük bir farkla kongreye evsahipliği yapmaya hak kazandı. Durban, 2005 yılında İstanbul'da gerçekleşen Genel Kurul'da Tokyo ile yarışmış, yine az bir farkla kaybetmişti. Singapur'un 2017 Kongresi için adaylığını sürdürmesi bekleniyor.

 
Durban'ın oylamada üstün gelmesiyle birlikte, UIA Kongresi Mısır'dan sonra ikinci kez Afrika kıtasında ve güney yarıkürede gerçekleştirilecek. Bu anlamda, "ÇeşitliKENT: Dünyanın Geleceği" (MultipliCITY: World Future) temasıyla gerçekleştirilecek olan UIA 2014 Durban Kongresi, tüm dünyadan mimarların biraraya gelerek, kuzeye göre daha fakir olan güneye, farklı yaşam koşulları ve kentsel sorunlar içeren Afrika kıtasına destek mesajı verdikleri bir etkinlik niteliği de taşıyacak.
 
"ÇeşitliKENT" yaklaşımı, küreselleşme için bir "panzehir", farklı yaklaşımların birarada yaşayabilmesi için bir "serbest bölge" ve mimarların ve kent plancıların karşı karşıya olduğu sorunlara daha zengin çözümler geliştirilmesi için bir araç olarak tanımlanıyor. Tema kapsamında mimar, insanların çeşitlilik içinde yaşayacağı yapıların ve kentlerin oluşturulmasında bir "aracı" olarak tanımlanırken, mimar olmayan herhangi bir bireyin popüler kentleşmenin oluşmasındaki "aracı" rolü de sorgulanmak isteniyor. Ayrıca, dünya kaynaklarındaki kısıtlılık ve çevresel koruma konularında yapılacak çalışmalarda, toplumsal çözümlerle teknik yeniliklerin nasıl birarada kullanılabileceğinin de tartışılması bekleniyor. Durban kenti, post-kolonyal, ırkçılıktan arınmış ve Afro-Asyalı kimliği; çeşitlilik ve çoğulculuğu kucaklayan yaklaşımıyla ilginç bir Kongre programına evsahipliği yapacak gibi görünüyor.
 
Kongre'nin resmi sayfası: www.uiadurban2014.org.za
Kongreye evsahipliği yapacak ana kuruluş Güney Afrika Mimarlar Enstitüsü için: www.saia.org.za
 

Bu icerik 948 defa görüntülenmiştir.