343
EYLÜL-EKİM 2008
 
MİMARLIK’tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: UIA 2008 TORİNO: Mimarlığı Aktarmanın Yolları Üretilebildi mi?

KONGRE OTURUMLARINDAN

  • Küreselleşme
    Gaetan Siew
    UIA Eski Başkanı

    İngilizceden çeviren: Aydan Erim

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
KONGRE OTURUMLARINDAN

UIA II. Bölge: Geleceğe Giden Yol

Tuğçe Selin Tağmat

30 Haziran 2008 günü gerçekleştirilen UIA II. bölge oturumu, bölgede son üç yıllık dönemde yapılanları gözden geçirmek ve UIA Genel Kurulu öncesi güncel konuları değerlendirmek üzere, bölgedeki meslek örgütlerinin temsilcilerinin biraraya gelmesini sağladı. Oturumun başkanlığını 2005-08 dönemi II. Bölgeden Sorumlu UIA Başkan Yardımcısı Martin Drahovsky yaptı.


Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesini içine alan UIA II. Bölge, büyük bir kültür ve dil çeşitliliği barındırmasının yanısıra, pek çok politik sıkıntı ve savaşa maruz kalan bir coğrafyayı konu edinmesi nedeniyle, her zaman UIA'nın en zengin ve önemli bölgelerinden biri olarak anılıyor. UIA II. Bölge, Torino Genel Kurulu itibariyle şu ülkelerden oluşuyor: Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Baltık ülkeleri, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Filistin, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan-Karadağ, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Özbekistan, Suudi Arabistan.

 

Üyelerden görüldüğü gibi bu bölge Avrupa ülkeleri, Slav kültürünün birarada tuttuğu ülkeler ve Arap ülkelerini yanyana getiriyor. AB ülkelerinin bir kısmının I. bölgede, bir kısmının II. bölgede yer alması da sorgulanan konulardan biri. Bu sorgulamalarda AB üyesi ülkelerin aynı bölgede yer almaları gerektiği dillendirilse bile, UIA'nın farklı politik ayrımlara değil, coğrafi, kültürel ve tarihî paylaşımlara göre şekillenmesi her zaman daha anlamlı görülüyor. Yine de bölgeler arası geçişler için zaman zaman talepler geliyor: Örneğin, şu anda II. bölgede bulunan Baltık ülkeleri (Letonya, Litvanya, Estonya) bölge değiştirerek II. bölgeye geçmeyi talep ediyorlar. Bununla birlikte, çok sayıda ve bölgeler arası dengeleri bozacak taleplerin ortaya çıkması halinde, bölgesel konseyler kurularak değerlendirmeler yapılması gerekiyor.

 

II. bölgenin öne çıkan bir diğer önemli konusu ise, özellikle Orta Doğu ve Arap ülkelerinde olmak üzere, bazı ülkelerde mimarlık örgütlenmesi olmayışı; örgütlenme bulunduğu halde UIA üyeliğinin gerçekleşmemiş olması veya ödemelerin aksaması nedeniyle üyeliklerin düşmesi. Son yıllarda bölgenin daha kapsayıcı hale gelmesi için yapılan girişimler sonucunda Suudi Arabistan ve Kuveyt bu yıl itibariyle UIA'ya üye oldular. İran ve Irak gibi ülkemize komşu olan, ama son yıllarda ciddi politika ve çatışma sıkıntısı yaşayan bölgelerde henüz resmî örgütlenmeler bulunmuyor. Bu ülkelerle irtibat kurma çabaları sürüyor.

 

Son yıllarda UIA II. bölgenin en önemli sorunlarından biri, bu coğrafyayı paylaşan ülkeler arasında güçlü bir iletim ve işbirliğinin sağlanamamış olması. Bu açıdan UIA II. bölgeden sorumlu UIA Başkan Yardımcısı kadar, bölgedeki güçlü meslek örgütlerine de büyük görev düşüyor. Örneğin UIA'nın Türkiye kesimi olan Mimarlar Odası, UIA'nın kuruluşundan bu yana kendi bölgesi içindeki en etkin odalardan biri olarak, büyük bir bağlayıcı görev üstleniyor. Mimarlar Odası bu görevden hareketle, geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul'da II. bölge üyesi meslek örgütlerinin başkanlarını biraraya getiren başarılı bir toplantı gerçekleştirmişti. Ayrıca Mimarlar Odası, UIA Sürekli Mesleki Gelişim çalışmalarını izleyen çalışma grubunun toplantılarına da bir süredir II. bölge ülkeleri adına katılıyor. 2008-11 döneminde Mimarlar Odası ve II. bölge adına Günhan Danışman Türkiye'den UIA Konsey Üyeliği görevini üstlenecek.

 

Tüm bu tartışmalarla birlikte II. bölgenin önümüzdeki dönemde de önemi ve hassasiyetini koruyacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, Torino Genel Kurulu'nda seçilen II. Bölgeden Sorumlu UIA Başkan Yardımcısı Elisabeth Siola (Yunanistan), bölgenin daha etkin hale gelmesi için ciddi bir program hazırlığı yapıyor.

 

Bu icerik 908 defa görüntülenmiştir.