343
EYLÜL-EKİM 2008
 
MİMARLIK’tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: UIA 2008 TORİNO: Mimarlığı Aktarmanın Yolları Üretilebildi mi?

KONGRE OTURUMLARINDAN

  • Küreselleşme
    Gaetan Siew
    UIA Eski Başkanı

    İngilizceden çeviren: Aydan Erim

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
KONGRE OTURUMLARINDAN

Uluslararası Mimarlık Örgütleri

Tuğçe Selin Tağmat

1 Temmuz 2008 günü gerçekleştirilen "Uluslararası Mimarlık Örgütleri" başlıklı oturumda, UIA ile diğer uluslararası meslek örgütlenmeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılması ve küresel ölçekte mesleği ilgilendiren konuların diğer meslek örgütleri tarafından nasıl algılandığının paylaşılması amaçlanıyordu.

 

Toplantıya katılan temsilciler arasında, çeşitli bölgesel ve uluslararası örgütlerin ve ayrıca uluslararası ortamda etkin olan Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA), İngiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü (RIBA), Fransız Mimarlar Ulusal Konseyi (CNOA), İspanya Mimar Birlikleri Yüksek Konseyi (CSCAE) ve Alman Mimarlar Federal Odası (BAK) gibi birtakım ulusal örgütlerin yöneticileri bulunuyordu. Her bir örgüt temsilcisi, kısaca örgütünü tanıtarak, üzerinde çalıştıkları konuları katılımcılara aktardı. Şu anda UIA yapısı içinde RIBA akreditasyon-validasyon, CSCAE sürekli mesleki gelişim ve CNOA 20. yüzyıl mimari mirası konularında uluslararası sistemler geliştirme görevini üstleniyor.

 

Toplantıda bölgesel örgütler kendilerini tanıtırken, Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu'nun (FABSR) Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Türkiye Mimarlar Odası adına Günhan Danışman, Şubat 2008'de İstanbul'da gerçekleştirilen son toplantı hakkında bilgiler aktararak, Oda'nın FABSR yapısını geliştirmeye yönelik projelerinden bahsetti.

 

Toplantıda yapılan tartışmalar için yönlendirici üç ana başlık, oturum başkanlığını yapan 2005-08 dönemi UIA Başkanı Gaétan Siew tarafından "sürdürülebilirlik", "kültürel çeşitlilik" ve "meslek adamların dolaşımı" olarak ilan edildi. Sürdürülebilirlikle ilgili yapılan tartışmalarda temel olarak, konunun yalnızca enerjiden ibaret olmadığı, yapılı çevrenin inşa edilmesinden bundan sonraki sürece kadar pek çok farklı alanı içine aldığı ve sürdürülebilirlik konusunun moda haline getirilmesi yerine gerçekçi eylemlere ihtiyaç bulunduğu görüşleri dillendirildi. Meslek adamlarının dolaşımı konusunda, dünyada 1,5 milyon mimar ve 750 bin mimarlık öğrencisi bulunduğu ve önümüzdeki 5 yıllık dönemde mimar sayısının % 50 oranında artmasının beklendiği vurgulandı. (1)

 

Bu hızlı artışa paralel olarak, mimarların bulundukları coğrafyanın dışındaki birtakım bölgelerde çalışma eğiliminin de hızla artmasından hareketle, serbest dolaşım ve kültürel çeşitlilik içindeki yeri dünyanın tüm bölgeleri için her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle, karşılıklı tanıma anlaşmaları, akreditasyon-validasyon çalışmaları, sürekli mesleki gelişim kredilerinin karşılıklı tanınması gibi konular uluslararası meslek ortamının gündeminde sıkça seslendirilmeye başlıyor.

 

Serbest dolaşım hakkındaki görüşler, bölgesel farklılıklar nedeniyle çeşitliydi: Alman Mimarlar Federal Odası (BAK) temsilcisi, yalnızca karşılıklı tanıma anlaşmaları ve karşılıklı akreditasyon yapmakla serbest dolaşımın sağlıklı olmasının sağlanamayacağını, aynı zamanda mimarlara farklı ülkelerde ve uluslararası ortamda çalışmak için gerekli bilgi ve becerilerin de kazandırılması gerektiğini söyledi. Afrika Mimarlar Birliği (AUA) temsilcisi, serbest dolaşımdaki dengesizliği vurgulayarak, az gelişmiş ülkelerin aleyhine bir sürecin ilerlediğine vurgu yaptı. Asya Mimarları Bölgesel Konseyi (ARCASIA) temsilcisi, ancak benzer kültürdeki ülkeler arasında doğrudan tanıma anlaşması yapılabileceği, fakat bunun aksine Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) işleyen sürecin buna saygı göstermeyerek, ülkeler arasında eşitsizlik yarattığını ifade etti.

 

Toplantıda gündeme gelen yeni belgeler arasında Ortak Pazar Ülkeleri Mimarlar Birliği (CAA) tarafından hazırlanan "Mimarlıkta Yeterliliklerin Tanınması İçin Kılavuz: Prosedürler ve Kriterler" ve "Mimarlar İçin Sürdürülebilir Tasarım Kılavuzu" bulunuyordu. (www.comarchitect.org)

 
1. UIA Başkanı Gaétan Siew'ın bu konudaki görüşlerini ve istatistiki bilgileri aktardığı Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu'ndaki konuşmasını, Mimarlık'ın bu sayısında okuyabilirsiniz.
 

Bu icerik 1090 defa görüntülenmiştir.
Günhan Danışman, Türkiye adına söz aldı