317
MAYIS-HAZİRAN 2004
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ÖDÜL ve SERGİ: 9. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

  • Eski Van Şehri
    Şahabettin ÖZTÜRK

    Yrd.Doç.Dr., Mimar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

    Fen Edebiyat Fakültesi,

    Sanat Tarihi Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE
YAYINLAR

Seçmeler..

Bursa Kültürpark Yarışması Kitabı

Yay.Haz. Aslı Özbay, Mart 2004, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara; 56 sayfa

Bursa Kültürpark alanının doğa ve peyzaj potansiyelinin korunarak sağlıklaştırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kentlinin kültürel ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla 2000 yılında açılan Kültürpark ve Yakın Çevresi Planlama ve Tasarım Yarışması kitabı, ödül alan projeleri ve bu projeleri tasarlayan ekiplere ilişkin bilgileri sunuyor. Kitap ayrıca, yarışma süreci, jüri tutanakları ve kolokyum tartışmalarını da içeriyor. Yakın dönemde açılmış olan planlama ve tasarım yarışmaları içerisinde en kapsamlılarından biri olan Bursa Kültürpark Yarışması’nın ayrıntılı bir dökümünü sunan bu nitelikli kitap, Mimarlar Odası’nın bir süredir ara verdiği Yarışma Kitapları Dizisi’nin yeniden başlaması açısından da önem taşıyor.

Ve Mimarlık

Gürhan Tümer, Mart 2004, Literatür Yayınları, İstanbul; 228 sayfa

Gürhan Tümer, daha önce Arredamento Mimarlık, Tasarım, Tol ve Yapı dergilerinde yayınlanan yazılarını derlediği kitabında, bir kez daha mimarlık bilgisine ilişkin kendine özgü bakış açısını ortaya koyuyor. Uğur Tanyeli’nin de giriş yazısında vurguladığı gibi, “Onun yazılarında mimari bilgiler neredeyse daima daha önce yazılmış, söylenmiş ve yapılmış, ama mimarlık diye nitelenmemiş olanlara gönderme yapıyor”. Kitapta, mimarlıkla ilişkisi ortaya çıkarılan başlıca konu başlıkları, Tevrat, Ateş, Jung, Hayvan, Valery, Fransız İhtilali, Müzik, Goethe, Hükümdar, Kadın, Dali, Gökyüzü, Yeraltı ve Ölüm. Gürhan Tümer, mimarlığa getirdiği özgün katkılardan dolayı bu yıl verilen 9. Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü’ne layık görülmüştü.

Modern Sonrası Mimarlık Üzerine Notlar

A. Zeynep Onur, M. Ziya Tanalı, Şubat 2004, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, Ankara; 279 sayfa

20. yüzyılın ilk yarısından günümüze, dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak mimarlıkta ortaya çıkan çeşitli yaklaşımları anlamayı ve değerlendirmeyi amaçlayan kitap, güncel mimarlık ürünleri üzerinden modern sonrası mimarlık üzerine bir tartışma sunuyor. Sadece anlatımcı bir yaklaşımın ötesine geçen ve modern sonrası dönemde ortaya atılan söylemler ışığında mimarlık ürünlerine dair eleştirel bir tutum izleyen kitap, yakın döneme dair bir çerçeve çizilmesine yardımcı olacak bir kaynak niteliğinde.

Kızılay’da Yayalar ve Yaya Ulaşımı

Yay.Haz. Tonguç Akış, Eser Atak, Selda Bancı, Savaş Zafer Şahin, Şubat 2004, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ortak yayını; 76 sayfa

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin ortak inisiyatifiyle kurulan ve Ankara’nın kent merkezi Kızılay’ın kullanım değeri odaklı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir temsil merkezi niteliğine kavuşturulması yolunda uygulanabilir seçeneklerin olduğunu göstermeyi amaçlayan Kızılay Kent Merkezi Çalışma Grubu, bu ilk yayınında Kızılay’da Yayalar ve Yaya Ulaşımı sorununu ele alıyor. Bülten niteliğindeki yayın, bir yandan Kızılay ve Atatürk Bulvarı’nın yaya ilişkileri bağlamında tarihsel gelişimini ve aynı bağlamda güncel olarak yaşanan sorunları ele alırken, dünyadaki çağdaş ulaşım politikaları ve çağdaş ölçütler ışığında öneriler sunuyor.

Mimarlık ve Medya

Yay.Haz. Ebru Türkdamar Diktaş, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, Kasım 2003; 44 sayfa.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 3 Mayıs 2003’te İzmir Sanat’ta gerçekleştirdiği “Mimarlık ve Medya Paneli”nde yapılan konuşmalar ve tartışmaları içeren kitapta, medya-mimarlık ilişkisi, mimarlıkta iletişimin önemi ve mimari kültürün toplumun gündeminde yer bulabilmesinde medyanın rolüne ilişkin tartışmalar yer alıyor. Gürhan Tümer’in yöneticiliğinde gerçekleştirilen panelde Nuri Çolakoğlu, Ali Sanlı, Oktay Ekinci ve Haydar Karabey söz alıyorlar.

Anadolu Uygarlıklarından 3. Binyıla Mesajlar

Yay.Haz. Osman Köker, Ocak 2004, Mimarlar Odası Yayını, İstanbul; 374 sayfa

Kitap, 9-10 Mart 2002 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Anadolu Uygarlıklarından 3. Binyıla Mesajlar: Geçmişten Geleceğe Arayışlar Buluşması”nda yapılan konuşmalar ve tartışmaları içeriyor. Sayıları kırka ulaşan bilim ve kültür insanının biraraya geldiği buluşmada temel olarak, Anadolu uygarlıklarından günümüze kalan mirasın yeterince değerlendirilemediği saptamasından hareketle, bu birikimle geleceğe dair bir vizyon yaratılması için izlenebilecek özgün modellerin yaratılması amaçlanıyor. Yapılan sunuşlar, Anadolu tarihinde ırksal, kültürel, sanatsal ve dinsel etkileşim ve çeşitliliğin günümüz toplumuna yansımalarını ve tarih içinde ortaya çıkan kentsel ve kırsal yaşam ögelerine ilişkin değerlendirmeleri içeriyor.

Bu icerik 2677 defa görüntülenmiştir.