317
MAYIS-HAZİRAN 2004
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ÖDÜL ve SERGİ: 9. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

  • Eski Van Şehri
    Şahabettin ÖZTÜRK

    Yrd.Doç.Dr., Mimar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

    Fen Edebiyat Fakültesi,

    Sanat Tarihi Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE

MİMARLIK'TAN

Müge CENGİZKAN

317- MAYIS-HAZİRAN 2004

Türkiye’nin yaklaşık son 20 yılına bakıldığında, gerek proje, gerek yapı, gerekse düşünsel anlamda üretilen mimarlık ürünlerinin kapsamlı bir dökümünü sunan yegane ortam, Oda’nın her iki yılda bir düzenlediği Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programı olageldi. Nisan ayında 9. dönemi geride bıraktık, 2006’da 10. dönemini kutlamak üzere… Sergi öncesi, bu yılki katılımın yüksekliği hepimizi heyecanlandırırken, aynı zamanda ödül gecesinin devlet temsilcileri, basın mensupları ve mimarlık ortamının geniş ilgisi ile yüksek katılımlı olacağı konusunda umut vermekteydi. Ödül töreninde ise, beklentilerin tersine bir durum yaşandı.

“Sinan Ödülü”nü alan Behruz Çinici’den, bu yılın Seçici Kurul Başkanı Nejat Ersin’e kadar birçok kişi, sayımızın dosyasında yer alan değerlendirmelerinde, bu durumdan duydukları rahatsızlığı oldukça vurgulu bir biçimde dile getiriyorlar. Bu konu, sergi ve ödül programına ne kadar değer atfettiğimizle ilgili. Türkiye’nin en önemli mimarlık sergisi-ödülü olarak süregelen bu programın ödül gecesine, geçmiş yıllarda “Sinan Ödülü” ve “Mesleğe Katkı Ödülü” kazanan kişiler ve kurumlar başta olmak üzere, ilgililerin katılmasını sağlamak, 50. yılını kutlamakta olan bir kurumun “süreklilik”e verdiği önemi göstermesi açısından önemli… Bunu bir kutlama ya da ritüele dönüştürmek istiyorsak, bunun parçaları olan kişilerin ödül gecesine en ön sırada katılmalarını sağlamak durumundayız…

UIA 2005 İstanbul

Önceki sayılarımızda, UIA 2005 İstanbul Kongresi hazırlıkları kapsamında açılacak olan ulusal yarışmaya ilişkin kısa haber ve genel bir bilgi vermiştik. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen UIA 2005 İstanbul Kongresi’ne yönelik Kongre Vadisi Mimari Tasarım Yarışması 17 Mayıs’ta açıldı. Yarışmanın konusu, “kongre etkinliklerinin yer alacağı serbest bir etkileşim ortamını sağlayacak mekan düzenlemelerinin tasarımı” olarak belirlendi. Tasarımcılardan beklenen ise “İstanbul'da ‘mimarlar ile mimarlar’, ‘mimarlar ile kentliler’, ‘mimarlık ile kent’ arasında kurulabilecek kavramsal ve mekansal çerçeveyi çizmek, bileşenlerini tasarlamak ve kent bütünü ile eklemlendirmek”... İstanbul’da, kongre ve etkinliklerin merkezi olarak Kongre Vadisi’nin açık ve kapalı mekanlarına yayılacak, ‘mimarlıkların pazaryeri’ni oluşturarak “buluşma”ları örgütleyecek, iletişim teknolojilerinin desteği ile yaratıcı etkileşimi sağlayacak, kent tasarımına farklı ölçeklerde yeni öneriler getirecek, ‘kent’ ile ‘mimarlık’ın arakesiti aranacak bir yarışma… Uzun zamandır yarışmalar hızını kaybetmişti; şimdi yarışma ortamına geri dönmek için iyi bir konu ve fırsat.

güncel

Bu sayının “güncel” bölümünde, Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde yapılan yasal düzenlemeler konusunda, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri Özcan Altaban ve Feridun Duyguluer’in görüşleri yer alıyor. Ülke gündeminde, mesleği ilgilendiren konulara ilişkin köklü reformlar gerçekleştirmek üzere kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması için kanun tasarı ve taslakları oluşturuldu. Yazarlar, TBMM’de görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ve Mahalli İdareler Kanun Taslakları’na ilişkin çekincelerini dile getiriyorlar; önümüzdeki sayılarda da konuyu tartışmaya devam edecekler. Öngörülen reformların ve bu reformları gerçekleştirmek üzere yapılan yasal düzenlemelerin tartışılması için MİMARLIK’ı bir platforma dönüştürme amacındayız. Farklı duruşları ve görüşleri, anlaşılması zor, detaylı, uzun raporlar biçiminde değil de genel hatları ile ortaya koyan yazılarla, tasarıların mimarlık ve planlama pratiğine doğrudan etkilerini örneklerle açmak istiyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi, kısa notlar şeklinde de olsa, dergiye iletmenizi diliyoruz.

yayından haberler

Mimarlar Odası Genel Merkez Seçimleri, Şube ve Temsilcilik yönetimi seçimlerinin ardından, Nisan ayında tamamlandı. Yeni döneme, yeni bir Oda yönetimi ve yeni bir yayın komitesi ile gireceğiz. Mimarlar Odası 50. yılı ile birlikte kurumsal kimliğini ön plana çıkarırken, bu kurumsallığın üretimlerini 40 yıldır mimarlık ortamına taşıyan MİMARLIK da aynı kimlik sürekliliği içinde, güncel gelişmelere açık platform niteliğini yeni katkılarla sürdürecek.

Bu icerik 2422 defa görüntülenmiştir.