317
MAYIS-HAZİRAN 2004
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ÖDÜL ve SERGİ: 9. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

  • Eski Van Şehri
    Şahabettin ÖZTÜRK

    Yrd.Doç.Dr., Mimar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

    Fen Edebiyat Fakültesi,

    Sanat Tarihi Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Yargıtay, Gökkafes’in Yıkılabilmesinin Önünü Açtı

Beyoğlu Belediyesi’nin 7 yıl önce Gökkafes’e karşı açtığı dava, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin arazi üzerine inşaat yapılamayacağına dair şerhi onaylamasıyla sonuçlandı. Bu kararın, Gökkafes’in yıkımına doğru giden bir süreci başlatabileceği belirtiliyor. Gökkafes arazisi üzerine 1908 yılında Abdülhamit tarafından konulmuş olan ve Cumhuriyet’ten sonra da geçerliliğini koruyan bu şerh, 1984 yılında binanın sahibi olan Mustafa Süzer’in başvurusuyla kaldırılmıştı. Beyoğlu Belediyesi’nin bu şehrin yasalara aykırı bir biçimde kaldırıldığı gerekçesiyle 1997 yılında dava açmasının ardından, şerhin gerçek hak sahipleri olan İTÜ, Hazine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de davaya katılmışlardı. Yasal süreç, bu 7 yıl içinde birçok aşamadan geçerken, binanın yapımına belediyelerce birçok kez müdahale edildi; buna karşılık inşaat aralıklarla devam etti ve bina sonuçta kullanıma açıldı. Yargıtay’ın şerhi onaylamasının ardından, şerh üzerinde hak sahibi olan taraflardan herhangi birinin doğrudan hukuk mahkemesine veya şu anda arazinin bağlı olduğu Şişli Belediyesi’ne başvurarak binanın yapı kullanma izni ve inşaat ruhsatlarının iptalini ve dolayısıyla binanın yıkımını talep edebileceği belirtiliyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada özetle “Tapu kaydındaki ‘Yapı Yapılamaz’ kaydı yasa dışı biçimde silinerek, şehircilik hukuku ve ahlak kurallarını açıkça ihlal ederek, kent halkının tüm karşı çıkışına karşın, Dolmabahçe sırtlarında bir ‘Utanç Abidesi’ olarak yükselen Gökkafes ile ilgili yargı süreci, bu yapının ‘hukuk dışılığını’ bir kez daha vurguladı” denildi. 11 Mayıs 2004 tarihinde “görevlileri yargı kararını uygulamak ve hukukun gereğini yerine getirmeye çağırmak amacıyla” bir basın toplantısı düzenlendi.

Bu icerik 880 defa görüntülenmiştir.