312
TEMMUZ-AĞUSTOS 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003: MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR KORUMA DOSYA: UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ'NE DOĞRU MİMARİ PROJE YARIŞMASI:
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSÜ

  • Winchester Mimarisi
    Gürhan Tümer

    Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi,

    Mimarlık Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE
KORUMA

Modern Mimarlık Ürünlerinin Korunması
derleyen: Tuğçe Selin Tağmat
Modern mimarlık ürünlerini belgelemek ve dolayısıyla korunmasını sağlamak yönündeki çalışmalar ülkemizde hız kazanıyor. Yurtdışında, bu amaca yönelik koruma mekanizmaları ve yıkım tehdidine karşı gösterilen direnç konusundaki gelişmelerden haberdar olmak ve modern mimarlığın evrensel tanımının getirdiği ortak duruş, bu konudaki deneyimlerden ülkemizde de yararlanabilmeyi olanaklı kılıyor. ...
WARUM NICHT?!!! *

* Neden Olmasın?

Erhan Acar

Öğr. Gör., ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama

Bölümü Öğretim Üyesi

II. Dünya Savaşı sonrası yeniden ayağa kaldırılan Berlin’de bir doku yenilemesi... Acar, sosyalist mimari çözümlerle gerçekleştirilen koruma-yenileme örneğini, tarihsel bağlama ve yapılara ilişkin gözlemleriyle aktarıyor. ...