312
TEMMUZ-AĞUSTOS 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003: MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

KORUMA

DOSYA: UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ'NE DOĞRU

MİMARİ PROJE YARIŞMASI:
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSÜ

  • Winchester Mimarisi
    Gürhan Tümer

    Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi,

    Mimarlık Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE
YAYINLAR

Seçtiklerimiz

Sanat Dünyamız

Mine Haydaroğlu, dergi editörü, Bahar 2003, YKY, sayı: 87; 250 sayfa.

Sanat Dünyamız dergisinin yeni sayısının dosya konusu, Le Corbusier’nin fikirleri, izlenimleri ve eserlerinin günümüz mimarlığı ve sanat ortamına etkileriyle ilgili çeşitli değerlendirmeleri içeriyor. Dosya temel olarak, dergi tarafından düzenlenen ve Turgut Cansever, Güven Arif Sargın, Uğur Tanyeli ve Han Tümertekin’in katılımıyla gerçekleştirilen “Le Corbusier Hala Güncel Mi?” konulu paneli bir çıkış noktası olarak alıyor. Sonrasında ise, Uğur Tanyeli, Bülent Tanju, Ömer Faruk Şerifoğlu, Şemsa Demiren, Cânâ Bilsel, Levent Şentürk ve Zeynep Yazıcıoğlu’nun, Le Corbusier’nin Türkiye’ye uzanan araştırma ve izlenimlerini ve Türk mimarlığında yarattığı etkileri değişik açılardan ele alan değerlendirmeleri yer alıyor. Cengiz Bektaş ve Yannis Xenakis’in günümüz perspektifinden ve Mehmet Ergüven’in sanatsal bakış açısıyla ele aldığı yazıları da Le Corbusier’nin geniş bir tabana yayılan çalışmaları ve bu çalışmaların önemi ve güncelliği hakkında fikir veriyor. Nevzat Sayın ve Tansel Korkmaz’ın Turgut Cansever’le yaptıkları söyleşi, Cansever’in anıları ve mimarlık anlayışı çerçevesinde bir değerlendirmeyi içeriyor. Sayının “Atölyeden” bölümünde ise Enis Batur, Le Corbusier üzerine gördüğü bir rüyadan yola çıkarak, Ronchamp Şapeli’yle kurduğu öznel bağları deşifre ediyor.

EVLER MEVSİMLER:

Paris-Ankara Yürüyüşü Boyunca Gözlemlenen Yerel Mimarlıklar

Sophie ve Xavier Bohl Raverdy, çeviren: Alp Tümertekin, Ocak 2003, Yapı Kredi Yayınları; 235 sayfa.

“Evler, mevsimler... Evlerle mevsimlerin ortak yanı, zamanda ve uzamda uçak ya da otomobille yolculuk edenlerin farkına varamadığı verilere bağlı olarak inceden inceye bir değişim yaşamalarıdır”. Kitaba bu sözlerle başlayan Mimar Xavier Bohl ve Ressam Sophie Bohl Raverdy,1979 yılında Paris’ten Ankara’ya dek çoğunlukla kırsal yerleşimlerden geçen bir rota üzerinden yürüyerek yaptıkları gezi boyunca yerel kimlik, yaşam koşulları ve bölgesel nitelikleri değerlendirerek, yerel mimarlık ürünlerinin çevre ile ilişkisini gözlemliyorlar. Yazarlar, ilerledikleri yol boyunca edindikleri izlenimleri ve deneyimledikleri süreklilik ve kesintileri, hem günceleri hem de çizimleri yoluyla okuyucuya yansıtıyorlar. Bu çizimler, Paris’ten başlayarak, İtalya’nın Brindisi bölgesine, buradan Yunanistan’ın Selanik şehrinden Ankara’ya dek uzanan bir hat üzerinde yer alan yerel mimarlık örneklerini, dikkat çekici detaylarıyla gözler önüne seriyor.

İstanbul’un Kuytu Köşeleri

Aydın Boysan, Mart 2003, YKY; 217 sayfa.

Yaşamının çoğunu doğup büyüdüğü kent olan İstanbul’da geçiren Aydın Boysan, kentte deneyimlediği olaylar ve mekânları, günümüz İstanbul’unda yeniden canlandırarak, bazen anılarının yönlendirdiği bazen de mimarlık geçmişinin verdiği duyarlılıkla şekillenen bir bakış açısıyla aktarıyor. Kitap, bir yandan tarih içinde bir İstanbul turu yapma fırsatı verirken, diğer yandan geçmişin “kuytu” mekânlarının bugünün “kalabalık” mekânlarına dönüşümü konusunda izlenimler sunuyor. Anlatılara eşlik eden geçmişe ve günümüze ait fotoğraflar, şehir yaşantısındaki değişimleri belgelerken, yazarın anılarını aktardığı sohbetler, bu tarihi şehir turunda okuyuculara rehberlik ediyor. Boysan, kentin dönüşümü konusunda şöyle diyor: “İstanbul, nüfusu 50 yılda 20 misline patlayan bir dünya şehri. Tarihte bu büyümenin benzeri görülmemiş. Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu sentezinden, Anadolu kasabaları çeşitlemesine dönmüş... Gökdelenleri ve Boğaziçi köprülerini takıp takıştırmaktan vazgeçmeden... Şehirler toplumların aynası”.

Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği

Ocak 2003, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını; 363 sayfa.

Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi

Şubat 2003, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını; 355 sayfa.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 8-9 Şubat 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği” ve 15-16 Şubat 2002’de yapılan “Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi” sempozyumlarında sunulan bildirileri iki kitapta topladı. Sempozyumların ilkinde, yapılı çevrelerin durumunu ve yaşam çevrelerinin olası bir depreme karşı hazırlanması gerekliliğini gündeme getirmek ve tartışma platformuna taşımak, ikincisinde ise güvenli yapı üretimi konusunda fikirler geliştirmek amaçlanıyor. Kitapların ilkinde yer alan bildirilerde temel olarak, kentsel risklerin analizi ve azaltılması konusunda yapılması gerekenler ve yapılabilecekler, afet yönetimi ve planlaması konusundaki çalışmalar ve tüm bu konuların İstanbul şehrinin gerçeklerinden yola çıkarak yeniden değerlendirilmesi yer alırken, ikinci kitaptaki bildirilerde ise güvenli yapı tasarımı ve mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi konuları öne çıkıyor. Sempozyumların sonunda gerçekleştirilen ve mevcut koşullar ile yapılması gerekenler üzerine durum saptaması yapılan forumlar da her iki kitabın son bölümünü oluşturuyor.

Bu icerik 3695 defa görüntülenmiştir.