312
TEMMUZ-AĞUSTOS 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003: MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

KORUMA

DOSYA: UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ'NE DOĞRU

MİMARİ PROJE YARIŞMASI:
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSÜ

  • Winchester Mimarisi
    Gürhan Tümer

    Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi,

    Mimarlık Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE
ODADAN

Danışma Kurulu Tartışmaları Işığında Yapı Denetimi Raporu

Bursa Kirazlıyayla’da yapılan Danışma Kurulu’nun ana gündem maddelerinden “yapı denetimi” konusundaki tartışmaların ardından, tartışmaların ışığında bir rapor hazırlandı. 1999 depremleri sonrası yapı denetimindeki eksiklik ve aksaklıkları gündeme getirilmiş, fakat Bayındırlık ve İskan Bakanlığındaki hazırlık sürecinde Oda’nın görüş ve önerileri dikkate alınmamıştır. Raporda, iptal edilen 595 sayılı KHK ve ardından Temmuz 2001’de yürürlüğe girmesine rağmen yine iptali istemiyle açılan davanın olumsuz sonuçlanmasıyla yürürlükte olan 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nun sorunlara çözüm getiremediği belirtilmektedir. Rapor, süreçte yaşanan deneyimler ışığında diyalog ortamının kurulması, kayıt dışı yapılaşmanın önüne geçilmesi, denetimin tüm yapılar için geçerli olması, müellif mimara mesleki kontrollük yetkisinin tanınması, yapı üretimindeki ölçek farklılıklarının gözetilmesi, yüklenicilik / müteahhitlik sisteminin ayrıntılı olarak tanımlanması ve kamuda denetim yapan tüm mimar ve mühendislerin Odaya zorunlu üye olmaları konularına dikkat çekmektedir. Raporun tümünü mimarlarodasi.org.tr adresinden okuyabilirsiniz.

Bu icerik 876 defa görüntülenmiştir.