312
TEMMUZ-AĞUSTOS 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003: MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

KORUMA

DOSYA: UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ'NE DOĞRU

MİMARİ PROJE YARIŞMASI:
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSÜ

  • Winchester Mimarisi
    Gürhan Tümer

    Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi,

    Mimarlık Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE
ODADAN

Danışma Kurulu’nun Ardından Kamuoyuna Üç Bildiri

Merkez Danışma Kurulu, 9 - 11 Mayıs 2003 tarihleri arasında Bursa'da toplandı. Mimarlık ve mimarlıkla ilgili ülke sorunlarının, imar uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin ele alındığı toplantının ardından “Depremden Değil, Kendimizden Korkalım”, “İmar Affı ve Ormanların Satışı Affedilemez Bir Suçtur”, “Sağlıklı Kentleşme, Sağlıklı Yapılar İçin Hemen, Şimdi!” başlıklı bildiriler kamuoyuna sunuldu:

“ Depremden Değil, Kendimizden Korkalım

Yoksulluğun, işsizliğin cenderesindeki kent parçalarında şimdi de deprem hayaleti kol geziyor! ... Depremden değil, kendimizden korkmalıyız. Ahlaksızlığa son vermeli, imar düzenimizi sil baştan yeniden yazmalıyız. Mevcut yapılarımızı dikkatle gözden ve elden geçirmeli, onarılması gerekenleri onararak depreme dayanıklı hale getirmeli, yeni yapılacaklar için planlama, sanat ve teknik kurallarının titizlikle uygulandığından emin olmalıyız.”

“ İmar Affı ve Ormanların Satışı Affedilemez Bir Suçtur

Bedelsiz ve karşılıklı "suç örtbas etme" güdüsünün egemen olduğu bu siyasi kültür ortamında, imar affı ve orman alanlarının satışı beklenen sonucu vermeyeceği gibi, sınıra dayanmış olan kentsel yaşam sağlıksızlığının ve deprem tehdidinin karşısında, imar affının ve orman alanlarının satışının en olumsuz sonucu, tapu verildiği anda, bu bölgeler de planlama yapma ve sağlıklılaştırma olanağının büsbütün ortadan kalkmasıdır. Bu yanlış yapılırsa, kente karşı işlenmiş affedilemez bir suç işlenmiş olacaktır. İmar afları ve orman alanlarının satışı, suçluların çıkar birliği içinde birbirlerini affetmeleridir.”

“ Sağlıklı Kentleşme, Sağlıklı Yapılar İçin Hemen, Şimdi!

* Hiçbir orman bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmez, ancak insan eliyle bozulabilir. Öncelikle üzerinde yerleşme olmayan ve yasanın 2b maddesine giren alanlar tekrar orman haline dönüştürülmelidir.

* Genel bir imar affı ve kaçak yapılaşmanın satış yoluyla meşrulaştırılması gibi sağlıksız kentleşmeyi onaylayan ve sürekli kılan yaklaşımlar yerine, kentlerin rehabilitasyonunu hedefleyen planlama ve imar düzenlemeleri hukuken geliştirilmelidir.”

Bu icerik 912 defa görüntülenmiştir.