335
MAYIS-HAZİRAN 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

FORUM

YAYINLAR

  • Delik Binalar
    Gürhan Tümer Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

Mimarlık’tan 335KÜNYE
TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK . 335 | Mayıs-Haziran 2007

ETKİNLİKLER

“Basamaklar” Sergisi Üzerine

Gül Ezen’in siyah beyaz fotoğraflarından oluşan “Basamaklar” sergisi, heykelsi ifadesi ile yapıların estetik ögelerinden biri olan merdivenleri konu ediyor. Sanatçının işleri hakkında Erzen, Özdemir ve Sağdıç yazıyor.

GÜNCEL

2007 Pritzker Mimarlık Ödülü'nün Sahibi Richard Rogers

2006 yılında Stirling ve Altın Aslan Ödülü’nü kazanan Richard Rogers, 2007 yılında mimarlık dünyasının en prestijli ödülü Pritzker’in sahibi oldu. Yazıda, Paris kentinin önemli simgelerinden Pompidou Merkezi ile geniş kitlelerce tanınan Rogers’ın işlerine ve jüri üyelerinin görüşlerine değiniliyor.

GÜNDEM

İstanbul (Kent) Müzesi Projesi ve Darphane-i Amire

İstanbul Müzesi’ni, Darphane-i Amire binalarında kurma hedefi ile yola çıkan Tarih Vakfı, binaların “toptan göçme” riski altında bulunması neden gösterilerek yapılardan çıkarıldı. Yazıda, müzenin kurulma aşamaları ve Darphane’deki koruma çalışmalarına değinilerek, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un çok önemli girişiminin geleceğinin tehlike altında olduğu belirtiliyor.

MİMARLIK VE KENT BULUŞMALARI

Mimarlık ve Kent Buluşmaları’nın Dördüncüsü Muğla’da Gerçekleşti:

“Kıyı Planlaması ve Mimarlık”

Mimarlar Odası’nın, Türkiye Mimarlık Politikası metninin oluşturulması sürecinde, bu dönem Kayseri, Samsun ve Mersin’de gerçekleştirdiği etkinliklerin dördüncüsü, 10-11 Mart 2007 tarihleri arasında, “Kıyı Planlaması ve Mimarlık” temasıyla Muğla’da yapıldı.

FORUM: MİMARLIK POLİTİKASI

Türkiye Mimarlık Politikası Üzerine Görüşler

Mimarlar Odası, kent-insan odaklı politikalar oluşturma yaklaşımının ülkemizde de kabul edilmesini tartışmaya açıyor. Bu amaçla Oda, kalıcı, kimlikli ve çağdaş bir çevrenin ülke düzeyinde temel imar ve kentleşme hedefi olmasının sağlanması için dünya deneyi ve ülkemize özgü koşullar gözetilerek, “Türkiye Mimarlık Politikası”na bir an önce ulaşılması gerektiğini vurguluyor. Oluşturulan politika metni konusundaki görüşler forumda biraraya getiriliyor.

ODA YAPILARI

Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Hizmet Binası

Trabzon’un Kemerkaya Mahallesi’nde, denize hakim bir parselde 19. yüzyılda inşa edilen konut, 1997 yılında Mimarlar Odası Trabzon Şubesi’ne tahsis edildi. Yapının restorasyon süreci ve kazandığı yeni işlevler görsel belgelerle birlikte aktarılıyor.

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI

Bir Mimarlar Odası Projesi: Cumhuriyetin Mimari Mirasının Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi

Proje kapsamında, Cumhuriyet Dönemi mimarlık ürünlerinin miras statüsünü belirlemeye ışık tutabilecek olan kuramsal tartışmalar, dönem mimarlığının korunmasına yönelik kriterler, bu kapsamda geliştirilebilecek stratejiler ve gözönünde ya da gözden uzak kalmış çeşitli kentlerdeki mimarlık ürünleri bu bölümde yer alıyor.

DOSYA: KENTSEL YAŞAM KALİTESİ: Kuram, Politika ve Uygulamalar / Editör: Hülya Turgut Yıldız

Yaşam kalitesi, kentlinin ihtiyacı olan hizmetlerin ve tüm koşulların arz ve talebi arasındaki oran olarak açıklanmakta; açık ve kapalı mekân, vatandaşların refahı, hizmet çeşitliliği ve kalitesi gibi konuları içermektedir. Robert Marans, yaşam kalitesini objektif ve sübjektif değişkenlere bağlı olarak gelişen çok boyutlu bir kavram olarak tanımlıyor ve yaşam kalitesinin anlamı ve ölçülmesi ile ilgili araştırmaları özetliyor. Derya Oktay, kentlerdeki yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik ve yaşanılabilirlik kavramlarının tanımlarını yaparak irdeliyor ve uygulama deneyimlerinden örnekler veriyor. Sanjoy Mazumdar, kentsel yaşam hakkında konut, ulaşım, istihdam gibi belirli hizmetlerin sağlanmasına ağırlık veren birçok bakış açısının aksine, ‘yer ve ait olma duygusu’na ilişkin bir bakış açışı öneriyor. Handan Dülger Türkoğlu ve diğerleri, İstanbul’da yaşayanların toplumsal ve çevresel koşulları nasıl değerlendirdiklerini ve bu koşullarla şekillenen davranışları belirleyerek, yaşam kalitesini tüm İstanbul’a genellenebilecek biçimde değerlendiriyorlar. Tuğçe Selin Tağmat, Avrupa’da kentsel yaşam kalitesi yaklaşımlarını irdeliyor.

MİMARLIK TARİHİ

Bir Mimarın Portresi: Ekrem Hakkı Ayverdi / Gürhan Tümer

Ayverdi, 1950’ler ve sonrasında ürünler vermiş muhafazakâr bir mimar. Uygulamalarından çok, yazdıkları ile tanınıyor. “Batı düşmanı” ve Modernizm karşıtı olan Ayverdi, Osmanlı mimarisinin fanatik bir hayranı. Hemen her konuda kendine özgü bir yaklaşım ve üslup geliştiren bu ilginç mimarı, Gürhan Tümer tanıtıyor.

KORUMA-YAŞATMA

İKİ YENİ ARAŞTIRMA MERKEZİ / Sinan Genim, İsmail Erten

2007 yılı başında, biri İstanbul’da Tepebaşı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, diğeri Çanakkale’de Manfred Osman Korfman Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlayan iki tarihî yapı, restorasyon sürecinden sonra araştırma merkezi olarak yeniden-işlevlendirildi. Süreci, tasarlayanlar aktarıyor.

MİMARLIK TARİHİ

Anıtkabir Projesi Üzerine Düşünceler ve Bir Öneri / Enis Kortan

Mimarlık eğitimi sırasında Emin Onat’ın öğrencisi olan Enis Kortan, ‘Anıtkabir mimarı’nın eğitim yıllarında aktardıkları üzerinden yapıyı ve süreci sorguluyor. Sonuçta inşa edilen yapının, Atatürk’ün kişiliği ve değerleri ile çok da örtüşmediğini düşünen yazar, onu koruyarak geliştirdiği örtü önerisini sunuyor.

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

Delik Binalar / Gürhan Tümer

“[…] Ege’de, Köyceğiz Gölü’nün denize açıldığı İztuzu’nun az ötesinde bulunan “Delik Ada”yı gördüm. Gerçekten de, adı gibiydi, delikti. O delikten bakınca karşısı görünüyordu. Aradan yıllar geçti. Bir gün, bir kitapta delik binalara rastladım; onların birer MEA ARCHITECTURA MEA CULPA olduklarını düşündüm […]”

Bu icerik 1116 defa görüntülenmiştir.