363
OCAK-ŞUBAT 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARLIK GÜNDEM

ETKİNLİK

ANMA

MİMARLIK VE İNSAN HAKLARI

KIRDAN KENTTEN

DOSYA: MİMARLIK EYLEMİNİN GELİŞİMİ VE ÇEŞİTLENMESİ

  • Mesleğe Kabul Edilmek?
    E. Füsun Alioğlu, Prof. Dr., Kadir Has Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

MİMARİ PROJE YARIŞMASI

MİMARLIK VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

YARIŞMA DEĞERLENDİRME

AFET

AFETLER

MİMARİ TASARIM

KENTSEL PLANLAMA

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA
KÜNYE
MİMARLIK'tan
N. Müge Cengizkan

Yeni bir yılın başlangıcındayız. Herkesin beklentilerinin karşılandığı iyi bir yıl dileği ile başlayalım.

Geçtiğimiz yıla kısaca bakmak gerekirse, ülkede mimarlık ve kent alanındaki canlılığın hız kesmediğini, ama en büyük hareketliliğin bu alanı tanımlayan yasal çerçeve ve bakanlığın teşkilat yapısında yaşandığını söylemek yanlış olmaz. Cumhuriyet tarihimizde Meclisin kurulduğu 1920’de Osmanlı Nafia Nezareti’nin devamı olarak Nafıa Vekaleti, 1945’te içerikten çok ismindeki değişiklikle Bayındırlık Bakanlığı, daha sonra 1957’de İmar ve İskan Bakanlığı, 1983’te Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve son olarak 2011 yılındaki düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı... İsminin de ima ettiği gibi, Bakanlığın kapsadığı hizmetlerde genişlemeye gidildi. Mimarlık alanını ilgilendiren / örgütleyen iki bakanlık, şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Derginin geçen sayısında başladığımız bir irdelemeye, 12 Haziran 2011 genel seçimleri ile neredeyse eş zamanlı çıkarılmaya başlanan KHK’ler ile yapılan düzenlemeleri ele almaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Geçen sayıda “koruma” alanındaki düzenlemeler üzerine bir soruşturmaya yer vermiştik; yeni koruma kurullarının atanması ile değişimler sürüyor. Bu sayıda ise, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın 13 farklı temel konuyu gündemine alan oturumlarında ve özellikle iki oturumunda ele alınan KHK tartışmalarından bölümler yayımlıyoruz. Hükümetin ardı ardına yürürlüğe koyduğu KHK’ler ile gerçekleştirilen değişimlerin, örgütlenme, imar ve insan haklarına getirdiği yeniliklerle ilgili yorumlar ve yaratılmış olan olası Anayasa ihlalleri konusundaki tartışmalar sürüyor.

Ülke gündeminde uzun bir süre daha tutulması gerekli bir konu da, yılın son aylarında gerçekleşen Van depremi oldu. Büyük bir yıkım ve acıya tanık olan bölgede Mimarlar Odası, yaptığı tespit ve değerlendirme çalışmaları ve raporlamaların ötesinde, Van Valiliği, Van Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte hareket ederek, hasar tespit çalışmaları yürüttü. Aralık ayı sonunda bu çalışmalar tamamlanmış olacak. Mimarlar Odası’nın çağrısına yanıt vererek bölgeye gidip gönüllü olarak çalışan 110 mimara teşekkür borçluyuz.

Yeni yılın belirsizliklerden çok, heyecan verici gelişmelere gebe olması dileğiyle...

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 1558 defa görüntülenmiştir.