385
EYLÜL-EKİM 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

KÜÇÜKARMUTLU (F.S.M) MAHALLESİ YERİNDE VE YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi tarafından iki kategorili olarak düzenlenen fikir yarışmasının amacı, yüksek toplumsal değer ve kentsel-mimari potansiyeller barındıran bu mahallenin, rantsız, yıkımsız, mevcut sosyal bütünlük (mahalle kültürü) bozulmadan ve kendiliğinden bir dönüşümün olanaklılığını kanıtlayan örnek bir “Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Projesi” ortaya koymak olarak belirlendi. Ulusal komünal, eşitlikçi ve örgütlü yaşam, mahallenin özgün direniş tarihine dair toplumsal belleğin korunması ve sürdürülmesi gibi değerlerin yanı sıra;  dayanışma,  katılım, tevazu, eşitlik gibi erdemlerin yüceltilerek, iyileştirme ana fikrinin mimari ve mekânsal yansımalarıyla bu değer ve erdemler üzerinden kurgulanması bir diğer hedef olarak belirtilmektedir.  Herhangi bir rekabet ve maddi karşılık barındırmayacak şekilde, “eşdeğer ve ayni ödüllü” olarak düzenlenen yarışma sonucunda eşdeğer ödül sahiplerinin birlikte kurgulayacağı bir çalıştay ile kolektif bir üretimin sonucu olarak mahallede kalıcı bir yerinde iyileştirme örneği oluşturması planlanıyor. Serbest, ulusal ve tek kademeli açılan yarışmaya son katılım 6 Kasım 2015.

Bu icerik 1190 defa görüntülenmiştir.