385
EYLÜL-EKİM 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

Lüleburgaz Belediyesi tarafından kadın-çocuk ve ailelere, eğitim ve sosyal hizmetlerin sunulabileceği, ayrıca yaşanan sorunları çözmede danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilebileceği; belediye bünyesinde kadınlara yönelik mesleki-kültürel ve sanatsal kurslar düzenleyip, kadınların sosyal ve kültürel hayata etkin katılımının sağlanacağı ve kadınları şiddet ortamından uzaklaştıracak çalışmaların yapılacağı öncü bir merkez oluşturulması hedefleriyle Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması düzenlendi. Yarışmada 48 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 4 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Emin Halebak (Lüleburgaz Bel. Bşk.), Kevser Özkan (Lüleburgaz Bel. Bşk. Yrd.), Rasim Aslan (Lüleburgaz Bel. Bşk. Yrd.), Günsel Solak (YKKED Lüleburgaz Şb. Bşk., Lüleburgaz Bel. Meclis Üyesi) Gökhan Kaya Atay (Lüleburgaz Bel. Plan Proje Md.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Hüseyin Sinan Omacan (Y. Mimar)

Sennur Akansel (Dr. Mimar), Berna Ocak Dündaralp (Mimar), Serpil Muallaoğlu (Y. Mimar), Feride Önal (Dr. Mimar), Ayça Yeşim Çağlayan Kaptanoğlu (Dr. Peyzaj Mimarı), Kanat Burak Bozdoğan (Dr. İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Yıldırım Gigi (Yüksek Mimar), Özlem Berber (Dr. Mimar), Murat Özyavuz (Dr. Peyzaj Mimarı), Kadir Kılınç (Dr. İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Burcu Bağcı (Mimar), Derya Karadağ (Yüksek Mimar), Zeynep Tüfekçioğlu (Endüstri Mühendisi)

1. ÖDÜL

ORHAN ERSAN mimar, FERHAT HACIALİBEYOĞLU mimar, DENİZ DOKGÖZ mimar

Danışmanlar: Cemal Coşak, Uğur Altuğ, Seçkin Sekman, Volkan Barbaros

PROJE RAPORUNDAN

Alanın doğusundan geçen İstasyon Caddesi kentten ulaşımı sağlayan en önemli arterdir. Akademinin ana girişi bu caddeden alınırken kadın sığınma evi ve çocuğa yönelik birimlerin girişleri kuzeydeki sokaktan alınmıştır. İstasyon Caddesi'nden alınan girişe yakın olarak konumlanan ortak sosyal mekânlara halkın böylelikle kolay ulaşması sağlanmıştır. Üst kotta oluşturulan açık yaşam platformuna çıkan amfi de girişten algılanmaktadır. Üç ana avlu ve bu avluların platform ve zeminle ilişkilerinin kurguladığı yaşama yönelik ölçekli mekânlardan oluşan tasarım bu anlamda bir takım duyarlılıkları barındırmaktadır. Öncelikle az katlı, avlulu yapı tipolojisi kullanıcıları ürkütmeyen, oluşan iç sokaklarla sürprizli mekânlar yaratan, avlularında etkinlik ve doğayla ilişkilenme şansı sunan bir yapılaşmadır. Her ne kadar iki ana avlu dışa açılabiliyorsa da çocuk mekânlarının ve kadın sığınma evinin korunaklı bir avlusunun olması kullanıcı psikolojisini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmüştür. Kadın, çocuk kullanıcıları açık teraslara, avlulara oradan da açık alanlara ulaştıran mekânlar silsilesi yapının genel mekânsal karakterini oluşturmaktadır. Açık alanlarda önerilen açılabilir, kapanabilir örtüler iklim değişikliklerine göre yağmur sularını toplama, güneş enerjisini tutma gibi fonksiyonellikleriyle hobi bahçelerinin sulanması ve bahçenin aydınlatılması gibi işlevlere yardımcı olmak amacıyla önerilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Öneri, hem program bileşenlerinin iç ilişkileri, hem bu bileşenlerin açık alan ilişkileri, hem de bu bileşenleri biraraya getiren geniş saçak ile tüm jüri tarafından bütünsel tutarlılık içeren bir proje olarak değerlendirilmiştir. Zemin katta saçak altı programların işleyişleri, üst katta güçlü bir şekilde bağlanarak adeta ikinci bir zemin yaratılması olumlu bulunmuştur. […] Ana kütlenin doğrultu ve büyüklüğü, kadın sığınma evinin güvenli erişim düzeyi ve park alanındaki mevcut kuru derenin değerlendirilmemesi eleştiri almıştır. Bu eleştirilere göre projenin geliştirilmesi için jüri önerilerini ayrıca raporlamıştır. Açık ve yeşil alanlardaki fonksiyon alanlarının dağılım ve kurgusu genel planlama ilkelerine uygundur. Spor alanları bölgesinde oluşturulan kot farklılıkları dış mekân kullanımına hareketlilik getirmiştir.

2. ÖDÜL

TÜNDE TÜLİN İLHAN mimar, CEM İLHAN mimar

Yardımcılar: Sezin Beldağ, Fabio Riberio, Utku Bilgili, Sedef Zorbozan, Saruhan Oflaz

3. ÖDÜL

EMRAH AKPINAR mimar, FUAT TOPÇU inşaat mühendisi, HARUN SAÇMALI makine mühendisi, ALİ DİNLER elektrik mühendisi, TURHAN DOĞAN peyzaj mimarı

Danışmanlar: Turgut Şakiroğlu, Aptula Fevzi, Gülcan Afacan, Ahmet Üstekidağ

1. MANSİYON

BARIŞ DEMİR mimar, SIDDIK GÜVENDİ mimar, TUNAHAN KOÇ mimar

Danışmanlar: Ramazan Ayvaz, Hakan Çatalkaya, Celal Hakan Şakar, Ahmet Aksoy

2. MANSİYON

ERKAN ERDOĞAN mimar

Yardımcılar: Mustafa Yıldırım, Okan Türk

3. MANSİYON

ESER KÖKEN İŞLEYİCİ mimar, SEVDA ÖZKAN İMAMOĞLU mimar, ZÜMRAL AYGÜLER KARTAL mimar, EKİN AKKAYA inşaat mühendisi, M. CEM KÖKEN elektrik mühendisi, GÖKHAN TATLIDEDE makine mühendisi

Yardımcılar: Müge Erkılıç, Betül Ceylan, Hatice Şengel

4. MANSİYON

OYA ESKİN GÜVENDİ mimar, AYÇA YONTARIM mimar

Danışmanlar: Ümit Tarık Yaşar, Mehmet Ali Yılmaz, Coşkun Özbaş, Hasan Çelik

Bu icerik 2229 defa görüntülenmiştir.