385
EYLÜL-EKİM 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
TEMA[S]

Mimarlık, Yeniden Kentsel Paydaşlık

Mete Keskin, Yüksek Mimar

Günümüz kentlerindeki kamusal mekânların öncüllerinin oluştuğunu düşündüğümüz, neolitik çağdan bugüne; insan, mekân, kent ve tasarımcı birçok başka etkenle birlikte, kamusal mekânı sarmal ilişkiler bütünü olarak oluşturmuş, dönüştürmüş veya sönümlendirmiştir. Modern kent, öncülünün aksine birbirinden her konuda (kültür, etnisite, din, ekonomi ve benzeri) farklılaşan toplulukların birarada fakat birbirinden kopuk yaşadıkları bloklardan oluşan bir yığın haline gelmiştir. Kentler büyüdükçe artan bu eşikler kamusal mekânın tanımında da bir değişiklik yaratmış, kamusal mekânı kendi tekilliklerinden arınmadan bireylerin toplulukların ve farklılıkların birarada durduğu, yan yana gelebildiği, çarpıştığı, çatıştığı bir kentsel mekândan; bireylerin ya da toplulukların anonimleşerek bulunabilecekleri ya da tecrit altında farklı gruplarla karşılaşmadan kendilerini ifade edebilecekleri bir mekâna dönüştürmüştür. Neyse ki yaşadığımız tüm güncel olaylar ve gelmekte olan yeni toplum, kamusal mekânın bir kez daha dönüşeceğinin sinyallerini bize vermektedir. Peki, rolü giderek azalan ve kentsel mekân üzerindeki tasarlama gücünü yeniden sorgulaması gereken mimar, tasarımcı buna nasıl ayak uyduracak? Sanırım bu dönüşüm mimarın; mimarinin kalıcılığını, uzmanlığını, mesleğini icra etme yöntemini ve çok disiplinli çalışma düzenini sorgulamasını gerektirecek.

John Lin ve Olivier Ottevaere tarafından tasarlanan The Warp tasarım fikri, strüktürü, kamusal mekâna etkisi, finansmanı ve yapım yöntemi açısından konvansiyonel yöntemlerden ve süreçlerden ayrışıyor. Tasarım Çin’in Yunnan eyaletinin Ludian kasabasında yaşanılan deprem sonrası kamusal mekânların yeniden inşası kapsamında Hong Kong Üniversitesi Bilgi Değişim Fonu ve Deneyimsel Öğrenme Fonu aracılığıyla girişilen projelerin üçüncüsü olarak inşa edilmiş. (The Pinch, The Sweep, The Warp) Tasarım etnik olarak ayrışmış, çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bir bölgede buluşma ve manzarayı izleme noktası olarak inşa edilmiş. Oturma alanları, yol kenarı meyve-çeşitli ürünler satış alanı ve ahşap manzara izleme, yeme-içme, dinlenme alanı olarak üç ana fonksiyon tasarımın kurgusunu oluşturmaktadır. The Warp içinde bulunduğu peyzaja uyum (ovalar ve tepeler) sağlayacak ve kamusal etkileşimi artıracak şekilde bir sinüs eğrisi olarak tasarlanmıştır. İsmi de bu eğilme hareketinden gelmektedir. İçbükey olan kısım manzaraya açılırken, dışbükey kısım dinlenme alanı tariflenmektedir. Düşük bütçeli, yerel ahşap atölyelerinden yardım alınarak Hong Kong Üniversitesi öğrencileri ve yerel halk tarafından inşa edilen The Warp inşa süreci bakımından da kolektif bir süreci bünyesinden barındırmaktadır. Böylece tasarımın, inşa etmenin ve kullanımın hazzı birlikte yaşanarak, insanların bu tasarımı sahiplenmeleri sağlanmıştır. Esnek ve sürpriz karşılaşmalara fırsat verecek yapısıyla, kamusal mekânların, insanların ve fikirlerin dönüşümüne mimariyle altlık oluşturulması çizgisinde değerlendirilebilir.

Mimarlık değişip, dönüşmekte kendi içinde sert bir sorgulamaya girmektedir; kalıcılık ve geçicilik; malzeme ve sürdürülebilirlik, öykünme, tarih ve modernlik gibi birçok konu da yeniden düşünmemiz gerektiği açık. Aynı şekilde kent, kamusal mekân, sosyoloji ve ekonomi de bu sorgulamayla dönüşümün eşiğinde, hatta içinde. Bu tip sivil toplumun, halkın ve üniversitelerin içinde bulunduğu kamusal mekânı tasarlama denemeleri ve süreçleri, tüm bu tam olarak kestirilemez sorgulama, dönüşüm süreçlerine pozitif anlamda ışık tutan denemeler olarak heyecan verici…

 

 

Bu icerik 2212 defa görüntülenmiştir.
Kaynak: www.domusweb.it/ [Erişim: 26.07.2015]