385
EYLÜL-EKİM 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMARLIĞIN DÖRT ÖĞESİ VE İKİ KONFERANS

Gottfried Semper, 2015, (çev.) Alp Tümertekin, Nihat Ülner, Janus, İstanbul, 184 sayfa.

Mimarlığın Dört Öğesi ve İki Konferans adlı kitap, 19. yüzyıl Alman dilinde mimarlık ve sanat tarihinin en büyük kuramcısı sayılan Gottfried Semper’in mimarlık ve üslup konularını işlediği en önemli çalışmalarını biraraya getiriyor. Düşünceleri çok geniş alanlara yayılan yazarın Mimarlığın Dört Öğesi adlı yazısı ile beraber 1854 yılında Londra’da verdiği Mimari Simgeler Üzerine başlığını taşıyan konferansı ve 1869 yılında Zürih’te verdiği Mimari Üsluplar Üzerine adlı konferansının yayımlandığı bu kitapta, Gottfried Semper’in mimarlıkta üslup kavramını nasıl ele aldığını olanca kapsamıyla sunuluyor. “Mimarlık, çizime dayalı öteki sanatlar gibi, doğayı taklit etmeyi amaçlamayan yaratıcı bir sanattır. Nitekim doğada mimari yapıtların ilk-örnekleri yoktur; mimari yapıtlar tümüyle hayal gücünün, deneyin ve bu ikisini biraraya getiren bir bilimin sonucudurlar.” Gottfried Semper’in bu üç çalışması Türkçede ilk kez yayınlanıyor.

Bu icerik 1319 defa görüntülenmiştir.