339
OCAK-ŞUBAT 2008
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

YANSIMALAR: “Koruma Alanına Yeniden Bakış” Dosyası Üzerine

DOSYA: Mimarlık ve Eğitiminde “Süreklilik ve Değişim”

MİMARLIK ELEŞTİRİSİ: Turgut Cansever’in Söylemi ve Mimarlığı

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE

MİMARLIK DÜNYASINDAN

Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) toplantılarına bir süredir gözlemci üye olarak katılan Mimarlar Odası 30 Kasım-1 Aralık 2007 tarihlerinde Belçika-Brüksel’de gerçekleştirilen ACE Genel Kurul toplantısında, Hırvatistan Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte ACE’ye özel statüde üye olarak kabul edildi. 1990 yılında kurulan ve merkezi Brüksel’de bulunan ACE şu anda AB üyesi ülkeler ve aday ülkelerin her birinden ve ayrıca İsviçre ve Norveç’ten 44 ulusal kayıt ve mimarlık meslek örgütünün üyeliği yoluyla, yaklaşık 450 bin Avrupalı mimarı temsil ediyor. ACE’nin temel görevi mimarlık mesleği, mimarlık uygulaması, mimarlık politikası ve yapılı çevre üzerinde doğrudan etkisi olan AB politika alanlarındaki gelişmeleri izlemek ve bu alanlarda etkin rol üstlenmek olarak tanımlanıyor. Mimarlar Odası, ACE Başkanı’na bir süre önce yazdığı bir mektupla Türkiye’nin Avrupa mimarlık ortamında daha aktif bir rol oynaması gerektiğinin altını çizerek, gözlemci üyeliğin yeterli olmadığını ve oy hakkı olan bir üyelik biçimine geçmek istediğini belirtmişti. Özel statüde üyelik, AB üyesi olmayan fakat mimarlık mesleğiyle ilgili düzenlemelerde AB uyumunu sağlamakta olan ülkeleri içine alıyor. Böylece AB üyeliğine aday ülkeler, genel kurulda alınan son kararla birlikte, AB üyelik süreçleri tamamlanıncaya kadar İsviçre ve Norveç ile birlikte özel statüde üyelikten yararlanabilecekler. Özel statüde üyelik gözlemci üyelikten farklı olarak kararlarda ve seçimlerde oy hakkı ve ACE Yönetim Kurulu’na aday gösterme hakkı veriyor. Tam üyeliğin özel statüde üyelikten tek farkı ise başkanlık görevine aday gösterme hakkı olarak tanımlanıyor. Bu kararla birlikte Mimarlar Odası ACE çalışmalarına daha etkin bir şekilde katılarak Avrupa’daki mimarlık örgütleriyle daha yakın bir bilgi ve deneyim alışverişinde bulunabilecek, ayrıca yapılacak oylamalarda oy hakkına sahip olarak, ağırlıklı oy sistemine dayanacak kararlarda Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte en yüksek oy ağırlığına sahip olan ülkelerden biri olacak.

 

ACE’de Mimarlık Eğitiminin Süresine İlişkin Yeni Kararlar

ACE Genel Kurul gündeminin büyük bir bölümünü, ACE üyesi meslek örgütlerinin meslekle ilgili AB direktifleriyle ilgili süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve meslek adına yapılacak değişiklik önerilerinin görüşülmesi oluşturdu. Bu görüşmelerden en önemlisi, Mesleki Yeterliliklerin Tanınması Hakkındaki Direktif’te (2005/36/EC) mimarlık eğitimiyle ilgili olarak belirtilen asgari koşullar hakkında değişiklik önerisi yapılması konusunda ACE’nin Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE) ile bir süredir yürüttüğü ortak çalışma grubunda alınan karar oldu. Son dönemde birçok ortamda dile getirildiği üzere, gerek mimarlık eğitimi gerekse meslek çevreleri, mimarlık eğitiminin direktif kapsamında 4 yıl olarak tanımlanmasını yeterli bulmuyor, bu asgari koşulun en az 5 yıla çıkartılmaları gerektiğini savunuyor. Ayrıca bu eğitimin ara verilmeden sürekli olarak yerine getirilmesinin daha uygun olacağı da belirtilen görüşler arasında. Ayrıntılı bilgi için: www.ace-cae.org

 

Mimar Kemalettin: Tarihin Dönüm Noktalarında Bir Mimar” Sergisi Türkiye Kentlerinde

Mimarlar Odası Anma Programı 2006-08 kapsamında gündeme taşınan Mimar Kemalettin Bey ve çağına ilişkin sempozyum geçtiğimiz günlerde yoğun katılımla gerçekleşti. Mimarın yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği çalışmaları içeren serginin hazırlığı Afife Batur tarafından yürütüldü. Sergi kapsamında Mimar Kemalettin Bey’in İstanbul ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, TCDD Arşivleri ve çeşitli kişilerin ellerinde olan projeleri ve diğer çalışmaları taranarak dijital ortama aktarıldı, yurtiçi ve yurtdışında bulunan projeleri belgelendi. İlk kez, Ankara’da yapılan sempozyuma paralel olarak 7 Aralık 2007 tarihinde açılan retrospektif sergi, 26 Aralık 2007 tarihinden itibaren ise İstanbul’da Taksim Sanat Galerisi’nde 26 Ocak 2008 tarihine kadar açık kalacak. Serginin, belirlenen program çerçevesinde Türkiye kentlerini gezmesi hedefleniyor.

 

Yapı-Endüstri Merkezi’nden, İstanbul için Alternatif Bir Etkinlik Mekânı

Yapı-Endüstri Merkezi kuruluşunun 40. yılında, kurulduğu günden itibaren bulunduğu Harbiye’deki merkez binasından ayrılarak, günümüz gereksinimlerine daha iyi yanıt verebilecek, modern ve daha büyük yeni binasına taşınıyor. Ocak 2008’den itibaren hizmet vereceği yeni merkez binasında, açık sistemde tasarlanmış modern bürolar ve yeni bir etkinlik merkezi de yer alacak. YEM, taşınmayı takip eden 2008 yılı boyunca, periyodik olarak gerçekleştirdiği etkinliklerini daha da artırarak, bu yeni etkinlik mekânını bir yapı bilgi, mimarlık ve tasarım merkezine dönüştürecek. YEM’in yeni binasında yer alan etkinlik merkezinde, tiyatro düzeninde 150 kişilik, çok amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlanan bir konferans salonu da yer alacak. Bu salonun içerisinde bulunduğu yaklaşık 1.000 m2’lik mekân ise gerektiğinde toplantı, konferans, film gösterimleri, sergi, atölye çalışmaları vb. farklı amaçlara da hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Ekim ayında Beşiktaş’ta şube açmanın heyecanını yaşayan YEM Kitabevi, hem YEM’in Fulya’daki yeni merkez binasında hem de Beşiktaş’taki şubesinde hizmet verecek. Merkez bünyesinde yer alan YEM Kitabevi, YEM Bilgi Merkezi, YEM Yayın, YEM Fuarlar bölümleri yeni adresinde hizmet vermeye devam edecek.

 

YEM’in Yeni İletişim Bilgileri:

A: Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 4/430
(Polat Towerside) 34394 Şişli İSTANBUL
T: 0.212.266 70 70
F: 0.212.266 70 10
www.yem.net
 
Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu
TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, “Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği” başlığı ile 6-9 Mart 2008 tarihleri arasında bir sempozyum düzenliyor. Sorunların zamanında ve doğru teşhis edilebilmesi, planlamada yeni yönetim modelleri geliştirilmesi, etkin çözümlerin üretilmesi, gereksinimlerin karşılanması, doğal çevreyi tahrip etmeden ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yaşanabilir yerleşim alanlarının oluşmasına katkı yapacak çözümlerin tartışılması amacı ile düzenlenen sempozyumda ele alınacak konular şunlar:


Bodrum Yarımadası’nın Yapısal Planlaması ve Yönetim


Bodrum Yarımadası’nın Altyapı, Çevre ve Ulaşım Sorunları


Bodrum Yarımadası’nın Coğrafi, Çevresel ve Yer Bilimsel Özellikleri: Olanaklar-Riskler


Bodrum Yarımadası’nın Mevcut Enerji Sistemleri ve Geleceği


 
Bilgi için:
http://bodrumsempozyum.tmmob.org.tr
 
Adana’da “Sürdürülebilir Kentsel Kimlik” Kongresi
Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana’nın evrensel düzeyde taşıdığı tarihi, kültürel, doğal öz değerlerine sahip çıkılarak, tarihi ve kültürel kimliği ile özdeşleşen, çevreye saygılı yaşanabilir bir Avrupa kenti niteliği kazanmasını sağlayacak konuları ele almak ve tartışmak amacıyla, 2 Şubat 2008 tarihinde “Sürdürülebilir Kentsel Kimlik” temalı bir kongre düzenliyor. Kongrenin ilk oturumunda, “kentsel kimlik” konusunun kuramsal açıdan ele alınması ve sorunların çözülmesi için yapılması gerekenlerin tartışılması, AB sürecinde diğer ülkelerde edinilen özellikle organizasyon, finansal kaynak temini, hukuki sorunlar gibi konularda edinilen tecrübelerin aktarılması; ikinci oturumunda, uygulamalar ile ilgili örneklerin, planlama aşamasından, finansal, hukuksal ve kamuoyu desteği sağlanması aşamalarını da kapsayacak şekilde ele alınması hedefleniyor.
 
Bilgi için: www.mo.org.tr
 
Gaudi ve Mompou: Işığın Sesi” Sergisi
İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, ODTÜ ve European Defence and Space Company işbirliğiyle, Katalan mimar Antoni Gaudi (1852-1926) ile Katalan müzik dehası Frederic Mompuo’nun (1893-1987) eserleri arasında bir diyalog oluşturan disiplinlerarası sanatsal bir sunum olan “Gaudi ve Mompuo: Işığın Sesi” başlıklı bir sergi açıldı. 12 Aralık 2007- 20 Ocak 2008 tarihleri arasında Ankara’da, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde izleyicisi ile buluşan sergi, İspanyol sanatının ve evrensel sanatın bu iki dehasının estetik ifadeleri arasındaki ilişkiyi, Marc Llimargas’ın fotoğrafları ve besteci Adolf Pla’nın yorumsal virtüözlüğü eşliğinde geziliyor.

Madrid’de “Roma SPQR” Sergisi
Roma İmparatorluğu’nu tüm gücü ve ihtişamı ile yeniden anımsatmak üzere, Madrid’de “Rome S.P.Q.R.” başlıklı bir kapsamlı bir sergi açıldı. S.P.Q.R. (Senatus PopulusQue Romanus) Roma halkı ve senatosu, eski Roma’da cumhuriyet döneminin mutlak yasama ve yürütme organının simgesi. Sergide yer alan çok sayıda özgün eserden dolayı sadece İspanya halkını değil, tüm Avrupa’dan izleyici çekiyor. 21 Kasım 2007 tarihinde açılan sergi 2 Mart 2008’e kadar, 19. yüzyılda Madrid kentinin su depolarından biri olarak inşa edilen ve Madrid’de Plaza de Castilla içerisinde yer alan Center of Exhibitions Arte Canal’da, Cruz y Ortiz tarafından sanat merkezine dönüştürülen yapıda izleyicisi ile buluşuyor. Madrid Bölgesi ve Canal of Isabel II kurumunun, Canal Vakfı’nın desteği ile düzenlediği sergideki tüm fotoğraflar Cemal Emden’e ait. Avrupa’nın farklı müzelerinden seçilerek biraraya getirilen ve bazıları ilk defa günışığına çıkarılan çoğu özgün 500 özgün eser ile (heykel, mozaik, vazo, takı, para ve diğer birçok önemli parça) Roma kentinin yaşamı, içerisinde mimarlık, peyzaj, kentleşme, ev ve gündelik yaşam, mitoloji, din, toplum, ekonomi, oyunlar, kutlamalar, ordu gibi temalar etrafında kurgulanıyor. Hologram ve projeksiyon destekli audo-visual kaynaklarla beslenen sergi, sanal teknoloji yardımıyla savaşçı gladyatörleri Kolezyum’da seyrediyormuş hissi yaratıyor.
 
Bilgi için: www.romaspqr.es
 
Tarihî Pompa İstasyonu’ndan İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi’ne
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ, İstanbul’un su tarihine ışık tutacak tarihi Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu’nu müzeye dönüştürüyor. Restorasyon projeleri hazırlanan pompa istasyonunun sosyal ve kültürel merkez olarak değerlendirilmesi için 2006 yılında onarımına başlandı. Restorasyon çalışmaları halen devam eden yapı tamamlandığında, İSKİ bünyesinde çeşitli su tesislerine ait tarihi haritaların, plan ve projelerin, konu ile ilgili kitapların, endüstri mimarisi örneği olan su pompalarının ve ekipmanlarının sergileneceği bir müzeye dönüşecek. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütülen projenin 2008 yılında tamamlanacağı bildiriliyor.
 
Şişli’de Ayazağa köyü sınırları içinde bulunan ve bölgedeki az sayıda tarihî yapıdan biri olan Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu, dönemin Padişahı II. Abdülhamit Han’ın Hamidiye Tesisleri’ni yaptırmasıyla kuruldu. İstasyon, deniz seviyesinden 34 metre yükseklikte ve içi-dışı çimento harcıyla sıvanmış iki adet 600 metreküplük hazneden oluşuyor. 20. yüzyılın başlarında inşa edilen yapı, hem işlevi hem de mekân düzeni, mimari tasarımı, mekanik donanımı ve diğer kendine özgün nitelikleri itibariyle endüstri mimarisinin benzersiz bir mirası niteliğinde. 1902 tarihli bina, Kağıthane Bölgesi’ndeki 20 farklı maslaktan gelen suyu buharlı pompa makineleri ile Balmumcu ve Beşiktaş–Tophane istikametine pompalamış. Daha sonra bu makineler yerini iki adet elektrikle çalışan santrifüjlü makineye bırakmış. Sonraları pompa sayısı bire düşmüş ve zaman içinde pompa istasyonu amacına hizmet edemez hale gelmiş.
 
Müzede, Osmanlı öncesinde Anadolu ve İstanbul’da kullanılan su teknolojisi ve su kültürünün yanısıra, Osmanlı Dönemi’ndeki su teknolojisini yazılı açıklamalarla destekleyen reprodüksiyon görsellere, monitörlerde gösterilecek belgesellere, özgün nesnelere ve maketlere yer verilecek. Suyun o dönemlerde nasıl bir teknoloji bilgisiyle kullanıldığının anlatılacağı müzede, şehirlere su getiren şebekelerin nasıl planlanıp inşa edildiği ve su kültürümüzü oluşturan teknik birikimin neler olduğu ortaya konulacak. Kurulacak müzeyle Türk bilginlerinin bilim ve teknoloji dünyasına armağanı olan bilimsel çalışmaların yeni nesillere sunulması ve toplumsal özgüvene katkı sağlanması amaçlanıyor.
 
Hasanoğlan Köy Enstitüsü için Kurulan ‘Düş’ler Ödüllendirildi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Proje Fikir Yarışması sonuçlandı. Mimarlık Öğrencileri ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerine açık olan yarışmada 16 Kasım 2007 tarihinde teslim edilen projeleri inceleyen Prof. Dr. İlhan Tekeli başkanlığındaki jüri, 24 Kasım 2007 tarihinde yapılan değerlendirme konferansına 19 proje/fikir sahibi katılımcının çağrılmasına karar verdi. Konferansta öncelikle proje fikir sahipleri kendi fikirlerini ortama anlattılar ve jürinin sorularıyla birlikte herkesin önünde fikir projelerini savundular. Yaratıcı fikirlerin geliştirildiği ve verimli bir ortam olarak geçen değerlendirme konferansı sonrası toplanan jüri ödül alan proje ve fikirleri belirledi.
 
LİSANS KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ
1. ÖDÜL:
Proje/Fikir: Sivil Toplum Yerleşkesi
Ata Kurt, Ceyda Cihangir, Sadık H. Yurtoğlu, Ahmet Akif Tek (ODTÜ)
2. ÖDÜL:
Proje/Fikir: Hasanoğlan Eğitim Yerleşkesi
Yiğit Acar, Umut Akın, Mustafa Eker, Aslıhan Günhan, Başak Yılmaztürk (ODTÜ)
3. ÖDÜL:
Proje/Fikir: Hasanoğlan Tasarım Merkezi
Selen Sarıkulak, Emre Bal, Erman Togay (ODTÜ)
 
YÜKSEK LİSANS KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ
1. ÖDÜL:
Proje/Fikir: Toplumsal Araştırma Merkezi ve Kalkınma Enstitüsü
Çiğdem Sivri, Hasan Deniz, İrem Uslu, Sabri Gökmen, Etkin Karabağlı (ODTÜ)
2. ÖDÜL:
Proje/Fikir: Destek Doku Projesi
Önen Günöz, Didem Yavuz, Erman Yurdagül (İTÜ, İstanbul Bilgi Üniversitesi)
3. ÖDÜL:
Özlem Altınkaya, Ceren Dayıcıoğlu, Başer Necdet Ülker (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 
ÖZEL ÖDÜLLER


HASANOĞLAN BELEDİYESİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Zeynal Yeter, Engin Ünver, Abdulkadir Öztürk, Bahar Merve Yılmaz, Volkan Karagül (İTÜ)


YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Tutku Sevinç, Merve Gül Özokçu, Ahmet Üner (İTÜ)


ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÖZEL ÖDÜLÜ: Eşref Taner İlerde, Mutlu Oral, Mustafa Murat Çobanoğlu, Hakan Kaytan (Osmangazi Üniversitesi)


 
YEM Mimari Tasarım Ödülleri Oylamaya Açılıyor
Yapı-Endüstri Merkezi’nin bu yıl YEM Mimari Tasarım Ödülleri’nin ilkini gerçekleştiriyor. Türkiye’de inşa edilen nitelikli yapı stokunun, fiziksel çevrenin kalitesinin ve toplumun mimarlığa olan ilgisinin artırılması amacıyla verilen YEM Mimari Tasarım Ödülleri’ne başvuru 7 Ocak 2008 tarihinde tamamlandı. Son 5 yıl içinde (2003 –2007 yılları arasında) yapımı tamamlanmış ve değerlendirilmek üzere ödüle aday gösterilen nitelikli yapılar, internet üzerinden oylamaya sunuluyor ve en çok oy alan 5 yapının mimarlarına YEM Mimari Tasarım Ödülü verilecek. Yapılar, 14 Ocak-11 Şubat 2008 tarihleri arasında www.yemodul.com/mto internet sitesinde oylamaya açılıyor. YEM Mimari Tasarım Ödülleri ile nitelikli yapılar üzerinden açılacak tartışma ile nitelikli mimarlığın gündeme getirmesi hedefleniyor. Genel oylama ile seçilecek yapıların mimari özelliklerinden çok ikonik, akılda kalıcı nitelikleri ön plana çıkacak. Bu seçki aynı zamanda çağdaş Türkiye Mimarlığı için de önemli sayılabilecek bir grup yapının tekrar gündeme gelmesini sağlayacak. Oylama için hazırlanan web sitesinde tüm yapıların küçük birer fotoğrafları ana sayfada, proje adına göre alfabetik sırayla yer alacak. İlgili fotoğraf üzerine tıklanarak ulaşılacak sayfada da yapıya ilişkin görsel, yazılı malzeme izlenebilecek ve oy verilebilecek. İlgili web sayfasına www.yemodul.com/mto adresinden ulaşılabileceği gibi, www.yem.net, www.yapi.com.tr, www.mimarizm.com adreslerinden verilecek linkler ile de ulaşılabilecek.
 
2. Türkiye Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi
Mimarlık Vakfı ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mimarlık Vakfı Müzesi ve Mimarlık Enstitüsü Araştırma Kütüphanesi’nin temel kaynaklarını geliştirmek ve ülkemizde mimarlıkla ilgili olarak yapılmış bağımsız ya da akademik özgün araştırma/tez çalışmalarının, kamuoyuna yaygın tanıtımının yapılması amacıyla, Türkiye Mimarlık Eleştirileri Ödüllü Seçkisi’nin ikincisini düzenliyor. Bu doğrultuda yapılacak seçkiye, üretim tarihine ilişkin bir kısıtlama olmaksızın, çalışmaları ile katılmak isteyen eser sahibi tüm araştırmacı mimarların, çalışmalarının bir kopyasını ve özetlerini, 18 Ocak 2008, Cuma gününe kadar, Mimarlık Vakfı’na belge karşılığında teslim etmeleri gerekiyor. 17–21 Mart 2008 tarihleri arasında ilk incelemesi tamamlanacak olan eserler, Vakfın konulara göre oluşturduğu Seçici Kurul tarafından değerlendirilip sonuçları yazıyla sahiplerine bildirilecek. Vakfa teslim edilen çalışmalar, telif hakları korunup Vakıf arşivinde saklanacak. Mimarlık Vakfı tarafından belirlenecek ödüller, ödül töreni, tarihi ve yeri, 28 Nisan 2008 tarihinde duyurulacak.
 
Bilgi için:
T: 0 212 245 16 66
http://www.mimarlikvakfi.org.tr
 
Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi-Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması
Adana Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ziyapaşa Mahallesi-Mimar Sinan Parkı Kesimi’nin kentsel tasarımını elde etmek amacıyla serbest, ulusal ve tek kademeli olarak bir yarışma açtı. Adana kentinin Seyhan nehri vadisi boyunca ağırlık kazanan rekreasyon alanı ve kent merkezinin yakın komşuluğunda yer alan yarışma alanının, kültür, turizm, alışveriş, yeşil ve açık alan gibi işlevlerle yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Baran İdil başkanlığında toplanacak jüri, Zekai Görgülü, Murat Uluğ, Feride Önal, Tamer Başbuğ, Abdullah Özkul ve Selami Demiralp’ten oluşuyor. Yarışmaya, projelerin 19 Şubat 2008 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor.
 
Ödüller:
Birinci Ödül : 50.000 YTL
İkinci Ödül : 40.000 YTL
Üçüncü Ödül : 30.000 YTL
Beş adet mansiyon ödülünün herbirine 10.000’er YTL. Satınalınacak projeler için jüri emrine 20.000 YTL ayrılmıştır.
 
Bilgi için:
F: 0.322.457 24 20
E: sorular-adana@mo.org.tr
www.mo.org.tr/yarismalar
 
Feridun Akozan’ı Yitirdik
1914’te İstanbul’da doğan Feridun Akozan, Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1940 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin hemen ardından Holzmeister’in tasarladığı TBMM inşaatında şantiyede çalıştı. II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle yarım kalan şantiyedeki işini bırakarak, 1941 yılında mezun olduğu bölüme asistan olarak girdi. Bölümdeki görevlerinin yanısıra, İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde Prof. Henri Proust’un yardımcısı olarak çalıştı. 1959-61 ve 1968-70 yılları arasında olmak üzere iki kez bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü, 1970-73 ve 1973-76 yılları arasında ise iki dönem Akademi başkanlığı yaptı. Akozan, 1979 yılından itibaren sürdürdüğü Mimarlık Fakültesi Rölöve ve Restorasyon Kürsüsü Başkanlığı ile Türk Mimarisi Araştırma Enstitüsü Başkanlığı görevlerini ve 1982 yılında devraldığı MSÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yanısıra Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 1983 yılında emekli oldu. 15 Aralık 2007 tarihinde aramızdan ayrılan Akozan’ı saygıyla anıyoruz.
 

Bu icerik 3385 defa görüntülenmiştir.