339
OCAK-ŞUBAT 2008
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

YANSIMALAR: “Koruma Alanına Yeniden Bakış” Dosyası Üzerine

DOSYA: Mimarlık ve Eğitiminde “Süreklilik ve Değişim”

MİMARLIK ELEŞTİRİSİ: Turgut Cansever’in Söylemi ve Mimarlığı

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE

TÜRKÇE ÖZET

ETKİNLİKLER

Mimar Kemalettin ve Çağı: Mimarlık, Toplumsal Yaşam, Politika Sempozyumu / Ali Cengizkan

Mimarlar Odası Anma Programı’nın 2006-08 döneminde gündeme getirilen Mimar Kemalettin Bey ve çağına ilişkin sempozyum, 7-8 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara’da, Kemalettin’in son tasarımlarından olan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşti. Konunun uzmanı araştırmacılar kadar, Kemalettin’in yapı ve düşünce ürettiği dönem, o dönemin kültürel, düşünsel, ekonomik ve politik dönüşümlerine ışık tutan çalışmalar yapan bilim insanları mimarı ve dönemini değerlendirdi.

 

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinden “Öteki Modernler”e Bakışlar / Kıvanç Kılınç, Tonguç Akış

ODTÜ Mimarlık Tarihi Atölyesi’nde, 21 Kasım 2007 tarihinde, modern mimarlık tarihi yazımında karşılaştırmalı bir okuma yapmak üzere, Türkiye, Hollanda ve Sovyet Rusya’sının modern mimarlığına ilişkin deneyimler karşılıklı bir perspektiften irdelendi.

 

YANSIMALAR: “Koruma Alanına Yeniden Bakış” Dosyası Üzerine

Derginin 338. sayısında yayımlanan “Koruma Alanına Yeniden Bakış” konulu dosyada, editör Emel Kayın makalesi, modernite bünyesinde biçimlenen koruma paradigmasının 21. yüzyılın gelişmeleri paralelinde dönüşmesi gerekliliğini tartışmaktaydı. Kaftancı’nın “modern mimarlık” ve “koruma” olguları çerçevesinden eleştirdiği yazıya, Kayın yeni açılımlar getiriyor.

 

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI

DOCOMOMO_Kayseri Toplantısının Ardından: 20. Yüzyıl ‘Modern’ Mimari Mirası Üzerine Notlar / Burak Asiliskender


“Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” etkinliklerinin üçüncüsü, 2-4 Kasım 2007 tarihleri arasında Kayseri’de yapıldı. Poster/bildiri sunumu ve sergisi, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine dikkat çekerek, yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlandığı bir tartışma ortamı yarattı.


 


GÜNCEL


AKP Genel Merkez Binası, Bazı Sorunlar ve Bülent Ecevit / Orhan Şahinler


Yazar, kamu kaynaklarıyla inşa edilen AKP Genel Merkezi binası gibi bir siyasi parti yönetim binasında sergilenmek istenen “mimari tebliğ, imge, simgeler” üzerinden “milli ve muhafazakâr yorum tanımlaması” yapıldığını söylüyor.


 


DOSYA: Mimarlık ve Eğitiminde “Süreklilik ve Değişim”


Mimarlar Odası’nın düzenlediği 4. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, 7-9 Kasım 2007 tarihleri arasında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim” teması altında gerçekleştirildi. Dosya, tema üzerine odaklanan önemli sunumları ve değerlendirmeleri biraraya getiriyor. Genel Başkan Tuna ve Kurultay Başkanı Pamir, kurultaya hazırlık sürecindeki ana gündem maddelerine değindiler. Kurultayın, doğrudan mimarlık eğitimine odaklı oturumlarını Nur Esin değerlendirdi. ACE Başdanışmanı Joyce, Avrupa Birliği açısından meslek ve eğitimiyle ilgili yeni yasal düzenleme ve gelişmeleri aktardı. RIBA Eski Başkanı Pringle, validasyon konusunda RIBA’nın mimarlık okulları için belirlediği ölçütlere, kurdukları sistemin uluslararası düzeyde durduğu noktaya değindi. JAE editörü Dodds, mimarlık dergilerinin değişen ve dönüşen mimarlık disiplini karşısındaki olası tavırlarına değindi. Tekeli, mimarın tasarladığı nesnenin “dış yüzü” ile kamuyu etkilemesi / iletişim kurmasından yola çıkarak, mimarlık ve toplum ilişkisine odaklanan son oturumda söz aldı.


 


YARIŞMA


Eskişehir Ticaret Odası Proje Yarışması


Eskişehir Ticaret Odası tarafından iki etaplı olarak açılan yarışma, mevcut hizmet binasının gereken ihtiyaçlar karşısında yetersiz olmasından hareketle yeni bir hizmet binasının yapılmasını hedefliyordu. Yarışmaya katılan 134 proje arasından, 3 ödül ve 10 satınalma ödülü verildi.


 


MİMARLIK ELEŞTİRİSİ: Turgut Cansever’in Söylemi ve Mimarlığı


"Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar" başlıklı ikiz arşiv-sergisi, Nisan-Ağustos 2007 tarihleri arasında İstanbul’da izleyicisi ile buluştu. Sergi katalogu kimliğini taşımayan, bağımsız bir arşiv-kitap, yine serginin küratörleri Uğur Tanyeli ve Atilla Yücel tarafından hazırlandı. Düzenli, mimarın farklı kimliklerinden ama özellikle düşünce adamlığı kimliğinden yola çıkarak mimarı ve kitabını değerlendiriyor. Tümer, sadece, Cansever’in bugüne kadar söylemiş/yazmış olduklarından hareketle eleştirel bir Cansever profili çiziyor. Cebeci, mimarın önemli iki yapısına yaptığı ziyaretin belleğindeki izlerini sürüyor.


 


MİMARLIK POLİTİKALARI


Toplumsal Uyum için Bir Çevre İnşa Etmek: Avrupa Mimarlık Politikaları Forumu’nda Bölgesel Politikalar ve Mimarlık / Tuğçe Selin Tağmat


Avrupa Mimarlık Politikaları Forumu Konferansı, 11-12 Ekim 2007 tarihlerinde Portekiz-Matosinhos’da gerçekleştirildi. Yazar, forumda ele alınan konuları ve konferans programına paralel olarak gerçekleştirilen forumun çalışma toplantılarını aktarıyor.


 


YAYIN DEĞERLENDİRME


Mimarlığın Aktörleri, Türkiye 1900–2000” Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme / Serpil Özaloğlu


Yazar, Uğur Tanyeli’nin, kitabını, aktörlerin özgeçmişlerini temel alarak, Geç Osmanlı’dan günümüze kadar olan dönemi, mikro tarih olarak tanımlanabilecek bir yöntemden yararlanarak yeniden yazdığını belirtiyor.


 


MEA ARCHITECTURA MEA CULPA


Binbir Ayasofya / Gürhan Tümer


Ayasofya denilince, akla hemen ve yalnızca, İstanbul’daki Ayasofya gelir. Oysa başka yerlerde, örneğin Trabzon’da, İznik’te, Selânik’te de vardır birer Ayasofya. Dahası, İstanbul’daki de, bu kentte yapılmış olan tek Ayasofya değildir. […]


Bu icerik 2612 defa görüntülenmiştir.