421
EYLÜL-EKİM 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

İSTANBUL AÇIK ŞEHİR: KENTSEL MODERNİTENİN ENDİŞELERİNİ SERGİLEMEK

İpek Türeli, Eylül 2021, Metis Kitap, İstanbul, Türkçe, 256 sayfa.

İpek Türeli'nin kaleme aldığı İstanbul Açık Şehir: Kentsel Modernitenin Endişelerini Sergilemek başlıklı çalışma, Metis Kitap’tan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Kent teorisi modernliği alışılagelmiş şekliyle şehre, belirli öznellik biçimlerinin tarihsel olarak ortaya çıkışına ve kültür, sanat ve mimarideki önemli gelişmelerin yükselişine bağlar. Bu da genellikle on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başlarında Avrupa ve Amerika’nın belli başlı metropollerindeki teknolojik, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin sonucu olarak değerlendirilir. Buna karşılık, modern dönemde Batılı olmayan şehirlere genellikle Batılılaşma ve gelişme merceğinden bakılır. Bu ‘diğer’ şehirlerdeki kentsel modernliği nasıl anlamalıyız? İstanbul Açık Şehir, İstanbulluların şehirlerini tartışırken, hayal ederken, inşa ederken ve tüketirken kendilerini nasıl tanımladıklarını inceleyerek kültürel yaratıcılığı vurgulamayı amaçlıyor. Yazılı basına ve fotoğraflara, filmlere, mimari miras sergilerine ve tema parkları na odaklanan kitap ortak temsil pratikleri aracılığıyla bu popüler tasvirler arasındaki bağlantıları araştırıyor.”

Bu icerik 260 defa görüntülenmiştir.