EYLÜL-EKİM 2021
 
MİMARLIK
421

 
MİMARLIK'tan


Edo-Tokyo Açık Hava Mimari Müzesi

Mimarlık. 421 | September – October 2021

MİMARLIK DÜNYASINDAN

Felaketle Daha Büyük Felaket Arakesitinde İhmaller ve Alınmayan Önlemler

Mimarlık Eğitiminin Güncel Sorunları

Bir Uzun Koruma Mücadelesi: Tarihî Hasanpaşa Gazhanesi’nden Müze Gazhane’ye

UIA 2021 Rio Kongresi’nin Ardından: Kadim Sorunlar, Yeni Yöntemler, Yeni Ufuklar...

Kentin Değişimini Gündelik Hayat Üzerinden Okumak: Bursa’da “Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar”

Öncü ve Çok Katmanlı Bir Endüstri Mirası Koruma Örneği Olarak “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” Sergisi

Kesişmeler ve Katmanlar: Paylaşılan Kutsal Mekânlar Sergisi

Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması

Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekânı Tasarım Yarışması

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması

Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Meydanı Tanımından Koparmak: Uşak Hükümet Binası

Eşikte Olan: 270° Sivrihisar

Mimari Bir Vaka Çözümlemesi: Tasarım Koridoru Olarak Tırtıl

Finansallaşma Sürecinde Kentsel Dönüşüm ve Devlet[1]

Fenerbahçe’de Tarihe Tanıklık Eden Nadir Bir Turizm Yapısı Örneği: Petek Pansiyon

Seyahat Halinde Bir Arşiv ve Çoğunlukçu Olmayan Mimarlık Tarihi Yazımı: Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi’ne Bakmak

YAYINLAR

Norveç’te Bir Açık Hava Banyosu Enstalasyonu: FLYT


KÜNYE
KÜNYE