421
EYLÜL-EKİM 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

XI. MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI 26-27 KASIM’DA ESKİŞEHİR’DE

İlki 2001 yılında gerçekleştirilen, mimarlık ve mimarlık eğitimini tüm bileşenleriyle tartışmaya açmayı hedefleyen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı toplantılarının on birincisi, “Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim / Dayanışma” teması çerçevesinde 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Kurultay ile Türkiye mimarlığının ve mimarlık eğitiminin tüm boyutlarıyla tartışmaya açılması, ortak eleştirel bakışlar ve değerlendirmelerle kurumlar arası diyalogu desteklemeyi Mimarlar Odası ve mimarlık eğitimi aktörlerinin katkılarıyla sürdürülmesi hedefleniyor. Ortak çalışmalardan yola çıkılarak, 46. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde mimarlık ve eğitiminin anayasası, yol haritası olarak değerlendirilebilecek “Türkiye Mimarlık Politikası” belgesi tekrar değerlendirilerek ve güncel küresel/yerel tehdit ve potansiyellerin ışığında revize edilerek; “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası” metni ile birlikte meslek ortamına, eğitim alanına sunuluyor.

Bu icerik 391 defa görüntülenmiştir.