309
OCAK-ŞUBAT 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ÖĞRENCİ BULUŞMASI

MİMARLIK VE TELİF HAKLARI

DOSYA

YARIŞMA

DEPREM

BİR DÖNEMİN TANIKLIĞI

KENT DOSYASI

YAYIN DEĞERLENDİRME

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

ENGLISH SUMMARY
KÜNYE
MİMARLIK'TAN
N. Müge Cengizkan
317- OCAK-ŞUBAT 2003

MİMARLIK’ın ilk sayısının 1963 yılında çıkmış olması, bizlere 2003 yılının bu ilk sayısında, dergimizin 40. yıl ını kutlama onurunu verdi. 308. sayıda bu köşede belirttiğimiz gibi, 40. yılla ilişkin hazırladığımız dosyada mimarlık yayıncılığını “geçmişe değil, geleceğe yönelik” bir sorgulamayla ele aldık. Yurtiçi ve yurtdışındaki mimarlık dergilerinin editörlerine yönelttiğimiz sorulara, yurtdışından Architectural Design, L’arca ve Domus dergilerinin editörlerinden de yanıt almak olumlu katkılar... Özellikle dijital medyanın basılı medya ile etkileşimi tartışması üzerinde beyin fırtınası yaratmaya yönelik dosya, Oda Başkanımız Yücel Gürsel’in değerlendirmesi ile sonlanıyor. Umarız ki konu, Türkiye’deki mimarlık yayıncılığı ortamında ses bulur.

Gelecek sayının dosya konusu olan “Mimarlık eğitiminin geleceği” teması ile geleceğe yönelik sorgulamayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Çerçeve, Şubat ayında ODTÜ’de gerçekleştirilecek mimarlık öğrencileri buluşmasında elde edilenler üzerine kurgulanacak bir bölümle de çizilmiş olacak.

Yıl sonuna doğru MİMARLIK da web ortamına geçiş sürecini tamamlamış olacak. Bu sayıyla birlikte, dergideki yazıların kısaltılmamış tüm metinlerine ve görsel malzemelerine www.mimarlarodasi.org.tr/mimarlikdergisi/index.html adresinden ulaşabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde de, geriye dönük yazı tarama olanaklarıyla zenginleştirilmiş, arşivi tamamlanmış ayrı bir site olarak okurlara sunulacak. Böylelikle, derginin sınırlı sayfaları daha çok referans niteliği taşırken, daha derinlemesine okumalar için derginin web sitesine başvurulabilecek. MİMARLIK web sitesi oluşturulurken, bu sayının dosya konusu olarak tartışmaya açtığımız ortamdan oldukça fazla yararlanacağız.

Dergiyi elinize aldığınızda fark ettiğiniz gibi, MİMARLIK 40. yıla yeni bir “çehre” ile merhaba diyor. Bu değişimin yanısıra, derginin daha çok kişiye ulaşması ve yaygın bir iletişim ve tartışma platformu niteliğini geliştirmek amacıyla, satış ve abonelik ağını yaygınlaştırıyoruz. Bir önemli konu da, 2005 UIA Kongresi hazırlıklarını gerçekleştiren Türkiye Mimarlar Odası’nın dergisinde konuların kısa İngilizce özetleriyle birlikte yer almaya başlıyor olması.

308. sayımızın dosya konusu “Genel Seçimler 2002” idi. Konuyu ele alışımızla ilgili çok olumlu tepkiler aldığımızı söylemeliyiz. Seçimlerin ardından iş başına gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası sırasında söylediği “Ülkeyi bugüne kadar mühendisler yönetti, biz mimarlar gibi yöneteceğiz” sözleri, umarız ki farklı bir anlayış ve yaklaşımın ifadesi olsun. Yeni hükümetin Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen’in de meslektaşımız olmasının, bu anlayışın göstergelerinden biri olması umuduyla, kendisine, Mimarlar Odası olarak bu zor görevinde başarılar diliyoruz.

Ankara’nın merkezinde, Sezar Aygen’in eski Emlak Bankası / Petrol Ofisi binasının günbegün deforme olduğunu gözlemliyoruz. Bunu bir ilk örnek olarak düşünüp, dergimizde kent ölçeğinde sürdürdüğümüz “Kent Dosyası” bölümünün yanında, yapı ölçeğinde telif hakları ve hukukla ilgili bu ve bunun gibi örnekleri ortama taşımayı kendimize görev biliyoruz. MİMARLIK’ın Nisan’72 – Nisan’73 dönemindeki yazı işleri müdürü Somer Ural’ı “Bir Dönemin Tanıklığı” başlığı altında Numan Öztepe’nin yazısıyla tekrar andık. Konunun editörü Aslı Özbay’a katkısı için teşekkür ederiz.

Sayımızın “Deprem” bölümünde 1999 Marmara Depremi’nin ardından Bayındırlık Bakanlığı eliyle hızlı bir biçimde gerçekleştirilen “Kalıcı deprem konut bölgeleri” üzerine yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Dergi Yayın Kurulu adına Kadri Atabaş’ın katılımı ve Oktay Ekinci’nin başkanlığı, Murat Balamir ve Baykan Günay’ın danışmanlığı ile yaptığımız toplantıda, yapımı gerçekleştirilen projelerin müelliflerini konuk ettik. Depremin ardından hızla ve büyük bölgeler halinde, yapay biçimde geliştirilen ve toplamda 14.000 konutluk “konut kentler”in yaşama kavuşturulma çabalarını, fiziksel mekandaki yansımalarıyla tartışmayı planlıyorduk. Fakat, yoğun olarak son 30 yılda gerçekleştirilen büyük ölçekli konut üretme pratiğinde kazan(ama)dığımız deneyimlerden, kalıcı deprem konutu bölgelerinde nasıl yararlanılamadığını ve benzeri eksikler üzerine tartışmayı bu sayıda bulacaksınız.

Her türlü yayın çabasının altında kitlelere ulaşma isteği yatar. Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Ankara’da T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu‘nun düzenlediği 5. Türk Kültürü Kongresi’nde “Mimari ve Çevre Kültürü” oturumu da gerçekleştirildi. Oturum ve ardından yapılan tartışma, Başkent Öğretmenevi’nde “III. salon” olarak adlandırılan, 7x7x2.80 m.lik bir “oda”da gerçekleşti. Bir günlük etkinlik, İlhan Tekeli ile başlayıp, Doğan Kuban ile devam eden, son olarak da Suha Özkan’la biten sabahki oturumun ardından, mimarlık ortamına önemli katkılarda bulunan benzeri bir çok kişinin katıldığı öğleden sonraki tartışma oturumuyla tamamlandı. İzlemeye gelenlerin büyük çoğunluğunun, izleyemeden geri döndüğünü söylemeye gerek yok. Bu kadar önemli ismin, ’Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği’ kadar önemli bir konu etrafında konuşmak için toplanmasını bir fırsat bilmeliyiz. “Kendin söyle, kendin dinle”nin ötesine gidebilen ortamları, ancak büyük özveri ve uzun erimli çabalarla geliştirebilir ve yaygınlaştırabiliriz gibi görünüyor. Önceki sayılarda da dile getirdiğimiz gibi, ODA’nın ve MİMARLIK’ın bu yönde yoğun emek sarf ederek hayata geçirmeye çalıştığı projeler ve işler, umarız ki her zaman takipçisini bulur...

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 1215 defa görüntülenmiştir.