312
TEMMUZ-AĞUSTOS 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003: MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

KORUMA

DOSYA: UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ'NE DOĞRU

MİMARİ PROJE YARIŞMASI:
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSÜ

  • Winchester Mimarisi
    Gürhan Tümer

    Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi,

    Mimarlık Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE
DOSYA: UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ'NE DOĞRU

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER: UIA 2005 Kongresi ve Kentlerimize Olumlu Yönden Bakabilmek

Doğan Tekeli

Y. Müh. Mimar

“2005 UIA Kongresi’nden, Türkiye Mimarlığı adına ne bekleyebiliriz?” sorusunu, “Kongrenin mimarlığımıza yararı olur mu? Olursa, ne alanlarda olur?” biçiminde değiştirmek, belki de soruyu daha doğrudan yanıtlamamızı sağlayacaktır.

Binlerce mimarın, uluslararası starların Türkiye’ye gelmesi, kuşkusuz toplumun ve medyanın ilgisini çekecek, mimarlığın ülke gündeminde daha üst sıralara çıkmasını sağlayacaktır. Yapılacak tartışmalar, gösteriler, mimarlığımız için bir ivme niteliğinde olacak, mimarlarımız düşünce, tasarım, uygulama alanlarında kalite çıtasını bir parça daha yükselteceklerdir.

Benim asıl ümidim, bu büyük medyatik olayın, mimarlığımızın bence temel sorunu olan ve mimarlık sanatının toplumumuzca bir türlü anlaşılamamış olan gerçek niteliklerinin ve topluma kazandıracaklarının anlaşılmasına katkıda bulunmasıdır.

Toplumumuz mimarlığımızdan, mimarlığımız da toplumun anlayışından mutlu değil. Karşılıklı şikayetleşiyoruz. Acaba, kongrenin de bu şikayetleşme yerine, her iki kesimin de kentleşme-yapılaşma alanında kendilerine düşen görevleri anlamalarına yardımcı olacağını ümit edebilir miyiz? Bu ümidin gerçekleşmesi, kuşkusuz kongre hazırlıklarının bu amaca yöneltilmesine bağlı olacaktır. Bugüne kadar yapılan hazırlıklara, yayınlara, konuşmalara bakılırsa ümitli olmamız için işaretler var. Bence kongre başkanlığına Suha Özkan’ın, genel sekreterliğe de Gürel Tüzün’ün getirilmesi, bu olumlu işaretlerin en önemlilerinden. Belki her ikisi de bu görevler için düşünülebilecek en iyi isimler.

Kongre strüktürünün pazar/çarşı gelenekleri ile ilişkilendirilmesi şık ve entelektüel görünümlü olsa da, ben doğrusu, bu strüktürden kuşkuluyum. Çünkü her şeyin konuşulduğu, her düşüncenin ortaya döküldüğü “mimarlıkların pazaryeri”nden bir mesaj çıkarmak mümkün bile olmayabilir. Halbuki ümidim, özellikle Türkiye mimarlığının sorunları için, bu kongreden yararlanarak, yukarıda özetlediğim düşünceler doğrultusunda güçlü mesajlar elde edilmesidir.

İstanbul’da, UIA Başkanı ve Kongre Başkanı tarafından geçen ay yapılan basın toplantısında, kongre temasının henüz tespit edilmediği, Bilim Kurulu tarafından önümüzdeki sürede belirleneceği açıklanmıştır. Bu arada Sayın UIA Başkanı, bu kongrede kentlerimize kötümser bakmak, bütün yapılanları olumsuz yönde yorumlamak yerine, kentleri anlamak, olumlu bakmak, değerlerini yüceltmek ve olumlu katkılarda bulunmak yönünde çalışma yapılmasının düşünüldüğünü belirtmiştir.

Bu düşünceye yürekten katılıyorum.

Uluslararası Mimarlar Birliği Kongresi’nin, günümüz mimarlığının global sorunları ile uğraşması doğal olmakla birlikte, kanımca, Odamızın ve delegelerimizin büyük çabalarla elde ettikleri UIA Kongresi’nin İstanbul’da yapılması kararının bize verdiği fırsat, “pazar” strüktürünün ilham vereceği biçimde, sadece günümüz mimarlığının bitmek-tükenmek bilmeyen sorunlarının sayılıp dökülmesi suretiyle hebâ edilmemelidir.

Hem toplumumuza, hem mimarlığımıza gerçek sorumluluklarımızı hatırlatacak güçlü mesajların elde edilmesi yolunda düşünce üretilmeli, temalar bu doğrultuda seçilmelidir.

Bu icerik 928 defa görüntülenmiştir.
1999 UIA Pekin Kongresi nde Türkiye Mimarlar Odasynyn da?ytty?y bildiri (Türkçe versiyonu)
UIA Dönem Ba?kany Jaime Lerner ve UIA 2005 Ystanbul Kongresi Ba?kany Süha Özkan