328
MART-NİSAN 2006
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YİTİRDİKLERİMİZ

ETKİNLİK

GÜNCEL

DOSYA: Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın Ardından

YARIŞMA

KENTSEL PLANLAMA

YAYIN DEĞERLENDİRME

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

MİMARLIK’tan 328
KÜNYE
MİMARLIK’tan 328
N. Müge Cengizkan

2005 yılının mimarlıkla ilgili son büyük etkinliği III. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, yoğun bir hazırlık döneminin ardından Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirildi. Mimarlık alanında yer alan tüm aktör kurum ve kuruluş temsilcilerinin oluşturduğu delege sistemi ile gerçekleşen kurultaya, çalışma grupları 34 toplantı, Danışma ve Düzenleme Kurulu ise 7 toplantı yaparak tartışma metinlerini hazırladılar. 3 gün süren kurultayı, 29 üniversiteden 145 öğretim görevlisi, 97 öğrenci, Mimarlar Odası Şubelerinden 80 temsilci ve 46 mimar olmak üzere toplam 368 kişi izledi.

Hızla göz atanlar ve katılamayanlar için genelde “mimarlık eğitimi”nin tartışıldığı yanılgısı yaratan Mimarlık VE Eğitim Kurultayı üzerine bir dosya hazırladık. Kurultay, mimarlığa ilgi duyan bir bireyin (en azından ilgi duyduğunu varsayalım) lise mezuniyeti sonrası alacağı lisans eğitiminden başlayarak, eğitim sürecinde ve hemen sonrasında geçiş yapabileceği mimarlıkla ilgili uzmanlık alanlarına; eğitim kurumlarında kurumlararası eşdeğerliğe ilişkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi yani akreditasyon sisteminden, eğitim sonrası yapacağı stajlara ve meslek pratiğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere; meslek yaşamına atıldığında bir mimar olarak gelişmek ve günün getirdiği yeni iş alanlarına yönelik gereksinimlerini karşılamak üzere gireceği sürekli mesleki gelişim sürecine; mesleğin geleceğini etkileyecek AB ve GATS gibi uluslararası süreçlerin Türkiye’deki bir mimarın mesleğini kısa ve uzun vadede nasıl etkileyeceğine; uzun yıllardır çıkarılması için uğraşılan Meslek Yasası’nın nasıl tanımlanması gerektiğinden, son olarak tüm bu bahsedilenlerin genel çerçevesini oluşturacak Türkiye Mimarlık Politikası’nın ne olması gerektiğine kadar geniş bir yelpazedeki konular bütününü içeriyordu.

Kurultayın fikir babası olan ve genel sekreterliğini yürüten H. Bülend Tuna, aynı zamanda dosyanın editörlüğünü üstlendi. Dosya, kurultay sunuşlarını ve değerlendirmeleri biraraya getirmeyi hedeflemiyor. Değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan ve hızla atılması gereken adımların neler olduğunu, dolaylı ya da dolaysız kurultay süreçlerinde yer alan isimler birinci elden yazıyorlar. Yazarlar, gerekli gördükleri noktaları paylaşıyorlar. Kurultay ana sunuşlarına ve ardından üretilen kurultay belgelerine www.mimarlarodasi.org.tr/mek adresinden ulaşılabiliyor. Birkaç ay içerisinde kurultay bildirileri, tartışmaları ve ilgili diğer belgeler ve ekler, Oda tarafından bir kitap olarak yayımlanacak.

* * *

Mimarlar Odası’nın kentlerdeki temsilcileri, Temsilcilik ve Şube seçimleri ile belirlenmeye başladı. Son olarak Genel Merkez seçimi ise Nisan ayı içerisinde yapılacak ve yeni yönetim, yeni perspektiflerini belirleyerek, bu yoğun gündem içerisinde çalışma perspektiflerini uygulamaya koyacak. III. Kurultay, Oda’nın gündeminde olan ve girmesi artık bir zorunluluk olan konuları güncellemesi açısından da çok yararlı oldu. Oda’nın yeni yönetimi için, deyim yerindeyse, bir “Çalışma Programı”nın temellerini oluşturabilecek nitelikte olan bu konuların izlenmesi ve kimilerine işlerlik kazandırılması bile, 2 yıl için gündemi yönetecek yeni bir yönetim için oldukça yüklü bir program demek.

2006 yılında, Genel Merkez seçimlerine doğru giderken, eş zamanlı olarak Ulusal Mimarlık Ödülleri’nin X. dönemine hazırlanıyoruz. Dergi elinize geçtiğinde başvurular sona ermiş olacak. Bu özel dönemi hep birlikte kutlamayı istiyoruz. 14 Nisan, 2006 Cuma akşamı, Milli Kütüphane Kongre ve Sergi Salonu’nda buluşacağız. Her türlü duyuru ve bilgiye, geçmiş dönemlerde ödül alanlara ilişkin sanal bir sergi ile birlikte www.mimarlarodasi.org.tr/ulusalsergi adresinden erişilebiliyor.

Çağrımızı yenileyip, yineleyelim: Hepinizin katılımını diliyoruz...

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 753 defa görüntülenmiştir.