410
KASIM-ARALIK 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

21. YÜZYILDA KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği “21. Yüzyılda Konut Tartışmaları” başlıklı kongre, 13-14 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. Kongre çağrı metni şu şekilde: “Konut günümüzde kentsel dönüşüm projeleri, soylulaştırma, yoğunluk artımı, sürdürülebilir konut, depreme dayanıklı konut ve kimi pazarlama amaçlı sloganlaşan kavramlar bağlamında tartışılmakta, ancak tüm bu tartışmalarda kullanıcı katılımı, kentsel süreklilik, ulaşılabilir konut, konutun yeni üretim biçimleri ve üretimin yeni ekonomik modelleri, yeni kentsel konutun coğrafyası, kent hakkı olarak konut tartışılmaya gereksinim duyan kavramlar olarak kalmaya devam etmektedir. Bu tartışmalar tüm ölçekteki tasarımcıları, iletişim bilimcileri, sosyologları, psikologları, ekonomistleri, yönetim uzmanlarını, politika üreticilerini kapsar ve sorumluluğa davet eder.”

Kentsel Barınma Hakkı, Yeni Barınma Modelleri, Akut Krizler ve Konut Senaryoları, Konut Deneyiminin Öğrettikleri, Kentin Kolektif Üretimi: Konut, Konut ve Toplum, Kentsel Konutu Üretmek, Konut Üretiminin Yeni Ekonomik Modelleri, Tüketim Toplumu ve Konut Reklamları, Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Politikaları, 21. Yüzyıl Tüketim Nesnesi Olarak Konut ve Pazarlama, Tasarım Eğitiminde Konut ve Kolektif Bellek ve Konut başlıklarında tartışmaların yürütülmesi planlanan kongreye bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 18 Kasım 2019.

Bu icerik 209 defa görüntülenmiştir.