410
KASIM-ARALIK 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

İÇ MİMARLIK LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU- III

İÇLİS-III / İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu- III Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi işbirliğinde, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde yapılacak. İç mimarlık ile ilgili konularda üretilen lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı bir platform oluşturmayı amaçlayan sempozyum, genç araştırmacıların tez çalışmalarının paylaşıldığı bir tartışma ortamı yaratmak, araştırma alanlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan konu alanlarını ve araştırma potansiyellerini açığa çıkartmak anlamında yararlı olmayı hedefliyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, iç mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış / tamamlamak üzere olan genç araştırmacılar ve danışmanlarının özellikle davetli olduğu sempozyumda sunulacak bildiriler, e-bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır. Türkçe veya İngilizce olabilecek bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 25 Kasım 2019.

Bu icerik 167 defa görüntülenmiştir.