406
MART-NİSAN 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

"İZMİR ELEKTRİK FABRİKASI NE OLMAK İSTER?" ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından, İzmir Elektrik Fabrikası ve yakın çevresinin kamunun yararına ve kente değer katacak biçimde tasarlanması için düzenlenen yarışma kapsamında; kent hafızasında ve yer aldığı bölgede endüstri mirası olarak tarihi değere sahip, fakat günümüzde işlevsiz ve atıl bir durumda varlığını sürdürmeye çalışan yapı ve yakın çevresine ilişkin kentin ve bölgenin gündelik hayatına değer katacak, kamusallığı geliştirecek deneysel ve kurgusal önerilerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Yarışmaya konu olan İzmir Elektrik Fabrikası ve yakın çevresini kamunun yararına ve kente değer katacak biçimde tasarlamak için yarışmacılar her türlü açık, yarı açık, kapalı mekânsal kurgular ve mimari programlar / eylemler önerebilirler. Elektrik fabrikasının kentsel hafızadaki yerini ve endüstriyel bir miras olmasını yok saymayan, güncel kentsel ve mimari yaklaşımlar bağlamında, her şeyi yeniden kurarken eldeki verileri yorumlayan / tartışan özgün bakış ve yenilikçi tavırların tümü desteklenmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasına katılım için son tarih 7 Mayıs 2019.

Bu icerik 701 defa görüntülenmiştir.