405
OCAK-ŞUBAT 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

ZAMANIN MEKANLARI MEKANIN ZAMANLARI: OSMANLI'DA MİMARİ MEKAN VE YAŞAM

Oya Şenyurt, Kasım 2018, Doğu Kitabevi, İstanbul, Türkçe, 416 sayfa.

Osmanlı mimarisi alanında çalışmalar yapan Oya Şenyurt’un kaleme aldığı kitap, Doğu Kitabevi’nden çıktı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde:  “Her konuşan özne bağlı bulunduğu kültür ve konuştuğu dil aracılığıyla mekânı tasarlar, sınıflar, anlamlandırır ve algılar. Sözcüklerin anlam kazanmasında mimari tasarımın etkisi bulunmaktadır ve tasarlama - algılama süreci kişinin içinde yaşadığı toplumun ürettiği bilgi birikimi ile gerçekleşir. Bugün ‘Osmanlı Mimarlık Terminolojisi’ içinde değerlendirdiğimiz pek çok sözcük, büyük ölçüde kökenleri ile ilişkili bir tasarımsal yaratının sonucu olarak zaman içinde benimsenmiştir. […] Bu kitap; arşiv belgeleri, kurgu metinler, anılar ve çeşitli kaynaklar aracılığıyla; 19. yüzyıl İstanbul’unun toplumsal ve kültürel koşulları içinde ortaya çıkan bazı yapı türlerini ve mekânları; onları ifade eden sözcüklerden yola çıkarak ele almayı amaçlamıştır.”

Bu icerik 770 defa görüntülenmiştir.