404
KASIM-ARALIK 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kente 95 Santimden Bakmak
    Selva Gürdoğan, Studio-X Istanbul Direktörü
    Yiğit Aksakoğlu, Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi
    Ardan Kockelkoren, Bernard van Leer Vakfı Araştırma Analisti
    Ege Sevinçli, Studio-X Istanbul Program Sorumlusu

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MÜTEREDDİT MODERNLER: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MİMAR İDEOLOGLAR

Uğur Tanyeli, 2018, Işık Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkçe, 244 sayfa.

Uğur Tanyeli tarafından kaleme alınan Mütereddit Modernler: Dünyada ve Türkiye’de Mimar İdeologlar, Cemal Emden’in çektiği fotoğrafları içeriyor. Işık Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Mütereddit Modernler kitabı, bu cephenin mimarlıkta nasıl kurulduğunu bir grup önemli mimarın inşai, tasarımsal ve düşünsel eserlerini tartışarak anlatmayı öngörüyor. Ele alınan mimarlar müteredditlerin dünya genelindeki çeşitliliğine işaret etmek amacıyla, Almanya (Schmitthenner), Yunanistan (Pikionis), Mısır (Fathy), Türkiye (Eldem) ve Hindistan'dan (Correa) seçildi. […] Kitabın içerdiği fotoğrafların tümü Cemal Emden tarafından özel olarak Hindistan'dan Mısır ve Almanya'ya uzanan bir coğrafyada çekildi. Dolayısıyla, Mütereddit Modernler eksen aldığı kuramsal ve ideolojik tartışmaları, tereddüt beyan eden o mimarlık ürünlerinin tasarımsal kalitesini ikinci plana atmaksızın gündeme taşımayı deniyor. Dünyada ve Türkiye’de yüzyılı aşkın süredir yapılan tartışmalara yeni bir gözle bakmayı amaçlayan bu çalışma, odaklandığı bir grup mimardan çok daha fazlasını ilgilendiren küresel bir sorunsalı irdeliyor.”

Bu icerik 1031 defa görüntülenmiştir.