398
KASIM-ARALIK 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Komşum Bienal
    Sevince Bayrak, Yrd. Doç. Dr., MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü, SO? Mimarlık ve Fikriyat

  • Kent Belleğinin Canlandırılması: Samsun Kent Müzesi
    Fatih Us, Yrd. Doç. Dr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Hayal Meriç, Yrd. Doç. Dr, İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
    Giorgi Tsanatskenishvili, Doç.Dr.,Gürcistan Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

MEKÂNLAR / ZAMANLAR / İNSANLAR: DOĞA VE MİMARLIK TARİHİ

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı tarafından düzenlenen lisansüstü araştırmaları sempozyumlarının onuncusu, “Mekânlar / Zamanlar / İnsanlar: Doğa ve Mimarlık Tarihi” teması ile 21-22 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak. İki yılda bir, lisansüstü öğrencilerin ve doktoralarını yeni tamamlamış araştırmacıların katılımına açık olarak düzenlenen sempozyum serisinin bu yılki buluşması, kentlerin kırsal alanlarından sahillerine uzanan dağlar, vadiler, ovalar, nehirler ve deniz gibi doğal yapılar ile ulaşım noktaları, gümrük yapıları, altyapı elemanları ve diğer ilgili yapı tipleri gibi mimari unsurlar arasındaki mekansal ve kültürel kesişmelerin tartışılmasını hedefliyor. Doğa ve mimarlık arasındaki çeşitli ve çok katmanlı etkileşimlerin incelenmesinin, kentsel, mimari ve çevre tarihinin daha geniş kapsamlı anlaşılmasını sağlar. Bu sempozyum, yalnızca salgın hastalıklar, yangınlar ve depremler gibi doğal afetler ile çevresel problemlerin kentlerin mekânsal ve tarihsel oluşumunu nasıl şekillendirdiğini değil, aynı zamanda mimarlık üretiminin tarih boyunca doğal kaynaklarla nasıl etkileştiğini ve bunları nasıl etkilediğini araştıran tüm metinlere bir çağrıdır.

Bu icerik 1062 defa görüntülenmiştir.