327
OCAK-ŞUBAT 2006
 
MİMARLIK'tan

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

GÜNCEL

KENTSEL TASARIM

DOSYA: Kentleri “Paylaşmak”?

YARIŞMA

MİMARLIK TARİHİ

MİMARLIK EĞİTİMİ

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA
KÜNYE
MİMARLIK'tan
N. Müge Cengizkan

Bir önceki sayımızın dosya konusu UIA’nın Dünya Mimarlık Günü teması olarak belirlediği “Kentleri Paylaşmak” idi. Bu sayının dosya konusu “Kentleri ‘Paylaşmak’?” da temanın olumsuz çağrışımları olan “paylaştırma” / “pay etme” üzerine kurulu.

Bu tema, tam da tartışılmasını umduğumuz biçimde yeniden gündemimizde. Kentlerin tüm kentlilere ait olan, herkesin ortaklaşa kullandığı / kullanabildiğini düşündüğümüz alanları, farklı bir “paylaşım” anlayışıyla yeniden yapılandırılıyor. Geçen sayımızda Ruşen Keleş’in “Sınırları Olmayan Kentleşme Hakkında Notlar: Toprağın Sahibi Kimdir? Kentin Sahibi Kimdir?” başlıklı yazısı, özellikle kentin dönüşümünde söz sahibinin kim/kimler olması gerektiğini irdeliyordu. Yazıda, özel mülkiyetteki kent toprakları üzerinde bile sadece bu neslin söz sahibi olamayacağını ve rant başta olmak üzere diğer etkenlerle yapılacak büyük dönüşümlerde kamunun söz sahibi olması gerektiğini vurguluyordu.

Konunun dergide nasıl ele alınması gerektiği üzerine yaptığımız uzun tartışmalarda, konunun medyaya sunulan bir takım formlar ve imajlar üzerinden yürütülemeyecek bir tartışma olamayacağı açıktı. Konu sadece ülkedeki mimarlık hizmetinin dönüşümü üzerine de odaklanamazdı. Tartışmaların henüz olayların politik ve ekonomik yönü üzerine yoğunlaşması nedeniyle, kentleşme ve nitelikli yapılaşma açısından doğru kararlar üzerine çekilememe tehlikesi de bulunuyordu. Sayımızda yer alan forum, kenti geleceğe taşıma fırsatı sunan bu tür büyük yatırımlarda, kenti ve kentsel mekân kalitesini tartışmak üzere kentsel politika, kentsel planlama ve kentsel sağlıklaştırma üzerine kuruldu.

Foruma paralel olarak, süreç açısından rol modeli, yapılaşma açısından “örnek kent” olarak sunulan Dubai üzerine Karim Hadjri’nin “Dubai’nin Yeni Kentsel Peyzajı: Yeni Gelişen Konut Biçimlerine Eleştirel Bir Bakış” yazısı yer alıyor. Dubai’nin nasıl bir kent olduğuna ilişkin ipuçları veren yazı, özellikle büyük yatırımcı şirketler aracılığıyla yapay alanlar üzerinde, yapay çevrelerin, yapay bir mimari ile nasıl sunulduğunu eleştirel bir yorumla aktarıyor.

UIA 2005 İstanbul Kongresi ile birlikte, kamuoyunun mimarlığa olan ilgisinin arttığını söylemiştik. 1999 Marmara Depremleri’nden sonra “deprem uzmanları”na gösterdigi ilgiyi medya, şimdi de İstanbul’un kentsel dönüşümü konusunda mimarlara gösteriyor. Bu tartışmalar her zaman “mimarca” yapılmasa da, bu dönüşüme ve projelere neden karşı durulduğu, mimarın ve plancının toplumsal sorumlulukları, önerilen projelerin kentsel doku / altyapı / ulaşım çerçevesinde ekonomisi ile birilkte reel veriler üzerinden ele alınması ve sözün yaşam kalitesine getirilmesi, konunun topluma iyi anlatılması açısından önemli. Yoksa, toplum mimarların neden hep muhalefette kaldığını anlayamayacaktır.

*

Ulusal Mimarlık Ödüllleri’nin X. dönemi / 20. yılını kutlamak üzere Nisan ayını hep birlikte iple çekiyor, çalışmaları son hızla sürdürüyoruz. Bu sayıda duyurusunu bulacağınız sergi ve ödül programının bu özel döneminde, geçen yıllardan farklı olarak bir takım değişiklikler yapıldı. Sergi ve ödül programı ile eşzamanlı olarak bir “Anma Programı”nı gündemimize alıyoruz. “Türkiye mimarlığına, onun kentlerine, yapı stoğuna, mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş ve bugün hayatta olmayan mimar(lar)ın anısını yaşatmak üzere” düzenlenen program ile gündeme gelecek olan mimarın, yeni döneme kadar çeşitli etkinliklerle anılması hedefleniyor. Başarı Ödülleri altındaki kategorilerde de revizyon yapılarak, içeriğine gerekmedikçe müdahale edilmeden, yeni bir çerçeve tanımlandı.

Hepinizin katılımını bekliyoruz...

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 799 defa görüntülenmiştir.