393
OCAK-ŞUBAT 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Habitat III’ün Ardından
    Ayşe Ege Yıldırım, Dr., Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı, ICOMOS BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temsilcisi

  • Bir Mülteci Kampı ‘Ethos’u Üzerine
    Ömer Faruk Günenç, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Sıtkı Karadeniz, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE MİMARİ KORUMA KÜLTÜRÜ KONFERANS DİZİSİ

Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi tarafından düzenlenen “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Mimari Koruma Kültürü” konferans dizisi devam ediyor. 22 Ekim’de düzenlenen konferansta Doç. Dr. Deniz Mazlum Osmanlı dünyasında "Ata yadigarı" tarihi eserleri algılama, koruma kaygısı ve onarım yaklaşımlarını, özellikle 18. yüzyıla yoğunlaşan bir perspektifle anlattı. 26 Kasım’da düzenlenen konferansta Prof. Dr. Edhem Eldem 19. yüzyılın çağdaşlaşma çabaları çerçevesinde Batı'daki kurumlaşma ve yasalaşma süreçlerinin izlenerek Osmanlı Devleti'ne uyarlanması çabasını aktardı. 24 Aralık’ta düzenlenen konferansta Prof. Dr. Zeynep Ahunbay genç Cumhuriyet'in Selçuklu ve Osmanlı anıt eserlerini koruma çabasını, dönemin önde gelen uygulamacı mimarı Ali Saim Ülgen'in çalışmaları üzerinden değerlendirdi.

Konferans dizisi, 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 16.00’da Yrd. Doç. Dr. Selcen Coşkun'un “Cumhuriyet Dönemi Koruma Tarihimizden Üç Kadın Mimar” başlıklı Ali Saim Bey'in de katkılarıyla gelişen üç kadın mimarımızın, Cahide Tamer, Mualla Eyüboğlu Anhegger ve Selma Emler'in gerçekleştirdiği çok sayıda restorasyon uygulamasını örnekleyerek 1940'lı yıllardan 1970'lere mimari koruma ortamını tanımlayacağı sunumuyla devam edip, 18 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da, arkeolog Nezih Başgelen'in "Erken Cumhuriyet Döneminde İstanbul'da Arkeoloji Ve Koruma" başlıklı sunumuyla sona erecek. Başgelen Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında İstanbul'da kent içinde yapılan kazı ve koruma çalışmalarını anlatarak, günümüzde Yenikapı kazıları ile gündemimize giren kent arkeolojisi kültürünün ilk adımlarını orta koyacak.

Bu icerik 1197 defa görüntülenmiştir.