392
KASIM-ARALIK 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMARİ MEKÂN ÜZERİNE

Philippe Boudon, 2016, (çev.) Alp Tümertekin, Janus Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 176 sayfa.

Mimar ve kent bilimci Philippe Boudon'un klasikleşmiş çalışması “Sur l’espace architectural”, Mimari Mekân Üzerine adıyla Türkçe’ye kazandırıldı. Yazar tarafından gözden geçirilen ve yorumlarla beslenen yeni basımıyla Janus Yayıncılık tarafından yayımlanan kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Mimarlık Epistemolojisi Üzerine Deneme alt-başlığını taşıyan bu çalışma, mimari tasarımın mimarlıkta bilimsel araştırma konusu olabileceği tezine dayanmaktadır. Tasarlanan mekânın hakiki mekân ile karşılaştığı yere Vitruvius, Popper, Bachelard, Zevi, Focillon, Simon, Merleau-Ponty, Viollet-le-Duc, Le Corbusier, Wittkower, Rasmussen, Panofsky ve daha niceleri kendi mekânlarını alıp geldiler. ‘Bachelard, her gün yaşandığı biçimiyle mekân ile bu mekanı anlamak için kurulan mekanı birbirinden ayırır (....)’ ‘(...) mimari mekanın sadece tasarlandığı için varolması gerektiği (...)’”

Bu icerik 1101 defa görüntülenmiştir.